Aktualności

Do końca czerwca można zgłosić chęć udział w programie MĄDRZY CYFROWI

19 czerwca 2019

Do 30 czerwca br. trwa nabór do II edycji programu edukacyjnego dla młodzieży MĄDRZY CYFROWI. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja „ABCXXI — Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Do końca lipca można ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”

Do 31 lipca br. trwa nabór wniosków do VI edycji programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki. Prognozowany budżet projektu to 2 500 000 zł.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do akcji „My ’89”

13 czerwca 2019

Do 24 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń w ramach akcji społecznej „My ’89”, której organizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Inicjatywa skierowana jest do bibliotek publicznych i szkół. Udział w akcji jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Do poniedziałku, 10 czerwca NCK czeka na zgłoszenia do II edycji szkolenia Zaproś Masters, „To cóż, że prowincja!”

10 czerwca 2019

Do 10 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń na kolejną wizytę studyjną Zaproś Masters, „To cóż, że prowincja!”. Organizatorem szkolenia jest Narodowe Centrum Kultury. Inicjatywa obędzie się w dniach 26–28 czerwca na Pomorzu. Szkolenie jest płatne.

Czytaj więcej »

Do 1 lipca br. roku można złożyć wniosek do II edycji programu dotacyjnego „Kultura — Interwencje 2019”

4 czerwca 2019

Trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji programu dotacyjnego „Kultura — Interwencje 2019”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 10 mln zł.

Czytaj więcej »

Do końca czerwca można zgłosić kandydatury do nagrody im. Oskara Haleckiego

3 czerwca 2019

Do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do 12. edycję konkursu im. Oskara Haleckiego na „Książkę Historyczną Roku”, inicjatywy, która popularyzuje dzieje Polski w XX w. oraz promuje czytelnictwo książek historycznych. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Do końca maja trwa nabór do programu „Praktyka dla praktyka”

28 maja 2019

Do 31 maja br. trwa nabór zgłoszeń do programu „Praktyka dla praktyka”, który polega na wymianie bibliotekarzy. Inicjatywę realizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni. Program został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czytaj więcej »

Do niedzieli, 26 maja br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji ogólnopolskiego Programu Archi-przygody

23 maja 2019

Do 26 maja br. trwa nabór do kolejnej edycji ogólnopolskiego Programu Archi-przygody, który skierowany jest do dzieci z klas 1–3 szkoły podstawowej. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Druga edycja programu w szkołach podstawowych będzie realizowana od 9 września do 9 grudnia 2019 r.

Czytaj więcej »

Do niedzieli, 26 maja można zgłosić się do 2. części szkolenia „Tworzenie oferty programowej w oparciu o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne”

22 maja 2019

Do 26 maja br. trwa nabór zgłoszeń do 2. części szkolenia „Tworzenie oferty programowej w oparciu o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Szkolenie odbędzie się 14 czerwca br. w Centrum Kreatywności w Warszawie.

Czytaj więcej »

Do końca czerwca można zgłosić haiku do nagrody poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej

20 maja 2019

Do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do I edycji nagrody poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej za najlepsze haiku w 2018 r. Organizatorem inicjatywy jest Polskie Stowarzyszenie Haiku.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zasady wynagradzania pracowników oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury — Warszawa, 03.06.2019

17 maja 2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Zasady wynagradzania pracowników oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do kolejnej edycji konkursu stypendialnego im. Olgi Rok

16 maja 2019

Do 9 lipca br. można składać wnioski do VIII edycji konkursu stypendialnego im. Olgi Rok, którego organizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Warszawie. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do pań pracujących w bibliotekach publicznych. Granty w inicjatywie współfinansowane są ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz ze środków Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Korekta błędu przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i po jego zatwierdzeniu

17 czerwca 2019

Od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r. instytucja opłacała zaniżone składki ubezpieczenia wypadkowego. W styczniu 2019 r. skorygowała zaległość — zapłaciła zaległe składki razem z odsetkami.
Jak zaksięgować to zdarzenie i czy zaliczyć do roku 2018 czy 2019?

