Aktualności

[Webinar] Wynagrodzenie osób kierujących instytucją kultury — Online, 19.04.2023

30 marca 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Wynagrodzenie osób kierujących instytucją kultury.

Czytaj więcej »

Tylko do końca marca można zgłaszać operatorów do Programu Przestrzenie Sztuki

29 marca 2023

Do 31 marca br. trwa nabór kandydatów na operatorów do Programu Przestrzenie Sztuki. Inicjatywę realizuje Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Finansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej »

Do końca marca można zgłaszać kandydatów do Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury oraz Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska

28 marca 2023

Do 31 marca br. trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” oraz Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska za 2022 r. Organizatorem inicjatywy jest Prezydent Miasta Gdańska.

Czytaj więcej »

[Webinar] Rozkłady czasu pracy w instytucji kultury — Online, 13.04.2023

27 marca 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Rozkłady czasu pracy w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Webinar] Okresy rozliczeniowe i systemy czasu pracy w instytucji kultury — Online, 13.04.2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Okresy rozliczeniowe i systemy czasu pracy w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Do końca marca można zgłaszać kandydatów do Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

22 marca 2023

Do 31 marca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, najstarszego wyróżnienia w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach inicjatywy koordynacją konkursu zajmują się Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zamówienia publiczne w instytucjach kultury — tryb podstawowy: przygotowanie, ocena ofert, umowa, obowiązki zamawiających — Online, 17.04.2023

21 marca 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na szkolenie pt. Zamówienia publiczne w instytucjach kultury — tryb podstawowy: przygotowanie, ocena ofert, umowa, obowiązki zamawiających.

Czytaj więcej »

Zgłoś książkę do tegorocznej edycji konkursu Książka Górska Roku

Do 15 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do X edycji konkursu Książka Górska Roku im. Wawrzyńca Żuławskiego. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KOMPAS. Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do międzynarodowego konkursu „Kopernik — Konstelacje”

15 marca 2023

Do 14 maja br. trwa nabór zgłoszeń do międzynarodowego konkursu Kopernik — Konstelacje. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Konkurs zorganizowano z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Czytaj więcej »

Trwa nabór prac w ramach tegorocznej edycji Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza

13 marca 2023

Do 20 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji ogólnopolskiego Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką. Organizatorami inicjatywy są Wrocławski Dom Literatury i Fundacja Olgi Tokarczuk.

Czytaj więcej »

Do końca marca trwa nabór wniosków w konkursie stypendialnym prezydenta Wrocławia

8 marca 2023

Do 31 marca br. można ubiegać się o stypendia artystyczne Prezydenta na drugie półrocze 2023 r. w ramach kolejnej edycji projektu.

Czytaj więcej »

Do 30 marca można zgłaszać projekty muralu Zbigniewa Wodeckiego

7 marca 2023

Do 30 marca br. trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu na projekt i wykonanie muralu Zbigniewa Wodeckiego. Organizatorem inicjatywy jest Prezydent Miasta Opola.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Kara nagany a nagroda

15 marca 2023

Pracownik został ukarany karą nagany.
Czy w związku z tym może nie otrzymać nagrody?

Czytaj więcej »

Opłaty pobierane przez bibliotekę

1 marca 2023

Zgodnie z Ustawą z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach), biblioteka może pobierać opłaty wyłącznie za: usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne, wypożyczenia materiałów audiowizualnych, niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
Czy biblioteka musi pobierać opłaty za przetrzymywanie książek?

Czytaj więcej »

Jak obliczyć czas pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionej na część etatu?

15 lutego 2023

Jaki jest czas pracy osoby zatrudnionej na umowę o pracę w wymiarze 5/8 etatu z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Czytaj więcej »

Dodatek węglowy w planie finansowym i ewidencji księgowej

1 lutego 2023

Ośrodek kultury otrzymał od organu prowadzącego dodatek dla podmiotów niebędących gospodarstwami z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Czy dodatek węglowy wypłacony instytucji kultury zwiększa jej plan finansowy, czy też traktowany jest jako pomniejszenie kosztów bieżącej działalności i nie wpływa na zwiększenie planu?
Na jakie konto należy zaksięgować ten przelew i z jaką klasyfikacją?

Czytaj więcej »

Amortyzacja środka trwałego nigdy wcześniej nieujętego w ewidencji

16 stycznia 2023

Biblioteka otrzymała od organizatora protokołem przekazania środek trwały (kserokopiarkę) o wartości 15 000 złotych. Z informacji od organizatora wynika, że przekazana bibliotece kserokopiarka nigdy nie została przyjęta przez organizatora do użytkowania, nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych i nie była naliczana od niej amortyzacja. Oznacza to, że przez 4 lata nie widniała w żadnej ewidencji.
Jak biblioteka ma amortyzować ten środek trwały? Czy po przyjęciu kserokopiarki do ewidencji środków trwałych w następnym miesiącu powinna rozpocząć amortyzację stawką 14%, czy też zrobić korektę amortyzacji za poprzednie 4 lata?

Czytaj więcej »

Wynajem samochodu przez instytucję kultury

2 stycznia 2023

Statut GOK określa, że źródła jego finansowania to roczna dotacja organizatora, wpływy uzyskiwanych z prowadzonej działalności, w tym również działalności gospodarczej i sprzedaży majątku ruchomego, darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych, a także przychody z innych źródeł.
Czy GOK może użyczać odpłatnie swój samochód, a uzyskane środki przeznaczyć na działalność statutową? Czy konieczna jest aktualizacja statutu?
Jak wygląda to z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?

Czytaj więcej »

Umowa o pracę a umowa-zlecenie dotycząca warsztatów

15 grudnia 2022

W instytucji kultury organizowane są warsztaty kreatywne dla dzieci. Gdy instruktorka zrezygnowała z dalszego ich przeprowadzania, dyrektor zaproponował prowadzenie tych zajęć bibliotekarce. Warsztaty odbywają się poza godzinami jej pracy.
Czy w tym przypadku należy zaproponować bibliotekarce dodatek specjalny czy umowę-zlecenie?

Czytaj więcej »

Koncert w przyszłym roku

1 grudnia 2022

Czy instytucja kultury, nie mając jeszcze zatwierdzonego planu finansowego na 2023 r., może podpisać w tym roku umowę na koncert, który miałby odbyć się przyszłym roku? Wszystkie płatności z nim związane byłyby realizowanie w 2023 r.

Czytaj więcej »