Aktualności

[Szkolenie] Jak zgodnie z najnowszymi przepisami o czasie pracy zaplanować pracę w instytucjach kultury? — Online, 28.06.2023

7 czerwca 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Jak zgodnie z najnowszymi przepisami o czasie pracy zaplanować pracę w instytucjach kultury?.

Czytaj więcej »

[Webinar] Kontrola i audyt organizatora w instytucji kultury — Online, 14.06.2023

6 czerwca 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na szkolenie pt. Kontrola i audyt organizatora w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do kolejnej edycji programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”!

Do 7 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”!. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki. Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budżet projektu wynosi 2 500 000 zł.

Czytaj więcej »

Weź udział w konkursie na najlepsze opowiadanie 2023 roku, organizowanego w ramach tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania

1 czerwca 2023

Do 16 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu na najlepsze opowiadanie 2023 r., którego inicjatorem jest Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator 19. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem „Murowałem całą noc”. Na laureatów inicjatywy czeka łącznie 3000 złotych.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do tegorocznej edycji konkursu „Złota Róża 2023”

30 maja 2023

Do 1 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do nagrody „Złota Róża 2023” dla książki popularyzującej naukę. Organizatorami inicjatywy są redakcja miesięcznika „Nowe Książki” i Festiwal Nauki w Warszawie.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Poetyckie Jaskółki”

25 maja 2023

Do 31 października br. trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Plastycznego „Poetyckie Jaskółki”. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja „Zawsze Warto”.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Wszystko, co dyrektor instytucji kultury powinien wiedzieć o kontroli zarządczej — Online, 31.05.2023

24 maja 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na szkolenie pt. Wszystko, co dyrektor instytucji kultury powinien wiedzieć o kontroli zarządczej.

Czytaj więcej »

Nagraj piosenkę ze śpiewnika NCK i weź udział w tegorocznej edycji konkursu Zaśpiewajmy.pl!

22 maja 2023

Do 16 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji konkursu Zaśpiewajmy.pl!, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

[Webinar] Sprawozdania Rb-N i Rb-Z w instytucji kultury — Online, 13.06.2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Sprawozdania Rb-N i Rb-Z w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Tylko do końca maja br. można zgłaszać książki do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy

17 maja 2023

Do 31 maja br. trwa nabór zgłoszeń do XV edycji Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę historyczną minionego roku. Na laureata inicjatywy czeka 50 000 zł. Fundatorem i organizatorem nagrody jest m.st. Warszawa, jej współorganizatorami natomiast Dom Spotkań z Historią i Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich.

Czytaj więcej »

Tylko do 20 maja br. można zgłaszać szkoły do tegorocznej edycji konkursu NCK Do Hymnu!

16 maja 2023

Do 20 maja br. trwa nabór zgłoszeń do VI edycji ogólnopolskiego konkursu Do Hymnu! Inicjatywa adresowana jest do szkół podstawowych. Organizatorem wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

[Webinar] Praca zdalna w instytucji kultury — Online, 17.05.2023

15 maja 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Praca zdalna w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Błędnie księgowana amortyzacja na koncie funduszu instytucji kultury

1 czerwca 2023

Saldo w instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie Ma na koncie 800 „Fundusz środków trwałych” wynosiło 12 499,81 zł, a po zaksięgowaniu amortyzacji za 2021 r. w wysokości 33 580,33 zł saldo na koniec 2022 r. wyniosło po stronie Wn 21 080,52 zł. Po zaksięgowaniu amortyzacji za 2022 r. saldo po stronie Wn jeszcze się zwiększy.
Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?

Czytaj więcej »

Stawki wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania

15 maja 2023

W związku z powtarzającymi się zmianami wysokości płacy minimalnej — regulamin wynagradzania, a zwłaszcza załącznik stanowiący o kwotach płacy minimalnej i maksymalnej na danym stanowisku, często staje się nieaktualny.
Czy możliwe jest stosowanie w tabeli stanowisk pracy i maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę stawek zasadniczych w formie procentowej, np. młodszy bibliotekarz od 100% do 110% minimalnego wynagrodzenia za pracę, starszy bibliotekarz od 120% do 150% płacy minimalnej?

Czytaj więcej »

Przychody i koszty na przełomie miesiąca

2 maja 2023

Czy samorządowa instytucja kultury koszty i przychody na przełomie miesiąca musi ujmować memoriałowo, czy może kasowo?

Czytaj więcej »

Refaktura na media — moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

17 kwietnia 2023

Co miesiąc instytucja kultury swoim najemcom lokali wystawia refaktury za media (energia elektryczna, cieplna, woda i ścieki). Faktura sprzedaży wystawiona jest w bieżącym miesiącu za media dostarczone w poprzednim miesiącu, czyli data wystawienia to np. 6 marca, data sprzedaży 28 lutego. Instytucja odlicza VAT naliczony w miesiącu wpływu faktury, a nie dostarczenia usługi.
W którym miesiącu należy odprowadzić VAT należny od tak wystawionych faktur?

Czytaj więcej »

Faktura zaliczkowa na przełomie roku

3 kwietnia 2023

Instytucja kultury odebrała zamówione materiały w styczniu 2023 r. W grudniu 2022 r. otrzymała za nie fakturę zaliczkową, a w styczniu 2023 r. fakturę końcową.
Czy i jak ująć fakturę zaliczkową w księgach rachunkowych i w bilansie za 2022 r. oraz w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2022 r.?

Czytaj więcej »

Kara nagany a nagroda

15 marca 2023

Pracownik został ukarany karą nagany.
Czy w związku z tym może nie otrzymać nagrody?

Czytaj więcej »

Opłaty pobierane przez bibliotekę

1 marca 2023

Zgodnie z Ustawą z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach), biblioteka może pobierać opłaty wyłącznie za: usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne, wypożyczenia materiałów audiowizualnych, niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
Czy biblioteka musi pobierać opłaty za przetrzymywanie książek?

Czytaj więcej »

Jak obliczyć czas pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionej na część etatu?

15 lutego 2023

Jaki jest czas pracy osoby zatrudnionej na umowę o pracę w wymiarze 5/8 etatu z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Czytaj więcej »