Aktualności

Zgłoś swoją bibliotekę do tegorocznej odsłony Rankingu Bibliotek. Masz czas do 28 września br.

23 września 2020

Do 28 września br. trwa głosowanie w X edycji Rankingu Bibliotek. Organizatorami inicjatywy są Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita”.

Czytaj więcej »

Do końca października 2020 r. można się ubiegać o wsparcie w ramach II edycji Gdańskiego Funduszu Wydawniczego

22 września 2020

Do 30 października br. trwa nabór do II edycji Gdańskiego Funduszu Wydawniczego, którego organizatorem jest miasto Gdańsk. Do podziału pomiędzy beneficjentów jest 250 000 zł.

Czytaj więcej »

Trwa ogólnopolska akcja „Oddaj książkę”. Książki trafią do m.in. szpitali, domów dziecka czy hospicjów

16 września 2020

Do 21 października br. trwa ogólnopolska akcja czytelnicza Oddaj książkę. W kilkuset miejscach w Polsce można przekazać książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja zaczytani.org. Zbiórkę książek honorowym patronatem objęło Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz prezydenci miast: Gdańska, Łodzi, Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia.

Czytaj więcej »

Tylko do następnego poniedziałku można zgłosić chęć udziału w dwudniowych warsztatach Muzeum POLIN

14 września 2020

Do 21 września br. trwa nabór zgłoszeń na dwudniowe warsztaty poświęcone różnorodnym aspektom wielokulturowości w bibliotekach. Organizatorem inicjatywy jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Warsztaty odbędą się 5 i 6 listopada 2020 r. w siedzibie muzeum.

Czytaj więcej »

Tylko do piątku można zapisać się na szkolenie „Zarządzanie muzeum w warunkach kryzysowych”

8 września 2020

Do 11 września br. trwa nabór zgłoszeń na szkolenie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów „Zarządzanie muzeum w warunkach kryzysowych”. Udział w inicjatywie jest bezpłatny. Szkolenie odbędzie się 25 września br. online.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Jak efektywnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami organizować czas pracy w instytucji kultury w stanie epidemii? — Warszawa, 21.09.2020

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Jak efektywnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami organizować czas pracy w instytucji kultury w stanie epidemii?.

Czytaj więcej »

Do końca października można wziąć udział w konkursie NID na materiały edukacyjne dla szkół. Na laureatów czeka 5000 zł

Do 30 października br. trwa nabór do konkursu Narodowego Instytutu Dziedzictwa na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół dotyczących zagadnień dziedzictwa kulturowego. Inicjatywa organizowana jest w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”. Na laureatów czekają gratyfikacje finansowe.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do Regionalnego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse 2020”

2 września 2020

Do 27 października br. trwa nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2020”. Organizatorami inicjatywy są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Czytaj więcej »

Do końca września możesz powalczyć o stypendia artystyczne m.st. Warszawy na 2021 rok

1 września 2020

Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do stypendiów artystycznych na 2021 r. Organizatorem inicjatywy jest m.st. Warszawy. Budżet projektu to prawie 2 000 000 zł.

Czytaj więcej »

Trwa nabór wystawców w jesiennej edycji Wirtualnych Targów Książki Empik

27 sierpnia 2020

Do 7 września br. trwa nabór wystawców do II edycji Wirtualnych Targów Książki Empik. Wydarzenie odbędzie się online w dniach 14–25 października 2020 r.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Jasnowidze 2020

24 sierpnia 2020

Do 15 grudnia br. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci Jasnowidze 2020. Organizatorem inicjatywy jest Wydawnictwo Dwie Siostry. Na laureatów konkursu czekają nagrody.

Czytaj więcej »

Znajdź ślady historii nawiązujące do 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i udostępnij je mediach społecznościowych z hashtagiem #Wiktoria1920

19 sierpnia 2020

Do 30 września br. trwa kampania społeczna #Wiktoria1920, której celem jest upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Inicjatywę sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Program działania instytucji kultury a forma powołania dyrektora

15 września 2020

Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu ma zastosowanie art. 15 pkt 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), dotyczący zawarcia umowy, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania?
Czy przepis ten dotyczy jedynie powołania dyrektora instytucji kultury bez konkursu?

