Aktualności

Do połowy kwietnia można składać wnioski w programie „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”

26 marca 2019

Do 15 kwietnia br. trwa nabór wniosków do XIV edycji Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2019. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu to 1 600 000 zł.

Czytaj więcej »

Do połowy kwietnie można wziąć udział w konkursie o stypendia MKiDN

20 marca 2019

Do 15 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2019. Wysokość stypendium wynosi 3500 zł brutto miesięcznie. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI.

Czytaj więcej »

Do 1 kwietnia trwa nabór do programów dotacyjnych NCK

18 marca 2019

Do 1 kwietnia br. można składać wnioski w czterech programach dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury. Chodzi o inicjatywy: Bardzo Młoda Kultura 2019–2021, Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019, Kultura — Interwencje 2019, Ojczysty — dodaj do ulubionych 2019. Wnioski należy składać poprzez system EBOI.

Czytaj więcej »

Centrum Praskie Koneser w Warszawie gościć będzie III edycję Targów Książki Dziecięcej „Przecinek i Kropka”

13 marca 2019

6 i 7 kwietnia w Centrum Praskim Koneser w Warszawie odbędzie się III edycja Targów Książki Dziecięcej „Przecinek i Kropka” Empiku. Wstęp na targi i wszystkie towarzyszące im wydarzenia jest bezpłatny. Inicjatywę patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Rafała Trzaskowski.

Czytaj więcej »

Do poniedziałku, 18 marca PWM czeka na zgłoszenia w ramach III edycji TUTTI.pl

11 marca 2019

Do 18 marca trwa nabór wniosków w ramach wiosennej edycji TUTTI.pl, przedsięwzięcia wspierającego wykonawstwo muzyki polskiej. Organizatorem inicjatywy jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej »

Trwa nabór w kolejnej edycji konkursu „Seniorzy w akcji. Inkubator + dotacje”. Na zgłoszenie masz czas do 18 marca

5 marca 2019

Do 18 marca br. trwa nabór zgłoszeń do XII edycji ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy w akcji. Inkubator + dotacje” na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Organizatorami projektu są Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 15 000 zł.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Jak zgodnie z przepisami o czasie pracy zaplanować pracę w instytucjach kultury — Kraków, 25.03.2019

4 marca 2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Jak zgodnie z przepisami o czasie pracy zaplanować pracę w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

Masz czas do 14 marca, aby wziąć udział w naborze do programu „Równać Szanse 2019”

27 lutego 2019

Do 14 marca br. trwa nabór zgłoszeń do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Organizatorem inicjatywy jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Czytaj więcej »

Trwa rekrutacja do kolejnej edycji programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

26 lutego 2019

Do 11 marca br. trwa nabór zgłoszeń do XV edycji programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zmiany w podatkach 2019 i najnowsze orzecznictwo dla instytucji kultury — Warszawa, 21.03.2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Zmiany w podatkach 2019 i najnowsze orzecznictwo dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zmiany w podatkach 2019 i najnowsze orzecznictwo dla instytucji kultury — Wrocław, 04.03.2019

25 lutego 2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Zmiany w podatkach 2019 i najnowsze orzecznictwo dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zmiany w podatkach 2019 i najnowsze orzecznictwo dla instytucji kultury — Kraków, 01.03.2019

22 lutego 2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Zmiany w podatkach 2019 i najnowsze orzecznictwo dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Ujemny fundusz instytucji kultury

18 marca 2019

Fundusz instytucji kultury jest obecnie ujemny. W danym roku nastąpił zysk netto, który przeksięgowano na fundusz rezerwowy.
Czy w takim przypadku środki z funduszu rezerwowego należy przeksięgować na fundusz instytucji kultury, zmniejszając jednocześnie stratę instytucji kultury?

Czytaj więcej »

Nagroda jubileuszowa, do której pracownik nabył prawo przed zatrudnieniem w instytucji kultury

4 marca 2019

Pracownica została zatrudniona w ośrodku kultury 1 września 2018 r. Dokumenty potwierdzające staż pracy dostarczyła ona dopiero 24 października 2018 r. Wynikało z nich, iż jej staż pracy na ten dzień wynosi 20 lat, 9 miesięcy i 16 dni.
Czy w związku z tym, iż 20 lat minęło, gdy pracownica nie była jeszcze zatrudniona, przysługuje jej prawo do nagrody jubileuszowej?

