Aktualności

Tylko do 9 lipca można wziąć udział w programie NID „Wspólnie dla Dziedzictwa 2020”

2 lipca 2020

Do 9 lipca br. trwa nabór do tegorocznej edycji programu „Wspólnie dla Dziedzictwa 2020”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Prognozowany budżet projektu to 700 000 zł.

Czytaj więcej »

Tylko do jutra można zgłosić się do tegorocznej edycji kursu „Reżyseria radiowa”

29 czerwca 2020

Tylko do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji kursu „Reżyseria radiowa”, którego organizatorami są Wajda School, Teatr Polskiego Radia i Filmoteka Narodowa. Inicjatywę dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Kurs jest płatny.

Czytaj więcej »

Tylko do końca czerwca br. można zgłaszać gminne programy opieki nad zabytkami do nowego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”

Do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do nowego ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”, którego organizatorami są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków.

Czytaj więcej »

Do 10 lipca br. można zgłaszać książki do tegorocznej Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego

23 czerwca 2020

Do 10 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Na laureata inicjatyw czeka gratyfikacja finansowa o wartości 50 000 zł oraz statuetka „Temperówka” projektu Jacka Kowalskiego. Współorganizatorami projektu są Dom Spotkań z Historią oraz Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich.

Czytaj więcej »

Weź udział w konkursie na najlepsze opowiadanie roku i najlepszy przekład Towarzystwa Aktywnej Komunikacji

17 czerwca 2020

Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu Towarzystwa Aktywnej Komunikacji na najlepsze opowiadanie roku oraz najlepszy przekład. Inicjatywa organizowana jest w ramach Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, który odbędzie się w dniach 1-10 października we Wrocławiu, w Sali Laboratorium Instytutu im. Jerzego Grotowskiego oraz w Centrum Sztuk Performatywnych „Piekarnia”.

Czytaj więcej »

Trwa akcja „Muzealne zielone szkoły” MKiDN

15 czerwca 2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w akcji „Muzealne zielone szkoły”. W ramach inicjatywy zostanie przygotowane ponad 150 zajęć z zakresy języka polskiego, historii, przyrody, historii sztuki oraz plastyki dla uczniów szkól podstawowych i ponadpodstawowych.

Czytaj więcej »

Do 29 czerwca 2020 r. można zgłaszać się do Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki

10 czerwca 2020

Do 29 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki, cyklu szkoleniowego Narodowego Centrum Kultury. Inicjatywa jest zrealizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Akademia Łucznica. Wydarzenie odbędzie się w dniach 17‒25 lipca 2020 r. w Łucznicy.

Czytaj więcej »

Weź udział w cyklu webinariów Grupy InicJaTyWy. Najbliższe już jutro!

8 czerwca 2020

Trwa nabór zgłoszeń na cykl webinariów Grupy InicJaTyWy dla dyrektorów bibliotek. Projekt działa w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Działania wspierające Grupę InicJaTyWy są kontynuacją działań realizowanych w latach 2015–2016 przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do ogólnopolskiego projektu „Mała książka — wielki człowiek”

3 czerwca 2020

Do 20 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji projektu „Mała książka — wielki człowiek”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Dzięki akcji wyprawki czytelnicze odebrało do tej pory blisko 300 000 przedszkolaków. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do konkursu wspierającego inicjatywy kulturalne „Kultura na wynos”

2 czerwca 2020

Do 15 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu „Kultura na wynos”, którego organizatorem jest Miasto Poznań. Miasto chce w ten sposób pomóc artystom i w tym trudnym czasie przeznaczy 50 000 zł dla autorów najciekawszych inicjatyw kulturalnych.

