Aktualności

[Szkolenie] Wdrożenie ochrony sygnalistów w instytucji kultury — Online, 31.07.2024

17 lipca 2024

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Wdrożenie ochrony sygnalistów w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Tylko do środy można zgłaszać chęć udziału w Programie rezydencji literackich i translatorskich dla osób z Ukrainy

16 lipca 2024

Do 17 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do Programu rezydencji literackich i translatorskich. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki. Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania Program Rezydencji Literackich i Translatorskich dla osób z Ukrainy.

Czytaj więcej »

Do 30 września trwa nabór wniosków dla Priorytetu FENX.07 Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027

15 lipca 2024

Chodzi o działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej: Obszar 1 — Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) i obszar 2 — Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego. Nabór jest prowadzony w trybie konkurencyjnym. W ramach naboru będą wspierane inwestycje mające na celu wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne. O środki mogą wnioskować m.in. państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury. Do podziału w obydwu obszarach jest 800 mln zł.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do tegorocznej edycji programu Translatorium

10 lipca 2024

Do 15 października br. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji programu mentoringowego Translatorium. Organizatorami inicjatywy są Kraków Miasto Literatury UNESCO, Centrum Badań Przekładoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.

Czytaj więcej »

Do końca września można zgłaszać filmy w ramach Przeglądu Amatorskich Filmów Uczniowskich ALBATROSY 2024

9 lipca 2024

Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do XVII edycji Przeglądu Amatorskich Filmów Uczniowskich ALBATROSY 2024. Organizatorem konkursu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zasady wynagradzania pracowników oraz regulamin wynagradzania w instytucjach kultury — Online, 24.07.2024

5 lipca 2024

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Zasady wynagradzania pracowników oraz regulamin wynagradzania w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

Do końca września br. można zgłosić zbiór wierszy do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina

4 lipca 2024

Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina. Organizatorami inicjatywy są Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Dom Literatury w Łodzi.

Czytaj więcej »

Trwa nabór wystawców w ramach II edycji Festiwalu Literatury Azjatyckiej

3 lipca 2024

Do 16 września br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Festiwalu Literatury Azjatyckiej, którego organizatorem jest Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. Inicjatywa odbędzie się od 14 do 17 listopada br. w Warszawie.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Szczególne środki ochrony małoletnich w instytucjach kultury — Online, 11.07.2024

1 lipca 2024

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na szkolenie pt. Szczególne środki ochrony małoletnich w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

Weź udział w tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

27 czerwca 2024

Do 15 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do XVIII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”. Organizatorem inicjatywy jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń na bezpłatne warsztaty dla początkujących tłumaczy

26 czerwca 2024

Do 7 lipca br. trwa nabór zgłoszeń na warsztaty przekładu literackiego, których organizatorami są ZAiKS, Polski PEN Club i redakcja „Literatury na Świecie”. Zajęcia odbędą się od 18 do 20 października w Warszawie. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Plan finansowy w instytucji kultury — tworzenie, ujmowanie przychodów i kosztów, zmiany, wykonanie — Online, 05.07.2024

24 czerwca 2024

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Plan finansowy w instytucji kultury w dobie inflacji — tworzenie, ujmowanie przychodów i kosztów, zmiany, wykonanie.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Dotacja na darowiznę

8 lipca 2024

W jednej z miejscowości kultywowana jest tradycja Honorowej Straży Bożego Grobu (dalej: straż). Działając przy parafii, straż bierze udział w ważnych uroczystościach kościelnych oraz gminnych, a jest wizytówką lokalnego dziedzictwa kulturowego. W tym roku ta reprezentacyjna formacja będzie obchodzić swój jubileusz. Straż utrzymuje się z własnych składek oraz datków od parafian i sponsorów. Darczyńcy ufundowali m.in. sztandar, tablicę pamiątkową oraz odnowili i ujednolicili kontusze. Pozostałe elementy stroju i wyposażenia również wymagają wymiany lub generalnego remontu. Straż nie jest jednostką podległą pod centrum kultury, ale instytucja kultury otrzymała od organizatora (gminy) zapewnienie, że otrzyma dotację celową na wsparcie tej formacji z okazji jej jubileuszu m.in. poprzez dofinansowanie zakupu nowych szabli i butów.
Czy centrum kultury może otrzymać taką dotację i zakupić za nią stroje?

