Aktualności

Weź udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu translatorskiego. Nabór trwa do 8 listopada br.

21 października 2020

Do 8 listopada br. trwa nabór wniosków w ramach XIII ogólnopolskiego konkursu translatorskiego z literatur niemieckojęzycznych: austriackiej i szwajcarskiej. Organizatorem inicjatywy jest Dom Literatury w Łodzi we współpracy z Oddziałem Łódzkim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Ambasadą Szwajcarii w Polsce oraz Austriackim Forum Kultury w Warszawie. Na laureatów konkursu czekają nagrody finansowe i rzeczowe, a także zaproszenie do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Pracownicze Plany Kapitałowe w instytucjach kultury — Online, 28.10.2020

20 października 2020

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Pracownicze Plany Kapitałowe w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do tegorocznej edycji konkursu NCK „Odkryj Swój Skarb”

Do 5 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji konkursu na najciekawsze działania edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym „Odkryj Swój Skarb”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Dla autorów najlepszych działań przewidziano nagrody finansowe i wyróżnienia w formie nagród rzeczowych o łącznej wartości 20 000 zł.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Pracownicze Plany Kapitałowe w instytucjach kultury — Online, 22.10.2020

15 października 2020

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Pracownicze Plany Kapitałowe w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

Od soboty, 10 października, cała Polska w tzw. strefie żółtej. Co to oznacza dla instytucji kultury?

14 października 2020

Od soboty 10 października br. w związku z rosnącą liczbą zakażeń SARS-COV-2 cała Polska została objęta tzw. żółtą strefą. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 1758), zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej, wydarzenia kulturalne w przestrzeni zamkniętej mogą się odbywać z udziałem 25% publiczności.

Czytaj więcej »

Instytucja utraciła przychody z powodu COVID-19? Może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kultury. Ma czas do 21 października

13 października 2020

Tylko do 21 października br. trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Kultury, inicjatywy polskiego rządu skierowanej do sektora kultury. Operatorami projektu z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego są Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca. Budżet programu to 400 000 000 złotych.

Czytaj więcej »

Do końca października br. można ubiegać się o stypendia w ramach Programu Młoda Polska na rok 2021

7 października 2020

Do 31 października br. trwa nabór wniosków do konkursu o stypendia na 2021 r. w ramach Programu Młoda Polska. Organizatorem inicjatywy jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Do końca października trwa I nabór w programie Ochrona zabytków MKiDN

5 października 2020

Do 31 października br. trwa I nabór do programu Ochrona zabytków na 2021 r., którego organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budżet inicjatywy wynosi 112 625 000 zł.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Nowy JPK_VAT, projektowane zmiany w VAT i aktualne orzecznictwo dla instytucji kultury — Gdańsk, 22.10.2020

1 października 2020

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Nowy JPK_VAT, projektowane zmiany w VAT i aktualne orzecznictwo dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Nowy JPK_VAT, projektowane zmiany w VAT i aktualne orzecznictwo dla instytucji kultury — Poznań, 16.10.2020

30 września 2020

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Nowy JPK_VAT, projektowane zmiany w VAT i aktualne orzecznictwo dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Do poniedziałku trwa nabór do tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów — animacja w sieci

Do 5 października br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Tegoroczna inicjatywa odbędzie się 15 i 16 października w Forcie Sokolnickiego na warszawskim Żoliborzu pod hasłem „animacja w sieci”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Nowy JPK_VAT, projektowane zmiany w VAT i aktualne orzecznictwo dla instytucji kultury — Warszawa, 12.10.2020

29 września 2020

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Nowy JPK_VAT, projektowane zmiany w VAT i aktualne orzecznictwo dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Kwalifikacja przychodu z tytułu artystycznego wykonania

15 października 2020

W ramach realizacji projektu teatr podpisał z osobami fizycznymi — muzykami — nieprowadzącymi działalności gospodarczej umowy o artystyczne wykonanie. Artyści w zawartych umowach zobowiązali się do artystycznego wykonania dwunastu utworów oraz do udziału w rejestracji utworów muzycznych w studio. Za wykonanie przedmiotu umowy artyści otrzymają wynagrodzenie określone ryczałtowo w jednej kwocie. Z chwilą ustalenia każdego artystycznego wykonania powstałego w ramach wykonania umowy, artysta-muzyk udziela teatrowi licencji wyłącznej na oznaczony czas, a po zakończeniu projektu — licencji niewyłącznej na określonych polach eksploatacji.
Czy traktując takie umowy jako artystyczne wykonanie umowy-zlecenia, można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1-3 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), skoro dochodzi do rozporządzenia prawami autorskimi lub pokrewnymi?
Jak zakwalifikować osiągnięty przez te osoby przychód: jako przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej (art. 13 pkt 2 updof), czy jako przychód z praw majątkowych (art. 18 updof)?

