Aktualności

Dziś rusza Tydzień Edukacji Globalnej 2018

19 listopada 2018

Od 19 do 25 listopada odbędzie się 20. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej. Hasłem tegorocznej akcji jest: „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”. TEG w Polsce koordynowany jest przez Grupę Zagranica.

Czytaj więcej »

Do końca listopada trwa konkurs „Krzewiciele Kultury”

15 listopada 2018

Do 30 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu „Krzewiciele Kultury”. Organizatorem konkursu jest eCom Group, operator platformy Woblink.com. Na zwycięzców inicjatywy czeka 50 czytelniczych koszulek z ilustracjami Pawła Króla, 3 smartfony Huawei, 3 bony na e-booki od Woblink.com, czytnik PocketBook Touch Lux 4 oraz czytnik PocketBook Basic Lux 2.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu im. Karla Dedeciusa

14 listopada 2018

Aż do 12 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w konkursie o Nagrodę im. Karla Dedeciusa, której organizatorem jest Fundacja im. Roberta Boscha. Inicjatywa skierowana jest do polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej. Na laureatów konkursu czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 000 euro.

Czytaj więcej »

Ruszyła kolejna edycja „Darmowy listopad” w rezydencjach królewskich

7 listopada 2018

Ruszyła VII edycja programu Kultury Dostępnej „Darmowy listopad”. W ramach projektu cztery rezydencje królewskie: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie i Muzeum Pałac w Wilanowie udostępnią w listopadzie swoje zbiory za darmo zwiedzającym. Inicjatywę realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rezydencje przygotowały m.in. specjalne akcje weekendowe, poświęcone odzyskanym dziełom ze swoich kolekcji.

Czytaj więcej »

15 listopada rusza konkurs Jasnowidze 2018

5 listopada 2018

15 listopada br. rusza nabór prac konkursowych w trzeciej edycji międzynarodowego konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci, Jasnowidze 2018. Prace można nadsyłać do 15 grudnia. Na laureatów inicjatywy czeka 2500 euro oraz dwa wyróżnienia honorowe w postaci wydania książki przez Wydawnictwo Dwie Siostry. Tegoroczna edycja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do III edycji konferencji „Wolontariat w kulturze”

31 października 2018

Do 5 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do III edycji ogólnopolskiej konferencji „Wolontariat w kulturze”. Organizatorami inicjatywy są Narodowe Centrum Kultury i Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w akcji jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Około 50 000 książek trafi do polskich szpitali

30 października 2018

Do prawie 500 szpitali, w których funkcjonują oddziały dziecięce lub onkologiczne trafi około 50 tysięcy książek w ramach projektu „Z książką zdrowiej!”. Porozumienie w tej sprawie podpisało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Zdrowia oraz Państwowy Instytut Wydawniczy. Książki trafią do szpitali do końca roku.

Czytaj więcej »

Zaprogramuj Przyszłość: ponad 16 tysięcy uczniów skorzystało z lekcji programowania

24 października 2018

Ponad 16 000 uczniów klas I–III szkół podstawowych z mniejszych miejscowości wzięło udział w lekcjach programowania w ramach projektów „Zaprogramuj przyszłość”. Dobiega końca realizacja projektów „Zaprogramuj przyszłość” realizowanych w 9 regionach Polski przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Od października 2017 r. 1200 nauczycieli z 259 szkół oraz 450 edukatorów z publicznych domów kultury, ośrodków doskonalenia nauczycieli i bibliotek brało udział w kompleksowych szkoleniach. Nauczyciele poprowadzili pierwsze zajęcia z elementami kodowania i robotyki.

Czytaj więcej »

Chcesz zagrać z najlepszymi artystami światowej klasy? Do 19 listopada trwa nabór do EUYO 2019

22 października 2018

Do 19 listopada br. trwa nabór zgłoszeń muzyków do European Union Youth Orchestra 2019. W Polsce przesłuchania kandydatów organizuje Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.

Czytaj więcej »

Do 17 listopada trwa nabór bibliotek do ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Mirabelka — kiełkująca historia w 100licy”

19 października 2018

Do 17 listopada br. biblioteki mogą zgłaszać chęć udziału w ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Mirabelka — kiełkująca historia w 100licy”, której organizatorami są Lustro Biblioteki i Wydawnictwo Zielona Sowa. W ramach akcji biblioteki powalczą o prawo zorganizowania spotkania autorskiego oraz o nagrody książkowe.

Czytaj więcej »

Ruszył nabór dla instytucji kultury w jesienno-zimowej edycji staży NCK

16 października 2018

Tylko do 21 października br. trwa dla nabór instytucji kultury w jesienno-zimowej edycji projektu „Staże w instytucjach kultury”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Do końca października można wybrać Książkę Historyczną Roku

11 października 2018

Jeszcze tylko do końca tego miesiąca trwa głosowanie internautów w XI edycji nagrody na Książkę Historyczną Roku im. Oskara Haleckiego. Wcześniej jury konkursowe wybrało spośród zgłoszonych książek 26 pozycji. Organizatorami konkursu są Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej oraz Telewizja Polska i Polskie Radio. Na laureatów konkursu czekają statuetki i gratyfikacje pieniężne.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Zakup artykułów spożywczych na imprezę kulturalną

15 listopada 2018

Samorządowe instytucje kultury i sportu często kupują artykuły spożywcze, takie jak np. kawa, herbata, ciasto, batoniki dla dzieci, albo zamawiają catering na organizowane przez siebie imprezy kulturalne i sportowe.
Czy takie zakupy są dozwolone? Czy mogą być zakwestionowane przez kontrolę?
Czy takie zakupy można ewentualnie finansować z przychodów własnych zamiast z dotacji?

