Aktualności

Trwa nabór zgłoszeń w ramach VI edycji programu „Decydujesz, pomagamy”

18 kwietnia 2019

Do 29 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń o dofinansowanie w VI edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Program realizuje Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. W ramach inicjatywy do zgarnięcia są granty o wartości 1 125 000 zł.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do II edycji konkursu Generacja 5.0

16 kwietnia 2019

Do 28 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji konkursu grantowego Generacja 5.0, którego organizatorem jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego. W ramach inicjatywy można ubiegać się dofinansowanie projektu w kwocie do 15 000 zł brutto.

Czytaj więcej »

Do 19 kwietnia można zgłaszać chęć udziału w I edycji projektu „Para-buch! Książka w ruch!”

9 kwietnia 2019

Do 19 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do pilotażowej edycji projektu „Para-buch! Książka w ruch!”. Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Deutsche Telekom Stiftung.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zmiany w podatkach 2019 i najnowsze orzecznictwo dla instytucji kultury — Gdańsk, 25.04.2019

8 kwietnia 2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Zmiany w podatkach 2019 i najnowsze orzecznictwo dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Weź udział w nowej inicjatywie literackiej „Laur imienia Joanny i Jana Kulmów”

4 kwietnia 2019

Do końca kwietnia br. można wziąć udział w nowej inicjatywie literackiej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy i Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego pt. „Laur imienia Joanny i Jana Kulmów”. Nagroda będzie przyznawana raz w roku w dwóch kategoriach: sztuka i promocja czytelnictwa.

Czytaj więcej »

Do 18 kwietnia trwa konkurs Rady Europy i Komisji Europejskiej „Historie dziedzictwa europejskiego”

1 kwietnia 2019

Do 18 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji konkursu „Historie dziedzictwa europejskiego” na najciekawsze historie związane z dziedzictwem europejskim. Organizatorem akcji jest Rada Europy i Komisji Europejskiej. Na laureatów inicjatywy czeka 10 000 euro.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji programu MĄDRZY CYFROWI

27 marca 2019

Trwa nabór zgłoszeń w kolejnej edycji ogólnopolskiego programu MĄDRZY CYFROWI. Organizatorem inicjatywy jest fundacja „ABCXXI — Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org. Tegoroczna edycja została nieco zmieniona. Program umożliwia teraz dostosowanie formatu zajęć dla młodzieży do potrzeb i możliwości instytucji biorących w nim udział. Udział w programie jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Do połowy kwietnia można składać wnioski w programie „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”

26 marca 2019

Do 15 kwietnia br. trwa nabór wniosków do XIV edycji Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2019. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu to 1 600 000 zł.

Czytaj więcej »

Do połowy kwietnie można wziąć udział w konkursie o stypendia MKiDN

20 marca 2019

Do 15 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2019. Wysokość stypendium wynosi 3500 zł brutto miesięcznie. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI.

Czytaj więcej »

Do 1 kwietnia trwa nabór do programów dotacyjnych NCK

18 marca 2019

Do 1 kwietnia br. można składać wnioski w czterech programach dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury. Chodzi o inicjatywy: Bardzo Młoda Kultura 2019–2021, Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019, Kultura — Interwencje 2019, Ojczysty — dodaj do ulubionych 2019. Wnioski należy składać poprzez system EBOI.

Czytaj więcej »

Centrum Praskie Koneser w Warszawie gościć będzie III edycję Targów Książki Dziecięcej „Przecinek i Kropka”

13 marca 2019

6 i 7 kwietnia w Centrum Praskim Koneser w Warszawie odbędzie się III edycja Targów Książki Dziecięcej „Przecinek i Kropka” Empiku. Wstęp na targi i wszystkie towarzyszące im wydarzenia jest bezpłatny. Inicjatywę patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Rafała Trzaskowski.

Czytaj więcej »

Do poniedziałku, 18 marca PWM czeka na zgłoszenia w ramach III edycji TUTTI.pl

11 marca 2019

Do 18 marca trwa nabór wniosków w ramach wiosennej edycji TUTTI.pl, przedsięwzięcia wspierającego wykonawstwo muzyki polskiej. Organizatorem inicjatywy jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Dodatek stażowy w instytucji mimo zatrudnienia w innym zakładzie pracy

15 kwietnia 2019

Pracownica biblioteki jest zatrudniona od grudnia 2017 r. na 1/4 etatu jako główna księgowa oraz ¼ etatu jako kadrowa. Do 31 grudnia 2018 r. jej głównym miejscem pracy był inny zakład pracy, w którym miała wypłacany dodatek stażowy, dlatego w bibliotece nie naliczano tego dodatku. Od stycznia 2019 r. pracownica w głównym miejscu zatrudnienia zmieniła umowę o pracę na umowę cywilnoprawną.
Czy w związku z tym w bibliotece powinna mieć naliczany dodatek stażowy?
Czy dodatek stażowy powinna od stycznia bieżącego roku otrzymywać zarówno jako główna księgowa, jak i kadrowa?

