Aktualności

#zostańwdomu i korzystaj online z kultury

1 kwietnia 2020


Coraz więcej instytucji kultury, monitorując na bieżąco sytuację związaną z koronawirusem i apele służb o #zostańwdomu, decyduje się na prowadzenie działań w Internecie. Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi w mediach społecznościowych akcję #ZabytkoweWspomnienia, a Biblioteka Miejska w Łodzi uruchomiła bezpłatny dostęp do ponad 60 000 e-booków.

Czytaj więcej »

Trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Polsko-Ukraińska Wymiany Młodzieży”

31 marca 2020

Do 16 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do XV edycji programu „Polsko — Ukraińska Wymiana Młodzieży”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania to 1 600 000 zł.

Czytaj więcej »

MKiDN podejmuje kolejne kroki w związku z pandemią koronawirusa

25 marca 2020


Tarcza antykryzysowa, akcja #zostańwdomu i przedłużenie ograniczenia w działalności instytucji kultury oraz szkół artystycznych, to kolejne kroki jakie MKiDN podejmuje w walce z koronawirusem.

Czytaj więcej »

Do końca marca br. możesz zgłosić kandydata do tegorocznej edycji nagrody Transatlantyk

23 marca 2020

Do 31 marca br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej, XVI już edycji nagrody Transatlantyk. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki. Nagrodę stanowi 10 000 euro oraz statuetka autorstwa Łukasza Kieferlinga.

Czytaj więcej »

Czasowe zamknięcie instytucji kultury, pakiet wsparcia i wydłużenie naboru wniosków. Jak MKiDN walczy z koronawirusem?

18 marca 2020


W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. na dwa tygodnie instytucji kultury, m.in. teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz placówek szkolnictwa artystycznego. Ministerstwo pracuje również nad pakietem wsparcia instytucji kultury oraz twórców, którzy ponieśli straty w związku z odwołaniem wydarzeń artystycznych i rozrywkowych oraz wydłuża nabór wniosków do Programu „Kultura”.

Czytaj więcej »

Tylko do następnego poniedziałku, 23 marca br. masz czas, by wziąć udział w konkursie „Piórko” i wygrać 100 000 zł

16 marca 2020

Do 23 marca br. trwa nabór prac do VI edycji nagrody „Piórko” za najlepszą książkę dla dzieci. Organizatorem inicjatywy jest sieć sklepów Biedronka. Na laureatów czeka gratyfikacja o wartości 100 000 zł.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Podatki 2020 w instytucjach kultury — najnowsze objaśnienia MF i orzecznictwo — Poznań, 23.04.2020

12 marca 2020

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Podatki 2020 w instytucjach kultury — najnowsze objaśnienia MF i orzecznictwo.

Czytaj więcej »

Do poniedziałku, 16 marca br. trwa nabór zgłoszeń do programu Kultura — Interwencje 2020

11 marca 2020

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura — Interwencje 2020, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet na realizację projektu wynosi 10 000 000 zł.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Podatki 2020 w instytucjach kultury — najnowsze objaśnienia MF i orzecznictwo — Warszawa, 20.03.2020

10 marca 2020

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Podatki 2020 w instytucjach kultury — najnowsze objaśnienia MF i orzecznictwo.

Czytaj więcej »

Do następnego poniedziałku, 16 marca br. można wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym 2020

Do 16 marca br. trwa nabór zgłoszeń do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 2020. Organizatorem inicjatywy jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Konkurs realizowany jest w ramach programu Równać Szanse 2020.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do XIII edycji konkursu „Seniorzy w akcji” dla osób po 60. roku życia. Na laureatów czeka nawet 15 000 zł

4 marca 2020

Do 15 marca r. trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji konkursu „Seniorzy w akcji”. Organizatorem inicjatywy jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Konkurs odbywa się w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku — Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Laureaci inicjatywy mogą zdobyć dotację w wysokości do 15 000 zł.

