Aktualności

Trwa nabór do programu NCK Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020

12 listopada 2019

Do 9 grudnia br. trwa nabór zgłoszeń o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1 500 000 mln zł.

Czytaj więcej »

MKiDN ogłosiło nabór do programów ministra na 2020 rok

5 listopada 2019

Do 29 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 rok. Operatorem trzech z nich jest Narodowe Centrum Kultury. Są to Infrastruktura domów kultury, Kultura Dostępna i Edukacja kulturalna.

Czytaj więcej »

Do środy, 6 listopada można zgłosić chęć udziału w nowym szkoleniu NIMOZ

4 listopada 2019

Do 6 listopada br. trwa nabór zgłoszeń w ramach szkolenia „Senior w muzeum”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zasady wynagradzania pracowników oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury — Gdańsk, 02.12.2019

31 października 2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Zasady wynagradzania pracowników oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zasady wynagradzania pracowników oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury — Warszawa, 25.11.2019

30 października 2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Zasady wynagradzania pracowników oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zasady wynagradzania pracowników oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury — Poznań, 18.11.2019

29 października 2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Zasady wynagradzania pracowników oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zmiany w podatkach 2019/20 i najnowsze orzecznictwo dla instytucji kultury — Kraków, 28.11.2019

24 października 2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Zmiany w podatkach 2019/20 i najnowsze orzecznictwo dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Do 3 listopada trwa nabór do międzynarodowego programu rozwoju talentów

23 października 2019

Do 3 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji projektu CELA, międzynarodowego programu rozwoju talentów. W ramach inicjatywy trzydzieścioro pisarzy i osiemdziesięcioro tłumaczy z dziesięciu krajów europejskich będzie miało okazję rozwijać swoje umiejętności literackie i promować swoją twórczość za granicą. Organizatorem projektu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe. Inicjatywa finansowana jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa.

Czytaj więcej »

Zostań ambasadorem projektu „Upoluj swoją książkę”

22 października 2019

2 listopada startuje III edycja projektu „Upoluj swoją książkę” realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Czytaj PL”. Pomysłodawcą inicjatywy jest Instytut Książki. Honorowy Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach akcji „Upoluj swoją książkę” do szkół średnich na terenie całego kraju trafią specjalne plakaty z okładkami 12 książkowych bestsellerów i kodem QR. Po jego zeskanowaniu […]

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zmiany w podatkach 2019/20 i najnowsze orzecznictwo dla instytucji kultury — Wrocław, 08.11.2019

21 października 2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Zmiany w podatkach 2019/20 i najnowsze orzecznictwo dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zmiany w podatkach 2019/20 i najnowsze orzecznictwo dla instytucji kultury — Gdańsk, 25.10.2019

16 października 2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Zmiany w podatkach 2019/20 i najnowsze orzecznictwo dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Pod koniec listopada w Krakowie odbędzie konferencja „Wolontariat dla dziedzictwa. Działajmy razem w Europie”

15 października 2019

28 listopada br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, odbędzie się konferencja „Wolontariat dla dziedzictwa. Działajmy razem w Europie”. Organizatorami inicjatywy są Narodowy Instytut Dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Fundacja „Chronić Dobro” oraz European Heritage Volunteers.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Dodatkowa praca dla pracowników instytucji kultury

4 listopada 2019

Instytucja kultury wynajmuje firmie salę widowiskową, znajdującą się w jej budynku. Firma ta zatrudnia na umowę-zlecenie wskazanych i wymaganych w umowie między instytucją kultury a firmą pracowników niezbędnych przy obsłudze wynajmu sali. Wynagrodzenia pracowników zatrudnianych do obsługi sali przekraczają kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2019 r., tj. 2250 zł. Zawierając z pracownikami instytucji kultury umowy-zlecenia, firma wynajmująca salę odprowadza od kwot w nich zawartych jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Czy takie rozwiązanie nie budzi wątpliwości w związku z zależnością występującą między pracownikiem instytucji kultury a miejscem i rodzajem wykonywanych czynności w ramach umowy o pracę i umowy-zlecenia (zakresy tych czynności pokrywają się)?

Czytaj więcej »

Finansowanie odsetek od kredytu na inwestycję

15 października 2019

Instytucja kultury ma zamiar zaciągnąć pół miliona kredytu na inwestycję, która zostanie objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Czy odsetki od kredytu bankowego można sfinansować dotacją podmiotową bądź celową?

Czytaj więcej »

Odprawa emerytalna dla dyrektora w związku z likwidacją instytucji

1 października 2019

Gminny ośrodek kultury (GOK) jest likwidowany z dniem 31 grudnia 2019 r. Zatrudnia na umowę o pracę 4 osoby. tj. 2 na cały etat i 2 na 1/4 etatu. Dyrektor GOK nabył uprawnienia emerytalne i zostanie zwolniony z pracy.
Czy przysługuje mu odprawa z tytułu likwidacji instytucji?