Czytaj więcej »

Wynagrodzenia finansowane dotacją podmiotową roku, w którym zostały wypłacone

2 kwietnia 2019

Czy wynagrodzenia za grudzień 2018 r., wypłacane 10 stycznia 2019 r. (oraz ZUS i podatek za nie płatne w lutym 2019 r.) można pokryć z dotacji na rok 2018?
Czy instytucja może na kolejny rok zostawić na rachunku bankowym środki na pokrycie zobowiązań dotyczących roku poprzedniego, czy też musi te świadczenia zapłacić z nowej dotacji?

Czytaj więcej »

Ujemny fundusz instytucji kultury

18 marca 2019

Fundusz instytucji kultury jest obecnie ujemny. W danym roku nastąpił zysk netto, który przeksięgowano na fundusz rezerwowy.
Czy w takim przypadku środki z funduszu rezerwowego należy przeksięgować na fundusz instytucji kultury, zmniejszając jednocześnie stratę instytucji kultury?

Czytaj więcej »

Nagroda jubileuszowa, do której pracownik nabył prawo przed zatrudnieniem w instytucji kultury

4 marca 2019

Pracownica została zatrudniona w ośrodku kultury 1 września 2018 r. Dokumenty potwierdzające staż pracy dostarczyła ona dopiero 24 października 2018 r. Wynikało z nich, iż jej staż pracy na ten dzień wynosi 20 lat, 9 miesięcy i 16 dni.
Czy w związku z tym, iż 20 lat minęło, gdy pracownica nie była jeszcze zatrudniona, przysługuje jej prawo do nagrody jubileuszowej?

Czytaj więcej »

Świadectwo pracy dla dyrektora

18 lutego 2019

31 stycznia br. skończył się okres, na który organizator powołał obecnego dyrektora instytucji. Ponieważ organizator nie wyłonił nowego dyrektora w ogłoszonym konkursie, wydał więc zarządzenie, że obecny dyrektor od 1 lutego będzie pełnił obowiązki dyrektora do czasu ogłoszenia wyników konkursu.
Czy w związku z tym należy wystawić dyrektorowi świadectwo pracy?

Czytaj więcej »

Zmiana dyrektora a inwentaryzacja

4 lutego 2019

Dyrektor pełni funkcję od listopada 2016 r. Wraz z objęciem przez niego stanowiska nie przeprowadzono inwentaryzacji w celu ustalenia środków trwałych na moment przejęcia przez niego funkcji dyrektora. Podczas przygotowań do inwentaryzacji za 2018 r. ustalono, że są duże braki w środkach trwałych. Główny księgowy instytucji ustalił, że część środków trwałych, tj. drabinki gimnastyczne na jednej z sali, zostały rozebrane i spalone, jednak zarówno poprzednia księgowa, jak i dyrektor nie przeprowadzili likwidacji tego sprzętu.
Jak w takiej sytuacji ma postąpić obecny dyrektor?
Czy rozliczyć to jako niedobór i wskazać, że danego środka trwałego nie było na stanie w momencie przejęcia przez niego funkcji?

Czytaj więcej »

Umowa-zlecenie z własnym pracownikiem

16 stycznia 2019

Centrum kultury planuje podpisać umowę-zlecenie z własnym pracownikiem zatrudnionym na stanowisku organizatora kultury. Umowa-zlecenie ma dotyczyć prowadzenia zajęć tanecznych jako instruktor.
Czy można zawrzeć taką umowę?
Czy nie spowoduje to powstania godzin nadliczbowych tego pracownika, jeżeli jest on zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy?

Czytaj więcej »

Zakup książek do dalszej odsprzedaży

2 stycznia 2019

Instytucja kultury na spotkanie autorskie otrzymała od wydawnictwa 17 egzemplarzy książek na łączną kwotę 800 zł celem dalszej odsprzedaży. Czasem wydawnictwo wystawia od razu fakturę na książki, a czasem instytucja otrzymuje książki na podstawie zamówienia. Podczas spotkania sprzedano 7 egzemplarzy na kwotę 480 zł, a pozostałe egzemplarze odesłano, zgodnie z umową, do wydawnictwa. Od kwoty sprzedanych książek instytucji kultury należy się dodatkowo 15% prowizji — kwotę tę instytucja może odjąć od kwoty do zapłaty bądź też pozostawić sobie książki o takiej wartości.
Jak należy zaksięgować na kontach zakup, sprzedaż i zwrot książek?

Czytaj więcej »