Czytaj więcej »

Do połowy marca br. trwa nabór do Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz

3 marca 2020

Do 15 marca br. można zgłaszać kandydatów do Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz, której organizatorem jest miasto Rybnik. Od 2019 r. nagroda przyznawana jest za najlepszą biografię napisaną i wydaną po polsku w roku poprzednim. Na laureata tegorocznej edycji czeka 50 000 zł.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Dodatkowa praca techników centrum kultury

2 kwietnia 2020

Centrum kultury wynajmuje pomieszczenia często także poza godzinami pracy. Pracownicy techniczni instytucji obsługują te wynajmy w czasie wolnym. Z tego tytułu najemcy rozliczają się bezpośrednio z pracownikami, co wynika z umowy najmu.
Instytucja chciałaby jednak dodatkowo obciążać najemcę za zagwarantowanie pełnej obsługi technicznej.
W jakiej formie centrum kultury może wynagrodzić pracowników obsługi technicznej (gdy instytucja nie chce zawierać umów-zleceń ani pomniejszać funduszu nagród z dotacji w ramach wynagrodzeń osobowych)?
Co z czasem pracy?

Czytaj więcej »

Czy dyrektorowi w związku z końcem kadencji przysługuje odprawa?

16 marca 2020

Niedługo kończy się powołanie dyrektora i nie będzie on się ubiegał o ponowne zatrudnienie w instytucji.
Czy dyrektorowi w związku z tym przysługuje odprawa?

Czytaj więcej »

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych

2 marca 2020

Czy biblioteka może z własnych środków, tj. środków pozostałych na koniec roku na rachunku bankowym oraz wypracowanych w roku bieżącym, sfinansować wydatki inwestycyjne?

Czytaj więcej »

Wprowadzenie konta funduszu rezerwowego

17 lutego 2020

Strata za 2018 r. w kwocie 134 130,12 zł nie została rozliczona na kontach. Rok 2019 zakończył się zyskiem dla instytucji w kwocie 261 030,68 zł. W zarządzeniu o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nie ma wzmianki o przeznaczeniu zysku.
Jak ująć w księgach rachunkowych tę sytuację?
Jak dalej przeprowadzić księgowanie lat 2018 i 2019, gdy w planie kont nie ma konta „Fundusz rezerwowy”, jest tylko konto 800 „Fundusz instytucji kultury”?

Czytaj więcej »

Nagroda jubileuszowa na chorobowym

3 lutego 2020

Pracownica od sierpnia ubiegłego roku przebywa na zwolnieniu chorobowym. W marcu powinna otrzymać nagrodę jubileuszową. Istnieje prawdopodobieństwo, że do tego czasu nie wróci do pracy — będzie mieć świadczenie rehabilitacyjne.
Czy w tej sytuacji nagroda jej się należy?

Czytaj więcej »

Wycena muzealiów otrzymanych w drodze darowizny

15 stycznia 2020

Jak wyceniać otrzymane od osoby fizycznej w drodze darowizny muzealia?
Co zrobić w sytuacji, gdy dotychczas nie była robiona taka wycena — czy analizować wszystkie lata, czy przeprowadzić inwentaryzację tych muzealiów i wycenić w tym roku?
Czy na rynku są firmy zajmujące się wyceną muzealiów wojskowych?

Czytaj więcej »

Zmiana stanowiska i wynagrodzenia pracownika w okresie ochrony przedemerytalnej

2 stycznia 2020

Dyrektor muzeum chce wypowiedzieć warunki pracy pracownicy, która na podstawie opinii lekarza medycyny pracy nie może wykonywać pracy na swoim stanowisku, a jest w okresie ochrony przedemerytalnej. Aktualnie muzeum jest w remoncie i na stanowisko, które dyrektor proponuje pracownicy, musi być podpisane postojowe.
Czy w tym przypadku można pracownicy w wieku przedemerytalnym zmniejszyć wynagrodzenie do 60% lub zaproponować wynagrodzenie minimalne, które w 2020 r. wynosi 2600 zł?

Czytaj więcej »

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem

16 grudnia 2019

Muzeum zatrudnia na umowę o pracę archeologa. W ramach jego zakresu obowiązków wchodzą takie czynności, jak: przygotowywanie dokumentacji badań archeologicznych oraz prowadzenie tych badań. Dodatkowo ze środków pozyskanych na konkretne zadania archeolog wykonuje także inne prace w ramach umowy o dzieło z 50% kosztami uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich, np. redakcję naukową publikacji książkowej z korektą językową wyników badań archeologicznych.
Czy wynagrodzenia z umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawarte z własnym pracownikiem są zwolnione z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy?

Czytaj więcej »