Aktualności

Chcesz wziąć udział w kampanii Wolontariuszy Światowego Dziedzictwa? Masz czas tylko do 19 stycznia, by zgłosić swoją kandydaturę

10 grudnia 2019

Do 19 stycznia 2020 r. trwa nabór kandydatów do kampanii Wolontariuszy Światowego Dziedzictwa 2020. Organizatorem akcji jest Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu we współpracy z Komitetem Koordynacyjnym ds. Wolontariatu Międzynarodowego, Wolontariuszami Dziedzictwa Europejskiego oraz programu Lepszy świat.

Czytaj więcej »

Do 20 lutego 2020 r. masz czas zgłosić publikacje turystyczne do Nagrody Magellana

4 grudnia 2019

Do 20 lutego 2020 r. trwa nabór kandydatów do XII edycji Nagrody Magellana na „najlepsze publikacje turystyczne”. Organizatorem konkursu jest Magazyn Literacki KSIĄŻKI.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do kolejnej edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej

3 grudnia 2019

Do 15 stycznia 2020 roku trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Organizatorem konkursu jest Fundacja jej imienia. Laureatów konkursu poznamy podczas uroczystej Gali organizowanej w czerwcu w Krakowie. Na laureatów inicjatywy czekają gratyfikacje finansowe.

Czytaj więcej »

We Wrocławiu od 5 grudnia trwać będą Wrocławskie Targi Dobrych Książek. Gościem specjalnym będzie Komisja Europejska

26 listopada 2019

Od 5 do 8 grudnia br. we Wrocławiu obędzie się XXVIII edycja Wrocławskich Targów Dobrych Książek. W Hali Stulecia zgromadzi się ponad stu siedemdziesięciu wydawców z całej Polski i stu pięćdziesięciu pisarzy, ilustratorów oraz tłumaczy. Organizatorem inicjatywy jest Wrocławski Dom Literatury. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Czytaj więcej »

Tylko do dziś trwa nabór na dwudniowe spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

18 listopada 2019

Tylko do końca dnia można zgłaszać chęć udziału w XI spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, które poświęcone jest problematyce procesów rewitalizacyjnych dziedzictwa industrialnego. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia w Wałbrzychu”, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Do końca listopada możesz wziąć udział w naborze do kolejnej edycji programu „Wyszehradzkie Rezydencje Literackie 2020”

15 listopada 2019

Do 30 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do IX edycji programu stypendialnego „Wyszehradzkie Rezydencje Literackie 2020”. Inicjatywa skierowana jest do pisarzy, poetów, tłumaczy literatury, krytyków, eseistów i dziennikarzy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Operatorem projektu w Polsce jest Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do programu NCK Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020

12 listopada 2019

Do 9 grudnia br. trwa nabór zgłoszeń o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1 500 000 mln zł.

Czytaj więcej »

MKiDN ogłosiło nabór do programów ministra na 2020 rok

5 listopada 2019

Do 29 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 rok. Operatorem trzech z nich jest Narodowe Centrum Kultury. Są to Infrastruktura domów kultury, Kultura Dostępna i Edukacja kulturalna.

Czytaj więcej »

Do środy, 6 listopada można zgłosić chęć udziału w nowym szkoleniu NIMOZ

4 listopada 2019

Do 6 listopada br. trwa nabór zgłoszeń w ramach szkolenia „Senior w muzeum”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zasady wynagradzania pracowników oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury — Gdańsk, 02.12.2019

31 października 2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Zasady wynagradzania pracowników oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zasady wynagradzania pracowników oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury — Warszawa, 25.11.2019

30 października 2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Zasady wynagradzania pracowników oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zasady wynagradzania pracowników oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury — Poznań, 18.11.2019

29 października 2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Zasady wynagradzania pracowników oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Odsetki od pożyczki z banku w Rb-Z

2 grudnia 2019

Instytucja zaciągnęła pożyczkę w banku.
Czy odsetki do zapłacenia od tej pożyczki należy wpisać do części E sprawozdania Rb-Z?

Czytaj więcej »

Renowacja nie zwiększa wartości początkowej muzealiów

18 listopada 2019

Muzeum otrzymało muzealia w darowiźnie. Zbiory zostały wycenione i wprowadzone do ksiąg rachunkowych. W ramach inwestycji w muzeum ze środków organizatora wykonano także renowację tych muzealiów. Teraz organizator oczekuje, że o wartość renowacji muzeum podniesie wartość początkową muzealiów.
Jakich argumentów użyć, skoro jest to niezgodne z prawem?