Czytaj więcej »

Niewykorzystaną dotację celową trzeba zwrócić

1 października 2020

W 2019 r. instytucja otrzymała od organizatora dotację celową. Nie wykorzystała całej kwoty dotacji i po rozliczeniu zwróciła na konto organizatora niewykorzystaną część dotacji zgodnie ze sprawozdaniem.
Czy organizator może uznać, że zadanie nie zostało wykonane i trzeba będzie oddać całą kwotę dotacji?

Czytaj więcej »

Program działania instytucji kultury a forma powołania dyrektora

15 września 2020

Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu ma zastosowanie art. 15 pkt 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), dotyczący zawarcia umowy, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania?
Czy przepis ten dotyczy jedynie powołania dyrektora instytucji kultury bez konkursu?

Czytaj więcej »

Zwrot opłaty za zajęcia warsztatowe

1 września 2020

W związku z epidemią rodzice zrezygnowali z zajęć warsztatowych dla dzieci i proszą o zwrot wpłaconej kwoty.
W jaki sposób zaksięgować tę operację?

Czytaj więcej »

Przychody i koszty towarów w planie finansowym

17 sierpnia 2020

Instytucja kultury prowadzi sklep z pamiątkami. Przy zakupie towary wprowadza do magazynu na podstawie dokumentu PZ — „Przyjęcie zewnętrzne”, a następnie przy wydaniu towaru program komputerowy generuje dokument WZ — „Wydanie na zewnątrz”. Zakup księgowany jest na konto 330 „Towary handlowe”, zaś jego sprzedaż na konto 730 „Przychody ze sprzedaży towarów handlowych” równolegle z dokumentem WZ — na konto 731 „Wartość sprzedanych towarów”.
Jak prawidłowo należy ująć w planie finansowym te operacje?
Gdzie wykazać zakup towarów na magazyn?

Czytaj więcej »

Darowizna z zagranicy dla muzeum

3 sierpnia 2020

Muzeum otrzymało darowiznę od osoby z zagranicy (Japonia) na kolejne edycje wystawy, które będą prezentowane w muzeum w przyszłych latach.
Czy w związku z otrzymaną darowizną muzeum ma jakieś zobowiązania w podatkach (PCC, podatek dochodowy)?
Czy składa się jakieś deklaracje do urzędu skarbowego i czy darowiznę wystarczy wykazać w załączniku do rocznego zeznania podatkowego?

Czytaj więcej »

[COVID-19] Dodatkowe testy diagnostyczne dla pracowników instytucji kultury

15 lipca 2020


Dyrekcja instytucji kultury chciałaby przeprowadzić dodatkowe badania w formie testów diagnostycznych na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 u jej pracowników, w szczególności osób mających na swoim stanowisku kontakt z klientami (bibliotekarze, instruktorzy, kasjerzy, pracownicy muzeum). Uważamy, że takie działanie profilaktyczne (oprócz szeregu innych zastosowanych standardowych środków ochrony jak stosowanie płynów do dezynfekcji, maseczek, zachowanie odległości między stanowiskami) może zmniejszyć potencjalne ryzyko epidemiologiczne związane z koronawirusem oraz dodatkowo zabezpieczyć ośrodek kultury przed ewentualnymi roszczeniami ze strony pracowników i użytkowników. Badania miałyby być przeprowadzone za zgodą i wyłącznie dla chętnych pracowników.
Czy konieczna jest zgoda inspekcji sanitarnej na takie dodatkowe badania i w jakiej sytuacji pracodawca może poznać wyniki?

Czytaj więcej »

Zwrot odsetek bankowych od dotacji na projekt

1 lipca 2020

Jak powinna wyglądać prawidłowa ewidencja zwrotu odsetek bankowych naliczonych przez bank instytucji kultury od środków finansowych z MKiDN w związku z realizowanymi projektami?

Czytaj więcej »