Czytaj więcej »

Zwrot opłaty za zajęcia warsztatowe

1 września 2020

W związku z epidemią rodzice zrezygnowali z zajęć warsztatowych dla dzieci i proszą o zwrot wpłaconej kwoty.
W jaki sposób zaksięgować tę operację?

Czytaj więcej »

Przychody i koszty towarów w planie finansowym

17 sierpnia 2020

Instytucja kultury prowadzi sklep z pamiątkami. Przy zakupie towary wprowadza do magazynu na podstawie dokumentu PZ — „Przyjęcie zewnętrzne”, a następnie przy wydaniu towaru program komputerowy generuje dokument WZ — „Wydanie na zewnątrz”. Zakup księgowany jest na konto 330 „Towary handlowe”, zaś jego sprzedaż na konto 730 „Przychody ze sprzedaży towarów handlowych” równolegle z dokumentem WZ — na konto 731 „Wartość sprzedanych towarów”.
Jak prawidłowo należy ująć w planie finansowym te operacje?
Gdzie wykazać zakup towarów na magazyn?

Czytaj więcej »

Darowizna z zagranicy dla muzeum

3 sierpnia 2020

Muzeum otrzymało darowiznę od osoby z zagranicy (Japonia) na kolejne edycje wystawy, które będą prezentowane w muzeum w przyszłych latach.
Czy w związku z otrzymaną darowizną muzeum ma jakieś zobowiązania w podatkach (PCC, podatek dochodowy)?
Czy składa się jakieś deklaracje do urzędu skarbowego i czy darowiznę wystarczy wykazać w załączniku do rocznego zeznania podatkowego?

Czytaj więcej »

[COVID-19] Dodatkowe testy diagnostyczne dla pracowników instytucji kultury

15 lipca 2020


Dyrekcja instytucji kultury chciałaby przeprowadzić dodatkowe badania w formie testów diagnostycznych na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 u jej pracowników, w szczególności osób mających na swoim stanowisku kontakt z klientami (bibliotekarze, instruktorzy, kasjerzy, pracownicy muzeum). Uważamy, że takie działanie profilaktyczne (oprócz szeregu innych zastosowanych standardowych środków ochrony jak stosowanie płynów do dezynfekcji, maseczek, zachowanie odległości między stanowiskami) może zmniejszyć potencjalne ryzyko epidemiologiczne związane z koronawirusem oraz dodatkowo zabezpieczyć ośrodek kultury przed ewentualnymi roszczeniami ze strony pracowników i użytkowników. Badania miałyby być przeprowadzone za zgodą i wyłącznie dla chętnych pracowników.
Czy konieczna jest zgoda inspekcji sanitarnej na takie dodatkowe badania i w jakiej sytuacji pracodawca może poznać wyniki?

Czytaj więcej »

Zwrot odsetek bankowych od dotacji na projekt

1 lipca 2020

Jak powinna wyglądać prawidłowa ewidencja zwrotu odsetek bankowych naliczonych przez bank instytucji kultury od środków finansowych z MKiDN w związku z realizowanymi projektami?

Czytaj więcej »

[COVID-19] Zmiana planu finansowego w związku z epidemią

15 czerwca 2020


Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii i zamknięcie muzeum instytucja nie osiągnęła zakładanych wpływów ze sprzedaży biletów wstępu oraz z lekcji muzealnych.
Czy należy zmienić plan finansowy?

Czytaj więcej »

[COVID-19] Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy nie dla pracowników samorządowej instytucji kultury

1 czerwca 2020


Instytucja kultury (GOK) zamierza wysłać etatowych pracowników świetlic terenowych na tzw. świadczenie postojowe. GOK zatrudnia 9 osób na umowę o pracę.
Czy GOK może być traktowany jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 Ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (dalej: prawo przedsiębiorców) lub państwowa osoba prawna w rozumieniu Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych), u którego wprowadzono przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym?

Czytaj więcej »