Czytaj więcej »

Analityka do konta 014 „Materiały biblioteczne”

17 czerwca 2024

W bibliotece istnieją dwa oddziały: dla dzieci i dla dorosłych.
Czy można dokonać zapisów księgowych ogólnie na koncie 014 „Materiały biblioteczne”, czy też istnieje obowiązek rozdzielania zakupionych książek na poszczególne oddziały na konta analityczne, np. 014-01 i 014-02?
Czy w trakcie roku można przejść z analityki na syntetykę, czyli połączenie książek z dwóch oddziałów w jeden księgozbiór?

Czytaj więcej »

Dzień wolny odebrany za święto przypadające w sobotę a ryczałt za używanie prywatnego samochodu

3 czerwca 2024

Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, pobiera dodatkowo kilometrówkę za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. 6 stycznia 2024 r. było święto, za które pracownik odebrał dzień wolny 31 stycznia.
Czy w wyliczeniu kilometrówki trzeba uwzględnić 6 stycznia jako jeden dzień nieobecności?

Czytaj więcej »

Zakres obowiązków instruktora zatrudnionego w filii biblioteki

16 maja 2024

Gminny ośrodek kultury (GOK) ma na terenie gminy 10 placówek: 1 bibliotekę główną i 9 filii. Jeden z pracowników jest odpowiedzialny za biblioteki, kieruje całokształtem pracy bibliotecznej i pracuje w głównej bibliotece gminnej na stanowisku starszego bibliotekarza. W pozostałych 9 placówkach są kluby kultury połączone z filiami bibliotek. GOK zatrudnia w nich pracownika na stanowisku instruktora, który wypożycza książki i opiekuje się filią biblioteki. GOK systematycznie uaktualnia zakres obowiązków pracowników.
Czy do opisu stanowiska instruktora kultury można dodać obowiązki należące do bibliotekarza, np. wypożyczanie książek, uczestniczenie w skontrum itp.?

Czytaj więcej »

Nieodpłatnie otrzymane aktywa instytucja kultury musi wycenić

2 maja 2024

Organizator przekazał nieodpłatnie instytucji kultury środki trwałe częściowo umorzone jednym dokumentem PT (Protokołem przekazania — przejęcia środka trwałego) ze wskazaniem całej wartości i wartością umorzenia od całości za 2 miesiące (rocznie 20%). Na wartość wykazaną w PT składają się środki trwałe, wyposażenie i farba do malowania.
Czy do ksiąg rachunkowych instytucji kultury należy wprowadzić wartość dotychczasowego umorzenia?
Czy można przyjąć całą wartość z PT do środków trwałych z symbolem KŚT 805 „Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych” i poleceniem księgowania przeksięgować część na środki trwałe, np. KŚT 487 „Zespoły komputerowe”, a część na pozostałe środki trwałe, które można w całości zamortyzować?
Jak zaksięgować przekazaną farbę do malowania?

Czytaj więcej »

Brak faktury a koszty bilansowe

15 kwietnia 2024

W 2023 r. instytucja kultury wpłaciła akredytację na podstawie zgłoszenia do konkursu tanecznego grupy działającej przy miejskim centrum kultury. W księgach rachunkowych ujęto tę wpłatę na koncie rozrachunkowym. Niestety, do tej pory nie otrzymano za nią faktury.
Czy taką wpłatę można ująć w kosztach i na jakiej podstawie?

Czytaj więcej »

Protokolant w obsłudze komisji w konkursie na dyrektora instytucji kultury

1 kwietnia 2024

Czy podczas prac komisji konkursowej w konkursie na dyrektora instytucji kultury mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami komisji, np. protokolant niebędący członkiem komisji? Czy obecność takiego protokolanta niebędącego członkiem komisji można uznać za obsługę komisji, o której mowa w art. 16 ust. 5b Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Czytaj więcej »

Kierownik biblioteki funkcjonującej w strukturze ośrodka kultury

18 marca 2024

Biblioteka działa w strukturze ośrodka kultury, więc nie jest samodzielną jednostką.
Czy w takiej bibliotece musi być kierownik biblioteki, nawet gdy nie ma innych pracowników?

Czytaj więcej »