Aktualności

Trwa nabór do ogólnopolskiego projektu „Mała książka — wielki człowiek”

3 czerwca 2020

Do 20 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji projektu „Mała książka — wielki człowiek”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Dzięki akcji wyprawki czytelnicze odebrało do tej pory blisko 300 000 przedszkolaków. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do konkursu wspierającego inicjatywy kulturalne „Kultura na wynos”

2 czerwca 2020

Do 15 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu „Kultura na wynos”, którego organizatorem jest Miasto Poznań. Miasto chce w ten sposób pomóc artystom i w tym trudnym czasie przeznaczy 50 000 zł dla autorów najciekawszych inicjatyw kulturalnych.

Czytaj więcej »

Nagraj 63-sekundowe wideo i weź udział w konkursie Muzeum Powstania Warszawskiego

27 maja 2020

Do 5 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji konkursu filmowego #63PL organizowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Hasłem specjalnej edycji inicjatywy jest „Co jest najważniejsze w życiu?”. Konkurs organizowany jest w ramach Festiwalu Mastercard OFF Camera.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do Gdańskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca

25 maja 2020

Do końca sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do Gdańskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca. Organizatorami inicjatywy są Miasto Gdańsk, Wojewódzka oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku. Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie wydania zwycięskiego utworu w nakładzie 1000 egzemplarzy.

Czytaj więcej »

Do 31 maja br. instytucje mogą zgłaszać oferty do letniej edycji „Praktykuj w kulturze”

22 maja 2020

Do końca maja br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej już, letniej edycji „Praktykuj w kulturze”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kadra Kultury”. Nabór przewidziany jest dla instytucji.

Czytaj więcej »

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Stypendiów Kulturalnych Miasta Gdańska

19 maja 2020

Do 30 października br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Stypendiów Kulturalnych, których inicjatorem jest miasto Gdańsk. Budżet przeznaczony na realizację zadania wynosi 700 000 zł. Środki pochodzą z budżetu Gminy Miasta Gdańska.

Czytaj więcej »

Tegoroczna edycja Nagrody im. Wiesławy Szymborskiej zawieszona. Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Zapomogowego „Wszelki wypadek. Fundacja Wisławy Szymborskiej ludziom pióra”

13 maja 2020

W związku z epidemią COVID-19 zarząd Fundacji Wisławy Szymborskiej zdecydował o zawieszeniu w tym roku konkursu o Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej. Jednocześnie Fundacja podjęła decyzję o uruchomieniu Funduszu Zapomogowego „Wszelki wypadek. Fundacja Wisławy Szymborskiej ludziom pióra”. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach inicjatywy potrwa do 31 maja br. Łączna kwota, którą organizator przeznacza na wsparcie finansowe, to 100 000 zł.

Czytaj więcej »

W związku z epidemią COVID-19 przedłużono nabór zgłoszeń do konkursu Tłumaczeń literackich w ramach programu Kreatywna Europa

12 maja 2020

Do 28 maja br. przedłużono nabór wniosków w konkursie na projekty Tłumaczeń literackich. Nabór został przedłużony ze względu na epidemię COVID-19. Inicjatywa organizowana jest w ramach programu Kreatywna Europa.

Czytaj więcej »

Do końca maja trwa I edycja Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO

5 maja 2020

Do 31 maja br. trwa nabór zgłoszeń do pierwszej edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Organizatorem inicjatywy jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Czytaj więcej »

Do 19 maja br. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu „EKO PRZESTRZEŃ, EKO POMYSŁ, EKO JA”

30 kwietnia 2020

Do 19 maja br. trwa nabór zgłoszeń do VII edycja ogólnopolskiego konkursu „EKO PRZESTRZEŃ, EKO POMYSŁ, EKO JA”. Organizatorami inicjatywy są Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacja Promocji Architektury SARP. Konkurs zorganizowano w ramach programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni, sfinansowanego z grantu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z funduszu Edukacja kulturalna. Łączna pula nagród w konkursie to 19 000 zł.

Czytaj więcej »

Zgłoś utwór w konkursie o Nagrodę im. Jana Długosza i wygraj 30 000 zł. Masz czas do końca maja br.

27 kwietnia 2020

Do 31 maja br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza. Na laureata inicjatywy czeka 30 000 złotych.