Czytaj więcej »

Nagraj 63-sekundowe wideo i weź udział w konkursie Muzeum Powstania Warszawskiego

27 maja 2020

Do 5 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji konkursu filmowego #63PL organizowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Hasłem specjalnej edycji inicjatywy jest „Co jest najważniejsze w życiu?”. Konkurs organizowany jest w ramach Festiwalu Mastercard OFF Camera.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do Gdańskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca

25 maja 2020

Do końca sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do Gdańskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca. Organizatorami inicjatywy są Miasto Gdańsk, Wojewódzka oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku. Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie wydania zwycięskiego utworu w nakładzie 1000 egzemplarzy.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Zwrot odsetek bankowych od dotacji na projekt

1 lipca 2020

Jak powinna wyglądać prawidłowa ewidencja zwrotu odsetek bankowych naliczonych przez bank instytucji kultury od środków finansowych z MKiDN w związku z realizowanymi projektami?

Czytaj więcej »

[COVID-19] Zmiana planu finansowego w związku z epidemią

15 czerwca 2020


Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii i zamknięcie muzeum instytucja nie osiągnęła zakładanych wpływów ze sprzedaży biletów wstępu oraz z lekcji muzealnych.
Czy należy zmienić plan finansowy?

Czytaj więcej »

[COVID-19] Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy nie dla pracowników samorządowej instytucji kultury

1 czerwca 2020


Instytucja kultury (GOK) zamierza wysłać etatowych pracowników świetlic terenowych na tzw. świadczenie postojowe. GOK zatrudnia 9 osób na umowę o pracę.
Czy GOK może być traktowany jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 Ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (dalej: prawo przedsiębiorców) lub państwowa osoba prawna w rozumieniu Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych), u którego wprowadzono przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym?

Czytaj więcej »

[COVID-19] Badania lekarskie pracowników w czasie epidemii koronawirusa

18 maja 2020


Pracownik instytucji kultury od końca lutego do połowy maja przebywa na zwolnieniu lekarskim (ponad 30 dni). Obecnie wykonanie badań lekarskich dopuszczających do pracy po spowodowanej przez chorobę niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni jest utrudnione.
Czy w tej sytuacji można dopuścić pracownika do pracy?

Czytaj więcej »

[COVID-19] Zwolnienie najemcy z czynszu w czasie epidemii

4 maja 2020


Czy ze względu na trwający stan epidemii dyrektor instytucji kultury może, na wniosek najemcy, zwolnić go z czynszu, nie narażając się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
Jaką podstawę prawną podać i w jakiej formie to zrobić?

Czytaj więcej »

Amortyzacja środka trwałego częściowo sfinansowanego ze środków własnych a częściowo z dotacji

15 kwietnia 2020

Biblioteka jest partnerem w projekcie informatyzacji bibliotek. Przekazała wkład własny w wysokości 20% projektu liderowi ze środków własnych, a nie z otrzymanej dotacji od organizatora, i dostała od lidera notę księgową na wysokość wkładu własnego.
Jak zaksięgować przekazanie środków na zapłatę noty oraz samą notę księgową?
Czy amortyzacja dotycząca środków trwałych z projektu będzie obejmować 100% wartości czy tylko 80%?

Czytaj więcej »

Dodatkowa praca techników centrum kultury

2 kwietnia 2020

Centrum kultury wynajmuje pomieszczenia często także poza godzinami pracy. Pracownicy techniczni instytucji obsługują te wynajmy w czasie wolnym. Z tego tytułu najemcy rozliczają się bezpośrednio z pracownikami, co wynika z umowy najmu.
Instytucja chciałaby jednak dodatkowo obciążać najemcę za zagwarantowanie pełnej obsługi technicznej.
W jakiej formie centrum kultury może wynagrodzić pracowników obsługi technicznej (gdy instytucja nie chce zawierać umów-zleceń ani pomniejszać funduszu nagród z dotacji w ramach wynagrodzeń osobowych)?
Co z czasem pracy?

Czytaj więcej »

Czy dyrektorowi w związku z końcem kadencji przysługuje odprawa?

16 marca 2020

Niedługo kończy się powołanie dyrektora i nie będzie on się ubiegał o ponowne zatrudnienie w instytucji.
Czy dyrektorowi w związku z tym przysługuje odprawa?

Czytaj więcej »