Aktualności

Do końca lutego trwa nabór zgłoszeń do 40. edycji konkursu Sybilla 2019

26 lutego 2020

Do 29 lutego br. można przesyłać zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu na wydarzenie muzealne roku Sybilla 2019. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu na plakat Tygodnia Bibliotek 2020

18 lutego 2020

Do 25 lutego br. możesz wziąć udział w konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek 2020. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Hasłem tegorocznej edycji konkursu jest „Zasmakuj w bibliotece”.

Czytaj więcej »

Do 28 lutego można zgłaszać kandydatów w konkursie na Bibliotekarza Roku 2019

17 lutego 2020

Do przyszłej soboty, 28 lutego br., trwa nabór zgłoszeń do X edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2019. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji „Klubów kreatywności w bibliotekach”

12 lutego 2020

Tylko do piątku, 14 lutego trwa nabór zgłoszeń do II edycji projektu „Kluby kreatywności w bibliotekach”. Inicjatywa jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2019–2020 realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Czytaj więcej »

Tylko do najbliższego piątku można zgłosić się na szkolenie NCK „Koordynator dostępności i jego rola w instytucji kultury”

11 lutego 2020

Do 14 lutego br. trwa nabór zgłoszeń na szkolenie „Koordynator dostępności i jego rola w instytucji kultury”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Szkolenie odbędzie się 2 marca w Warszawie w Muzeum Warszawskiej Pragi.

Czytaj więcej »

Do 21 lutego br. biblioteki mogą zgłaszać książki do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego

5 lutego 2020

Do 21 lutego 2020 r. trwa nabór zgłoszeń do XXVII edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego, której organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego „Galeria Książki” w Oświęcimiu.

Czytaj więcej »

Tylko do następnego wtorku można zgłaszać chęć udziału w szkoleniu NIMOZ

4 lutego 2020

Do 11 lutego br. trwa nabór zgłoszeń na szkolenie „SPECTRUM — podstawy zasad prowadzenia dokumentacji muzealnej”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Szkolenie odbędzie się 27 lutego br. w siedzibie NIMOZ w Warszawie.

Czytaj więcej »

Do piątku można zgłaszać kandydatów do nagrody Found in Translation

28 stycznia 2020

Jeszcze tylko do 31 stycznia 2020 r. trwa nabór kandydatów do tegorocznej edycji nagrody „Found in Translation”, przyznawanej autorowi najlepszego w minionym roku kalendarzowym przekładu literatury polskiej na język angielski. Organizatorami inicjatywy są Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie oraz Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Statut instytucji kultury oraz najważniejsze regulaminy, które ułatwiają dyrektorowi zarządzanie: organizacyjny, pracy i wynagradzania — Warszawa, 27.01.2020

20 stycznia 2020

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Statut instytucji kultury oraz najważniejsze regulaminy, które ułatwiają dyrektorowi zarządzanie: organizacyjny, pracy i wynagradzania.

Czytaj więcej »

Tylko do niedzieli można zgłosić chęć udziału w otwartym naborze do programu „Archi-przygody”

14 stycznia 2020

Do 19 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do programu „Archi-przygody” dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1‒3 szkoły podstawowej. Inicjatywę realizuje Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Do piątku można zgłaszać książki i materiały dziennikarskie do konkursów Lubuskich Wawrzynów

13 stycznia 2020

Do 17 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do 26. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki, 15. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy oraz 7. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Organizatorami inicjatyw są Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Czytaj więcej »

Do końca stycznia br. można zgłaszać książki do „Zakopiańskiej Nagrody Literackiej”

8 stycznia 2020

Do 31 stycznia br. trwa nabór do IV edycji „Zakopiańskiej Nagrody Literackiej”, która przyznawana jest corocznie żyjącym autorom najlepszych książek propagujących Zakopane i Tatry. Organizatorami inicjatywy są burmistrz Miasta Zakopane, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego oraz Zakopiańskie Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Wprowadzenie konta funduszu rezerwowego

17 lutego 2020

Strata za 2018 r. w kwocie 134 130,12 zł nie została rozliczona na kontach. Rok 2019 zakończył się zyskiem dla instytucji w kwocie 261 030,68 zł. W zarządzeniu o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nie ma wzmianki o przeznaczeniu zysku.
Jak ująć w księgach rachunkowych tę sytuację?
Jak dalej przeprowadzić księgowanie lat 2018 i 2019, gdy w planie kont nie ma konta „Fundusz rezerwowy”, jest tylko konto 800 „Fundusz instytucji kultury”?

