Aktualności

Już 7 września br. w całej Polsce odbędzie się kolejna edycja Narodowego Czytania. Trwa nabór zgłoszeń

19 lipca 2019

Trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji odsłony Narodowego Czytania. W tym roku para prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Tegoroczna odsłona akcji odbędzie się 7 września br.

Czytaj więcej »

Do piątku, 26 lipca br. można wziąć udział w konkursie im. Kazimierza Moczarskiego

18 lipca 2019

Do 26 lipca br. trwa nabór książek w konkursie o Nagrodę Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Inicjatywa jest kontynuacją powstałej w 2009 roku nagrody na najlepszą książkę poświęconą historii Polski po 1918 roku. Fundatorem nagrody jest m.st. Warszawa, a organizatorami konkursu Dom Spotkań Historią oraz Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich. Na laureata konkursu czeka gratyfikacja finansowa.

Czytaj więcej »

Do 31 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do nowego programu MKiDN „Kultura inspirująca”

10 lipca 2019

Do końca lipca trwa nabór wniosków do nowego programu realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura inspirująca”. Budżet przeznaczony na realizację projektu to 6 300 000 zł.

Czytaj więcej »

Trwa nabór prac w ramach XV edycji Międzynarodowego Festiwalu OPOWIADANIA

4 lipca 2019

Do 1 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu na opowiadanie w ramach XV edycji Międzynarodowego Festiwalu OPOWIADANIA. Hasłem tegorocznej edycji jest „Lepiej już chodźmy stąd”. Organizatorem inicjatywy jest Towarzystwo Aktywnej Komunikacji. Na laureatów nagrody czekają gratyfikacje finansowe o łącznej wartości 3000 zł.

Czytaj więcej »

Tylko do czwartku można wziąć udział w naborze na miesięczne pobyty rezydencyjne w Klasztorze w Broumovie

3 lipca 2019

Tylko do 4 lipca br. trwa nabór zgłoszeń na miesięczne pobyty rezydencyjne w Klasztorze w Broumovie, realizowane we wrześniu, październiku i listopadzie 2019 r. Organizatorem inicjatywy jest Wrocławski Dom Literatury. Na osoby biorące udział w projekcie czeka jednorazowe stypendium w wysokości 2900 zł brutto.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do 32. edycji konkursu Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY

26 czerwca 2019

Do 31 października br. trwa nabór zgłoszeń do trzydziestej drugiej edycji konkursu Książka Roku, którego organizatorem jest Polska Sekcja IBBY. W tegorocznej edycji organizatorzy wyłonią laureata w nowej kategorii „Dziecko jest najważniejsze”, której fundatorem jest Fundacja Przyjaciółka. Inicjatywa została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja czytelnictwa.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”

25 czerwca 2019

Jeszcze tylko do 1 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego. W tegorocznej edycji 68 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie o łącznej wartości pół miliona zł.

Czytaj więcej »

Do końca czerwca można zgłosić chęć udział w programie MĄDRZY CYFROWI

19 czerwca 2019

Do 30 czerwca br. trwa nabór do II edycji programu edukacyjnego dla młodzieży MĄDRZY CYFROWI. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja „ABCXXI — Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Do końca lipca można ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”

Do 31 lipca br. trwa nabór wniosków do VI edycji programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki. Prognozowany budżet projektu to 2 500 000 zł.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do akcji „My ’89”

13 czerwca 2019

Do 24 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń w ramach akcji społecznej „My ’89”, której organizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Inicjatywa skierowana jest do bibliotek publicznych i szkół. Udział w akcji jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Do poniedziałku, 10 czerwca NCK czeka na zgłoszenia do II edycji szkolenia Zaproś Masters, „To cóż, że prowincja!”

10 czerwca 2019

Do 10 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń na kolejną wizytę studyjną Zaproś Masters, „To cóż, że prowincja!”. Organizatorem szkolenia jest Narodowe Centrum Kultury. Inicjatywa obędzie się w dniach 26–28 czerwca na Pomorzu. Szkolenie jest płatne.