Czytaj więcej »

Do połowy maja br. można wziąć udział w konkursie „Do Hymnu! #zostańwdomu” NCK

23 kwietnia 2020

Do 15 maja br. nabór zgłoszeń do konkursu „Do Hymnu! #zostańwdomu”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ich rodzin, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Inicjatywę sfinansował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

[COVID-19] Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy nie dla pracowników samorządowej instytucji kultury

1 czerwca 2020


Instytucja kultury (GOK) zamierza wysłać etatowych pracowników świetlic terenowych na tzw. świadczenie postojowe. GOK zatrudnia 9 osób na umowę o pracę.
Czy GOK może być traktowany jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 Ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (dalej: prawo przedsiębiorców) lub państwowa osoba prawna w rozumieniu Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych), u którego wprowadzono przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym?

Czytaj więcej »

[COVID-19] Badania lekarskie pracowników w czasie epidemii koronawirusa

18 maja 2020


Pracownik instytucji kultury od końca lutego do połowy maja przebywa na zwolnieniu lekarskim (ponad 30 dni). Obecnie wykonanie badań lekarskich dopuszczających do pracy po spowodowanej przez chorobę niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni jest utrudnione.
Czy w tej sytuacji można dopuścić pracownika do pracy?

Czytaj więcej »

[COVID-19] Zwolnienie najemcy z czynszu w czasie epidemii

4 maja 2020


Czy ze względu na trwający stan epidemii dyrektor instytucji kultury może, na wniosek najemcy, zwolnić go z czynszu, nie narażając się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
Jaką podstawę prawną podać i w jakiej formie to zrobić?

Czytaj więcej »

Amortyzacja środka trwałego częściowo sfinansowanego ze środków własnych a częściowo z dotacji

15 kwietnia 2020

Biblioteka jest partnerem w projekcie informatyzacji bibliotek. Przekazała wkład własny w wysokości 20% projektu liderowi ze środków własnych, a nie z otrzymanej dotacji od organizatora, i dostała od lidera notę księgową na wysokość wkładu własnego.
Jak zaksięgować przekazanie środków na zapłatę noty oraz samą notę księgową?
Czy amortyzacja dotycząca środków trwałych z projektu będzie obejmować 100% wartości czy tylko 80%?

Czytaj więcej »

Dodatkowa praca techników centrum kultury

2 kwietnia 2020

Centrum kultury wynajmuje pomieszczenia często także poza godzinami pracy. Pracownicy techniczni instytucji obsługują te wynajmy w czasie wolnym. Z tego tytułu najemcy rozliczają się bezpośrednio z pracownikami, co wynika z umowy najmu.
Instytucja chciałaby jednak dodatkowo obciążać najemcę za zagwarantowanie pełnej obsługi technicznej.
W jakiej formie centrum kultury może wynagrodzić pracowników obsługi technicznej (gdy instytucja nie chce zawierać umów-zleceń ani pomniejszać funduszu nagród z dotacji w ramach wynagrodzeń osobowych)?
Co z czasem pracy?

Czytaj więcej »

Czy dyrektorowi w związku z końcem kadencji przysługuje odprawa?

16 marca 2020

Niedługo kończy się powołanie dyrektora i nie będzie on się ubiegał o ponowne zatrudnienie w instytucji.
Czy dyrektorowi w związku z tym przysługuje odprawa?

Czytaj więcej »

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych

2 marca 2020

Czy biblioteka może z własnych środków, tj. środków pozostałych na koniec roku na rachunku bankowym oraz wypracowanych w roku bieżącym, sfinansować wydatki inwestycyjne?

Czytaj więcej »

Wprowadzenie konta funduszu rezerwowego

17 lutego 2020

Strata za 2018 r. w kwocie 134 130,12 zł nie została rozliczona na kontach. Rok 2019 zakończył się zyskiem dla instytucji w kwocie 261 030,68 zł. W zarządzeniu o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nie ma wzmianki o przeznaczeniu zysku.
Jak ująć w księgach rachunkowych tę sytuację?
Jak dalej przeprowadzić księgowanie lat 2018 i 2019, gdy w planie kont nie ma konta „Fundusz rezerwowy”, jest tylko konto 800 „Fundusz instytucji kultury”?

Czytaj więcej »