Czytaj więcej »

Świadectwo pracy dla dyrektora

18 lutego 2019

31 stycznia br. skończył się okres, na który organizator powołał obecnego dyrektora instytucji. Ponieważ organizator nie wyłonił nowego dyrektora w ogłoszonym konkursie, wydał więc zarządzenie, że obecny dyrektor od 1 lutego będzie pełnił obowiązki dyrektora do czasu ogłoszenia wyników konkursu.
Czy w związku z tym należy wystawić dyrektorowi świadectwo pracy?

Czytaj więcej »

Zmiana dyrektora a inwentaryzacja

4 lutego 2019

Dyrektor pełni funkcję od listopada 2016 r. Wraz z objęciem przez niego stanowiska nie przeprowadzono inwentaryzacji w celu ustalenia środków trwałych na moment przejęcia przez niego funkcji dyrektora. Podczas przygotowań do inwentaryzacji za 2018 r. ustalono, że są duże braki w środkach trwałych. Główny księgowy instytucji ustalił, że część środków trwałych, tj. drabinki gimnastyczne na jednej z sali, zostały rozebrane i spalone, jednak zarówno poprzednia księgowa, jak i dyrektor nie przeprowadzili likwidacji tego sprzętu.
Jak w takiej sytuacji ma postąpić obecny dyrektor?
Czy rozliczyć to jako niedobór i wskazać, że danego środka trwałego nie było na stanie w momencie przejęcia przez niego funkcji?

Czytaj więcej »

Umowa-zlecenie z własnym pracownikiem

16 stycznia 2019

Centrum kultury planuje podpisać umowę-zlecenie z własnym pracownikiem zatrudnionym na stanowisku organizatora kultury. Umowa-zlecenie ma dotyczyć prowadzenia zajęć tanecznych jako instruktor.
Czy można zawrzeć taką umowę?
Czy nie spowoduje to powstania godzin nadliczbowych tego pracownika, jeżeli jest on zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy?

Czytaj więcej »

Zakup książek do dalszej odsprzedaży

2 stycznia 2019

Instytucja kultury na spotkanie autorskie otrzymała od wydawnictwa 17 egzemplarzy książek na łączną kwotę 800 zł celem dalszej odsprzedaży. Czasem wydawnictwo wystawia od razu fakturę na książki, a czasem instytucja otrzymuje książki na podstawie zamówienia. Podczas spotkania sprzedano 7 egzemplarzy na kwotę 480 zł, a pozostałe egzemplarze odesłano, zgodnie z umową, do wydawnictwa. Od kwoty sprzedanych książek instytucji kultury należy się dodatkowo 15% prowizji — kwotę tę instytucja może odjąć od kwoty do zapłaty bądź też pozostawić sobie książki o takiej wartości.
Jak należy zaksięgować na kontach zakup, sprzedaż i zwrot książek?

Czytaj więcej »

Upoważnienie do zastępowania dyrektora

17 grudnia 2018

Pytanie dotyczy sposobu reprezentowania dyrektora na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Czy osoba, która została upoważniona do zastępowania dyrektora instytucji kultury na okres zwolnienia lekarskiego i następnie urlopu macierzyńskiego, powinna figurować na umowach o pracę i umowach-zleceniach podpisywanych z pracownikami i innymi osobami?
Czy raczej powinien na nich nadal figurować dyrektor, a osoba, która ma upoważnienie, podpisuje się pod pieczątką dyrektora ze słowami «z upoważnienia»?

Czytaj więcej »

Zakup budynku od gminy

3 grudnia 2018

Instytucja kultury z własnych środków kupiła od organizatora wieczyste użytkowanie gruntu i budynek na cele kulturalne (powstanie tam biblioteka multimedialna). Wartość nieruchomości wynosi 230 000 zł. Rada gminy podjęła decyzję o zastosowaniu przy sprzedaży w formie aktu notarialnego bonifikaty 99%. Cena sprzedaży w akcie notarialnym wynosi więc 2300 zł.
W jaki sposób ująć w księgach zakup nieruchomości?
W jakiej wartości przyjąć nieruchomość do ewidencji księgowej?

Czytaj więcej »