Czytaj więcej »

Nagroda jubileuszowa na chorobowym

3 lutego 2020

Pracownica od sierpnia ubiegłego roku przebywa na zwolnieniu chorobowym. W marcu powinna otrzymać nagrodę jubileuszową. Istnieje prawdopodobieństwo, że do tego czasu nie wróci do pracy — będzie mieć świadczenie rehabilitacyjne.
Czy w tej sytuacji nagroda jej się należy?

Czytaj więcej »

Wycena muzealiów otrzymanych w drodze darowizny

15 stycznia 2020

Jak wyceniać otrzymane od osoby fizycznej w drodze darowizny muzealia?
Co zrobić w sytuacji, gdy dotychczas nie była robiona taka wycena — czy analizować wszystkie lata, czy przeprowadzić inwentaryzację tych muzealiów i wycenić w tym roku?
Czy na rynku są firmy zajmujące się wyceną muzealiów wojskowych?

Czytaj więcej »

Zmiana stanowiska i wynagrodzenia pracownika w okresie ochrony przedemerytalnej

2 stycznia 2020

Dyrektor muzeum chce wypowiedzieć warunki pracy pracownicy, która na podstawie opinii lekarza medycyny pracy nie może wykonywać pracy na swoim stanowisku, a jest w okresie ochrony przedemerytalnej. Aktualnie muzeum jest w remoncie i na stanowisko, które dyrektor proponuje pracownicy, musi być podpisane postojowe.
Czy w tym przypadku można pracownicy w wieku przedemerytalnym zmniejszyć wynagrodzenie do 60% lub zaproponować wynagrodzenie minimalne, które w 2020 r. wynosi 2600 zł?

Czytaj więcej »

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem

16 grudnia 2019

Muzeum zatrudnia na umowę o pracę archeologa. W ramach jego zakresu obowiązków wchodzą takie czynności, jak: przygotowywanie dokumentacji badań archeologicznych oraz prowadzenie tych badań. Dodatkowo ze środków pozyskanych na konkretne zadania archeolog wykonuje także inne prace w ramach umowy o dzieło z 50% kosztami uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich, np. redakcję naukową publikacji książkowej z korektą językową wyników badań archeologicznych.
Czy wynagrodzenia z umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawarte z własnym pracownikiem są zwolnione z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy?

Czytaj więcej »

Odsetki od pożyczki z banku w Rb-Z

2 grudnia 2019

Instytucja zaciągnęła pożyczkę w banku.
Czy odsetki do zapłacenia od tej pożyczki należy wpisać do części E sprawozdania Rb-Z?

Czytaj więcej »

Renowacja nie zwiększa wartości początkowej muzealiów

18 listopada 2019

Muzeum otrzymało muzealia w darowiźnie. Zbiory zostały wycenione i wprowadzone do ksiąg rachunkowych. W ramach inwestycji w muzeum ze środków organizatora wykonano także renowację tych muzealiów. Teraz organizator oczekuje, że o wartość renowacji muzeum podniesie wartość początkową muzealiów.
Jakich argumentów użyć, skoro jest to niezgodne z prawem?

Czytaj więcej »

Dodatkowa praca dla pracowników instytucji kultury

4 listopada 2019

Instytucja kultury wynajmuje firmie salę widowiskową, znajdującą się w jej budynku. Firma ta zatrudnia na umowę-zlecenie wskazanych i wymaganych w umowie między instytucją kultury a firmą pracowników niezbędnych przy obsłudze wynajmu sali. Wynagrodzenia pracowników zatrudnianych do obsługi sali przekraczają kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2019 r., tj. 2250 zł. Zawierając z pracownikami instytucji kultury umowy-zlecenia, firma wynajmująca salę odprowadza od kwot w nich zawartych jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Czy takie rozwiązanie nie budzi wątpliwości w związku z zależnością występującą między pracownikiem instytucji kultury a miejscem i rodzajem wykonywanych czynności w ramach umowy o pracę i umowy-zlecenia (zakresy tych czynności pokrywają się)?

Czytaj więcej »