Czytaj więcej »

Dodatkowa praca dla pracowników instytucji kultury

4 listopada 2019

Instytucja kultury wynajmuje firmie salę widowiskową, znajdującą się w jej budynku. Firma ta zatrudnia na umowę-zlecenie wskazanych i wymaganych w umowie między instytucją kultury a firmą pracowników niezbędnych przy obsłudze wynajmu sali. Wynagrodzenia pracowników zatrudnianych do obsługi sali przekraczają kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2019 r., tj. 2250 zł. Zawierając z pracownikami instytucji kultury umowy-zlecenia, firma wynajmująca salę odprowadza od kwot w nich zawartych jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Czy takie rozwiązanie nie budzi wątpliwości w związku z zależnością występującą między pracownikiem instytucji kultury a miejscem i rodzajem wykonywanych czynności w ramach umowy o pracę i umowy-zlecenia (zakresy tych czynności pokrywają się)?

Czytaj więcej »

Finansowanie odsetek od kredytu na inwestycję

15 października 2019

Instytucja kultury ma zamiar zaciągnąć pół miliona kredytu na inwestycję, która zostanie objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Czy odsetki od kredytu bankowego można sfinansować dotacją podmiotową bądź celową?

Czytaj więcej »

Odprawa emerytalna dla dyrektora w związku z likwidacją instytucji

1 października 2019

Gminny ośrodek kultury (GOK) jest likwidowany z dniem 31 grudnia 2019 r. Zatrudnia na umowę o pracę 4 osoby. tj. 2 na cały etat i 2 na 1/4 etatu. Dyrektor GOK nabył uprawnienia emerytalne i zostanie zwolniony z pracy.
Czy przysługuje mu odprawa z tytułu likwidacji instytucji?

Czytaj więcej »

Darowizna pieniężna na przyszłe wydarzenie a rozliczenia międzyokresowe przychodów

16 września 2019

W tym roku teatr otrzymał darowiznę (wpłata na rachunek bankowy), z której środki, zgodnie z umową darowizny, mają być przeznaczone na pokrycie kosztów wydarzenia teatralnego, zorganizowanego w przyszłym roku.
Czy przychód z tytułu darowizny można pozostawić na koncie przychodów przyszłych okresów? Czy raczej właściwe będzie utworzenie rezerwy na koszty realizacji wydarzenia, w kwocie równej otrzymanej darowizny?

Czytaj więcej »

Dodatek stażowy na zasiłku macierzyńskim

2 września 2019

Pracownica, która przebywała na zasiłku chorobowym (wypłacanym z ZUS), nabyła prawo do dodatku stażowego (5 lat pracy) — dodatek ten wypłacała instytucja kultury. Obecnie pracownica jest na zasiłku macierzyńskim, wypłacanym z ZUS. W regulaminie pracy nie ma zapisu mówiącego o tym, że dodatek stażowy wypłaca się za czas zasiłku macierzyńskiego, zatem dodatek wypłaca się zgodnie z Ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).
Czy niewypłacanie dodatku stażowego pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński z ZUS jest prawidłowe?

Czytaj więcej »

Czas pracy pracownika kina

19 sierpnia 2019

Animator kina, który pracuje na 1/2 etatu, ma stałe dni wyświetlania seansów. Są to środa od 18:00 do 20:00, piątek od 18:00 do 20:00 oraz soboty od 10:00 do 13:00 oraz od 18:00 do 20:00. Oprócz tego zdarzają się seanse na życzenie np. szkół, w innych dniach, w których nie da się zaplanować w grafiku z miesięcznym wyprzedzeniem, np. seans jest we wtorek o godzinie 10:00. W instytucji obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy i czas pracy tego pracownika w tygodniu to 20 godzin. Oprócz wyświetlania seansów, pracownik wykonuje w tygodniu 2–3 godziny pracy biurowej związanej z przygotowaniem np. repertuaru na dany miesiąc.
Jak w takim razie zaplanować grafik dla takiego pracownika i jak ustalić, które dni są dla takiego pracownika dniami pracy? Jaki system czasu pracy należy wpisać dla takiego pracownika w regulaminie pracy?
A co z kwestią pracy w sobotę, skoro pomiędzy seansami jest przerwa? Czy za taką przerwę należy się pracownikowi wynagrodzenie?

Czytaj więcej »