Czytaj więcej »

Przedłużenie kadencji dyrektora samorządowej instytucji kultury

3 czerwca 2019

Statut samorządowej instytucji kultury (GOK) stanowi, że powołanie dyrektora tej instytucji następuje na okres 4 lat po przeprowadzeniu konkursu przez wójta gminy. Czteroletnia kadencja dyrektora wyłonionego w drodze konkursu kończy się w czerwcu 2019 r.
Czy dyrektorowi można w tym przypadku przedłużyć kadencję i na jakich zasadach?
Czy przeprowadzenie jest obowiązkowe? Czy dotychczasowy dyrektor musi wziąć w nim udział?

Czytaj więcej »

Podatek dochodowy od kary umownej

16 maja 2019

W 2018 r. muzeum zapłaciło wykonawcy koncertu karę umowną w wysokości 2000 zł za niewywiązanie się z postanowień umowy (koncert nie odbył się z powodu trudnych warunków atmosferycznych). Wykonawca wystawił notę księgową, którą muzeum pokryło z własnych środków finansowych.
Jakie są zobowiązania muzeum wobec urzędu skarbowego z tytułu zapłacenia tej kary umownej?

Czytaj więcej »

Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy

2 maja 2019

Czy pracownikowi instytucji kultury, który nie jest pracownikiem artystycznym, można wypłacić nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy, a jeśli tak, to na jakiej podstawie?
Czy dyrektorowi instytucji również można wypłacić taką nagrodę, a jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Czytaj więcej »

Dodatek stażowy w instytucji mimo zatrudnienia w innym zakładzie pracy

15 kwietnia 2019

Pracownica biblioteki jest zatrudniona od grudnia 2017 r. na 1/4 etatu jako główna księgowa oraz ¼ etatu jako kadrowa. Do 31 grudnia 2018 r. jej głównym miejscem pracy był inny zakład pracy, w którym miała wypłacany dodatek stażowy, dlatego w bibliotece nie naliczano tego dodatku. Od stycznia 2019 r. pracownica w głównym miejscu zatrudnienia zmieniła umowę o pracę na umowę cywilnoprawną.
Czy w związku z tym w bibliotece powinna mieć naliczany dodatek stażowy?
Czy dodatek stażowy powinna od stycznia bieżącego roku otrzymywać zarówno jako główna księgowa, jak i kadrowa?

Czytaj więcej »

Wynagrodzenia finansowane dotacją podmiotową roku, w którym zostały wypłacone

2 kwietnia 2019

Czy wynagrodzenia za grudzień 2018 r., wypłacane 10 stycznia 2019 r. (oraz ZUS i podatek za nie płatne w lutym 2019 r.) można pokryć z dotacji na rok 2018?
Czy instytucja może na kolejny rok zostawić na rachunku bankowym środki na pokrycie zobowiązań dotyczących roku poprzedniego, czy też musi te świadczenia zapłacić z nowej dotacji?

Czytaj więcej »

Ujemny fundusz instytucji kultury

18 marca 2019

Fundusz instytucji kultury jest obecnie ujemny. W danym roku nastąpił zysk netto, który przeksięgowano na fundusz rezerwowy.
Czy w takim przypadku środki z funduszu rezerwowego należy przeksięgować na fundusz instytucji kultury, zmniejszając jednocześnie stratę instytucji kultury?

Czytaj więcej »

Nagroda jubileuszowa, do której pracownik nabył prawo przed zatrudnieniem w instytucji kultury

4 marca 2019

Pracownica została zatrudniona w ośrodku kultury 1 września 2018 r. Dokumenty potwierdzające staż pracy dostarczyła ona dopiero 24 października 2018 r. Wynikało z nich, iż jej staż pracy na ten dzień wynosi 20 lat, 9 miesięcy i 16 dni.
Czy w związku z tym, iż 20 lat minęło, gdy pracownica nie była jeszcze zatrudniona, przysługuje jej prawo do nagrody jubileuszowej?

Czytaj więcej »