Czytaj więcej »

Do 1 lipca br. roku można złożyć wniosek do II edycji programu dotacyjnego „Kultura — Interwencje 2019”

4 czerwca 2019

Trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji programu dotacyjnego „Kultura — Interwencje 2019”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 10 mln zł.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Sprzedaż biletów na przyszłoroczne przedstawienie artystyczne

15 lipca 2019

Zdarza się, że instytucja planuje spektakl, wydarzenie kulturalne, na początku roku, a promocję i sprzedaż — ewidencjonowaną za pomocą kasy fiskalnej — zaczyna jeszcze w poprzednim.
Jak ewidencjonować wpłaty otrzymane w jednym roku na poczet wydarzenia w roku następnym, aby przychodów tych nie oddawać organizatorowi?
W jaki sposób zaksięgować przychód z biletów, aby zapłacić z nich za imprezę artystyczną w nowym roku?

Czytaj więcej »

Wykorzystywanie budynku niezgodnie z umową użyczenia

1 lipca 2019

Organizator przekazał instytucji kultury w ramach umowy użyczenia budynek i w nim nakazał wydzielić lokal z przeznaczeniem na salę ślubów. Powstał problem z obsługą tego lokalu, tj. sprzątaniem, otwieraniem drzwi, sprzątaniem toalet.
Czy organizator nie ma obowiązku zawrzeć z instytucją kultury umowy w tej sprawie i uzgodnić w niej wszystkie szczegóły dotyczące działalności sali ślubów?
Jak bronić się przed wykonywaniem zadania niewystępującego w statucie instytucji kultury?

Czytaj więcej »

Korekta błędu przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i po jego zatwierdzeniu

17 czerwca 2019

Od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r. instytucja opłacała zaniżone składki ubezpieczenia wypadkowego. W styczniu 2019 r. skorygowała zaległość — zapłaciła zaległe składki razem z odsetkami.
Jak zaksięgować to zdarzenie i czy zaliczyć do roku 2018 czy 2019?

Czytaj więcej »

Przedłużenie kadencji dyrektora samorządowej instytucji kultury

3 czerwca 2019

Statut samorządowej instytucji kultury (GOK) stanowi, że powołanie dyrektora tej instytucji następuje na okres 4 lat po przeprowadzeniu konkursu przez wójta gminy. Czteroletnia kadencja dyrektora wyłonionego w drodze konkursu kończy się w czerwcu 2019 r.
Czy dyrektorowi można w tym przypadku przedłużyć kadencję i na jakich zasadach?
Czy przeprowadzenie jest obowiązkowe? Czy dotychczasowy dyrektor musi wziąć w nim udział?

Czytaj więcej »

Podatek dochodowy od kary umownej

16 maja 2019

W 2018 r. muzeum zapłaciło wykonawcy koncertu karę umowną w wysokości 2000 zł za niewywiązanie się z postanowień umowy (koncert nie odbył się z powodu trudnych warunków atmosferycznych). Wykonawca wystawił notę księgową, którą muzeum pokryło z własnych środków finansowych.
Jakie są zobowiązania muzeum wobec urzędu skarbowego z tytułu zapłacenia tej kary umownej?

Czytaj więcej »

Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy

2 maja 2019

Czy pracownikowi instytucji kultury, który nie jest pracownikiem artystycznym, można wypłacić nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy, a jeśli tak, to na jakiej podstawie?
Czy dyrektorowi instytucji również można wypłacić taką nagrodę, a jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Czytaj więcej »

Dodatek stażowy w instytucji mimo zatrudnienia w innym zakładzie pracy

15 kwietnia 2019

Pracownica biblioteki jest zatrudniona od grudnia 2017 r. na 1/4 etatu jako główna księgowa oraz ¼ etatu jako kadrowa. Do 31 grudnia 2018 r. jej głównym miejscem pracy był inny zakład pracy, w którym miała wypłacany dodatek stażowy, dlatego w bibliotece nie naliczano tego dodatku. Od stycznia 2019 r. pracownica w głównym miejscu zatrudnienia zmieniła umowę o pracę na umowę cywilnoprawną.
Czy w związku z tym w bibliotece powinna mieć naliczany dodatek stażowy?
Czy dodatek stażowy powinna od stycznia bieżącego roku otrzymywać zarówno jako główna księgowa, jak i kadrowa?

Czytaj więcej »

Wynagrodzenia finansowane dotacją podmiotową roku, w którym zostały wypłacone

2 kwietnia 2019

Czy wynagrodzenia za grudzień 2018 r., wypłacane 10 stycznia 2019 r. (oraz ZUS i podatek za nie płatne w lutym 2019 r.) można pokryć z dotacji na rok 2018?
Czy instytucja może na kolejny rok zostawić na rachunku bankowym środki na pokrycie zobowiązań dotyczących roku poprzedniego, czy też musi te świadczenia zapłacić z nowej dotacji?

Czytaj więcej »