Czytaj więcej »

Darowizna pieniężna na przyszłe wydarzenie a rozliczenia międzyokresowe przychodów

16 września 2019

W tym roku teatr otrzymał darowiznę (wpłata na rachunek bankowy), z której środki, zgodnie z umową darowizny, mają być przeznaczone na pokrycie kosztów wydarzenia teatralnego, zorganizowanego w przyszłym roku.
Czy przychód z tytułu darowizny można pozostawić na koncie przychodów przyszłych okresów? Czy raczej właściwe będzie utworzenie rezerwy na koszty realizacji wydarzenia, w kwocie równej otrzymanej darowizny?

Czytaj więcej »

Dodatek stażowy na zasiłku macierzyńskim

2 września 2019

Pracownica, która przebywała na zasiłku chorobowym (wypłacanym z ZUS), nabyła prawo do dodatku stażowego (5 lat pracy) — dodatek ten wypłacała instytucja kultury. Obecnie pracownica jest na zasiłku macierzyńskim, wypłacanym z ZUS. W regulaminie pracy nie ma zapisu mówiącego o tym, że dodatek stażowy wypłaca się za czas zasiłku macierzyńskiego, zatem dodatek wypłaca się zgodnie z Ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).
Czy niewypłacanie dodatku stażowego pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński z ZUS jest prawidłowe?

Czytaj więcej »

Czas pracy pracownika kina

19 sierpnia 2019

Animator kina, który pracuje na 1/2 etatu, ma stałe dni wyświetlania seansów. Są to środa od 18:00 do 20:00, piątek od 18:00 do 20:00 oraz soboty od 10:00 do 13:00 oraz od 18:00 do 20:00. Oprócz tego zdarzają się seanse na życzenie np. szkół, w innych dniach, w których nie da się zaplanować w grafiku z miesięcznym wyprzedzeniem, np. seans jest we wtorek o godzinie 10:00. W instytucji obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy i czas pracy tego pracownika w tygodniu to 20 godzin. Oprócz wyświetlania seansów, pracownik wykonuje w tygodniu 2–3 godziny pracy biurowej związanej z przygotowaniem np. repertuaru na dany miesiąc.
Jak w takim razie zaplanować grafik dla takiego pracownika i jak ustalić, które dni są dla takiego pracownika dniami pracy? Jaki system czasu pracy należy wpisać dla takiego pracownika w regulaminie pracy?
A co z kwestią pracy w sobotę, skoro pomiędzy seansami jest przerwa? Czy za taką przerwę należy się pracownikowi wynagrodzenie?

Czytaj więcej »

Koszty związane z realizacją imprezy sportowej

1 sierpnia 2019

Samorządowa instytucja kultury oprócz działalności kulturalnej prowadzi również statutową działalność gospodarczą, a uzyskane z niej przychody przeznacza na realizację podstawowych zadań statutowych, czyli na działalność kulturalną. Niedawno w instytucji zorganizowano imprezę sportową. Organizatorem był prywatny przedsiębiorca, który sprzedawał własne bilety wstępu. Impreza trwała jeden dzień, ale przygotowania do niej sparaliżowały działalność instytucji na 4 dni. Osoba zarządzająca instytucją udostępniła pomieszczenia, ludzi, sprzęt itp. całkowicie nieodpłatnie. Powodem tego miał być patronat prezydenta miasta. Instytucja poniosła więc koszty, których wysokość można oszacować, i jest to kwota znaczna. Przychodów, np. z tytułu wynajmu, instytucja nie uzyskała żadnych. W mieście oprócz instytucji kultury działa także miejskie centrum sportu i rekreacji.
Czy dochód ustalony jako równowartość kosztów poniesionych na organizację tej imprezy należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też, jako koszt sfinansowany z dotacji podmiotowej będzie, wolny od podatku?

Czytaj więcej »

Sprzedaż biletów na przyszłoroczne przedstawienie artystyczne

15 lipca 2019

Zdarza się, że instytucja planuje spektakl, wydarzenie kulturalne, na początku roku, a promocję i sprzedaż — ewidencjonowaną za pomocą kasy fiskalnej — zaczyna jeszcze w poprzednim.
Jak ewidencjonować wpłaty otrzymane w jednym roku na poczet wydarzenia w roku następnym, aby przychodów tych nie oddawać organizatorowi?
W jaki sposób zaksięgować przychód z biletów, aby zapłacić z nich za imprezę artystyczną w nowym roku?

Czytaj więcej »