Czytaj więcej »

Dwa dodatki specjalne

2 listopada 2018

Pracownik instytucji kultury otrzymał dwa dodatki specjalne: jeden za pełnienie funkcji kierownika w czasie nieobecności dyrektora, a drugi — za prowadzenie zajęć w świetlicach. Kwota każdego dodatku z osobna nie przekroczyła — zgodnie z obowiązujacym w instytucji kultury regulaminem wynagradzania — 60% wynagrodzenia zasadniczego, ale łącznie przekroczyły tę wartość. Kontrola z urzędu gminy zarzuciła jednak wypłatę dwóch dodatków w kwocie przekraczającej 60% wynagrodzenia pracownika.
Czy słusznie?

Czytaj więcej »

Nagroda jubileuszowa po ponownym zatrudnieniu

15 października 2018

Księgowa pracowała w bibliotece 18 lat, równolegle była pracownikiem urzędu miejskiego. 28 lipca 2018 r. przeszła na emeryturę. Kończąc pracę w bibliotece, otrzymała nagrodę za 30 lat pracy. Ponownie podjęła pracę od 1 sierpnia 2018 r. i tego dnia dostarczyła świadectwo pracy z urzędu miejskiego. Ze złożonych świadectw pracy wynika, że na dzień ponownego przyjęcia do pracy jej łączny staż pracy wynosi 40 lat, 10 miesięcy i 28 dni. Według obowiązującego w bibliotece regulaminu wynagradzania nagroda jubileuszowa przysługuje za 40 lat pracy.
Czy w związku z tym należy wypłacić jej nagrodę za 40 lat pracy?

Czytaj więcej »

Wynik z lat poprzednich w księgach rachunkowych

1 października 2018

Nowy główny księgowy instytucji zauważył, że od 2002 do 2010 r. zyski instytucji kultury nie były przeksięgowane na fundusz instytucji, tylko pozostawione na koncie „Wynik z lat ubiegłych”. Od 2011 r. wynik był już odnoszony prawidłowo na fundusz instytucji, a od 2015 r. na fundusz rezerwowy.
Czy można teraz pod datą 31 grudnia 2017 r. przeksięgować saldo konta „Wynik z lat ubiegłych” na konto „Fundusz instytucji kultury” — jako mienie nabyte?
Czy potrzebna jest na to zgoda organizatora?

Czytaj więcej »

Umowa o wykonanie koncertów z artystą wykonującym własne utwory

17 września 2018

Instytucja kultury zamierza zawrzeć umowę o wykonanie koncertów z artystą wykonującym własne utwory. Za każdym razem te same.
Czy powinna to być umowa-zlecenie czy umowa o dzieło?

Czytaj więcej »

Termin rozliczenia dotacji celowej a ewidencja księgowa

3 września 2018

W 2017 r. samorządowa instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na zakup środków trwałych. Umowa przewidywała realizację zadania do 28 grudnia 2017 r., a rozliczenie i zwrot niewykorzystanej części dotacji w styczniu 2018 r.
Jak zaksięgować wydatki sfinansowane dotacją oraz jej rozliczenie?

Czytaj więcej »

Świadczenia w związku z przejściem na emeryturę

15 sierpnia 2018

W samorządowej instytucją kultury nie działają związki zawodowe oraz nie został zawarty układ zbiorowy pracowników. Jeden z pracowników nabywa prawo do emerytury 18 sierpnia 2018 r. oraz prawo do nagrody jubileuszowej przysługującej mu po 40 latach pracy 1 września 2019 r. Obowiązujący zakładowy regulamin wynagradzania nie reguluje kwestii wypłaty nagrody jubileuszowej w sytuacji, kiedy w związku z przejściem na emeryturę pracownikowi brakuje mniej niż 12 miesięcy. Pracownik wyraził wolę rozwiązania stosunku pracy w styczniu 2019 r. i jednocześnie chce wnioskować o wypłatę nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy.
Czy można wypłacić takie świadczenie?

Czytaj więcej »

Sprzedaż biletów obcych

1 sierpnia 2018

Instytucja kultury sprzedaje bilety obce na wydarzenia kulturalne. Zgodnie z umową instytucja otrzymuje bilety z kilkuprocentowym upustem na podstawie protokołu oraz faktury zakupu. Sprzedaż biletów instytucja ewidencjonuje na własnej kasie fiskalnej ze stawką VAT 8%. W deklaracji VAT instytucja wykazuje VAT należny od sprzedaży biletów i VAT naliczony od zakupu biletów.
Czy takie rozliczenie VAT jest prawidłowe?

Czytaj więcej »