Aktualności

Pod koniec listopada w Krakowie odbędzie konferencja „Wolontariat dla dziedzictwa. Działajmy razem w Europie”

15 października 2019

28 listopada br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, odbędzie się konferencja „Wolontariat dla dziedzictwa. Działajmy razem w Europie”. Organizatorami inicjatywy są Narodowy Instytut Dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Fundacja „Chronić Dobro” oraz European Heritage Volunteers.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do projektów Programu Wieloletniego „Niepodległa”

9 października 2019

Do 21 października br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w roku 2020 w Schemacie 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prognozowany budżet wynosi 2 800 000 zł.

Czytaj więcej »

Do połowy października można zgłaszać chęć udziału w kolejnej edycji programu MĄDRZY CYFROWI

8 października 2019

Do 15 października br. trwa nabór zgłoszeń do programu MĄDRZY CYFROWI. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja „ABCXXI — Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org.

Czytaj więcej »

Ruszył nabór do jesienno-zimowej edycji programu „Praktykuj w kulturze”

3 października 2019

Do 13 października br. trwa nabór w jesienno-zimowej edycji projektu „Praktykuj w kulturze”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Organizowane praktyki są bezpłatne.

Czytaj więcej »

Zgłoś się do II edycji Dni Kreatywnych

1 października 2019

Trwa nabór zgłoszeń do II edycji Dni Kreatywności. Tegoroczna edycja odbędzie się w czterech miastach: Warszawa, Łódź, Kraków i Poznań. Inicjatywę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Do 1 października 2019 r. można zgłaszać biblioteki do tegorocznej edycji inicjatywy „Rada społeczna — jak ją powołać?”

27 września 2019

Do 1 października br. trwa nabór do II edycji projektu „Rada społeczna — jak ją powołać?”. Inicjatywa rozpocznie się szkoleniem w Warszawie 12-14 listopada br. i potrwa do jesieni 2020 r. Projekt „Rada społeczna — jak ją powołać?” realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Czytaj więcej »

Do końca września można zgłaszać projekty w kolejnej edycji Przeglądu Muzeum Widzialne 2019

25 września 2019

Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji Przeglądu Muzeum Widzialne 2019. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Czytaj więcej »

Przed nami 11. Międzynarodowy Dzień Tłumacza

23 września 2019

28 września br. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski odbędą się obchody 11. Międzynarodowego Dnia Tłumacza. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej EUNIC, Komisja Europejska oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zmiany w podatkach 2019/20 i najnowsze orzecznictwo dla instytucji kultury — Poznań, 15.10.2019

18 września 2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Zmiany w podatkach 2019/20 i najnowsze orzecznictwo dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Do piątku, 20 września trwa nabór do tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów

17 września 2019

Do 20 września br. trwa nabór zgłoszeń do IX edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, czyli konferencji dobrych praktyk. Organizatorem przedsięwzięcia jest Narodowe Centrum Kultury, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach oraz Instytut Dizajny. Inicjatywa odbędzie się w dniach od 21 do 23 października 2019 r. w Kielcach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zmiany w podatkach 2019/20 i najnowsze orzecznictwo dla instytucji kultury — Warszawa, 07.10.2019

16 września 2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Zmiany w podatkach 2019/20 i najnowsze orzecznictwo dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Do końca września NID czeka na projekty bluzy i czapki inspirowanej historią Stoczni Gdańskiej

Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń w konkursie na projekt bluzy i czapki inspirowanej historią Stoczni Gdańskiej. Organizatorem akcji jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konkurs ma charakter otwarty i jest bezpłatny. Na laureatów inicjatywy czekają gratyfikacje finansowe.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Finansowanie odsetek od kredytu na inwestycję

15 października 2019

Instytucja kultury ma zamiar zaciągnąć pół miliona kredytu na inwestycję, która zostanie objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Czy odsetki od kredytu bankowego można sfinansować dotacją podmiotową bądź celową?

Czytaj więcej »

Odprawa emerytalna dla dyrektora w związku z likwidacją instytucji

1 października 2019

Gminny ośrodek kultury (GOK) jest likwidowany z dniem 31 grudnia 2019 r. Zatrudnia na umowę o pracę 4 osoby. tj. 2 na cały etat i 2 na 1/4 etatu. Dyrektor GOK nabył uprawnienia emerytalne i zostanie zwolniony z pracy.
Czy przysługuje mu odprawa z tytułu likwidacji instytucji?

Czytaj więcej »

Darowizna pieniężna na przyszłe wydarzenie a rozliczenia międzyokresowe przychodów

16 września 2019

W tym roku teatr otrzymał darowiznę (wpłata na rachunek bankowy), z której środki, zgodnie z umową darowizny, mają być przeznaczone na pokrycie kosztów wydarzenia teatralnego, zorganizowanego w przyszłym roku.
Czy przychód z tytułu darowizny można pozostawić na koncie przychodów przyszłych okresów? Czy raczej właściwe będzie utworzenie rezerwy na koszty realizacji wydarzenia, w kwocie równej otrzymanej darowizny?

Czytaj więcej »

Dodatek stażowy na zasiłku macierzyńskim

2 września 2019

Pracownica, która przebywała na zasiłku chorobowym (wypłacanym z ZUS), nabyła prawo do dodatku stażowego (5 lat pracy) — dodatek ten wypłacała instytucja kultury. Obecnie pracownica jest na zasiłku macierzyńskim, wypłacanym z ZUS. W regulaminie pracy nie ma zapisu mówiącego o tym, że dodatek stażowy wypłaca się za czas zasiłku macierzyńskiego, zatem dodatek wypłaca się zgodnie z Ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).
Czy niewypłacanie dodatku stażowego pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński z ZUS jest prawidłowe?

Czytaj więcej »

Czas pracy pracownika kina

19 sierpnia 2019

Animator kina, który pracuje na 1/2 etatu, ma stałe dni wyświetlania seansów. Są to środa od 18:00 do 20:00, piątek od 18:00 do 20:00 oraz soboty od 10:00 do 13:00 oraz od 18:00 do 20:00. Oprócz tego zdarzają się seanse na życzenie np. szkół, w innych dniach, w których nie da się zaplanować w grafiku z miesięcznym wyprzedzeniem, np. seans jest we wtorek o godzinie 10:00. W instytucji obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy i czas pracy tego pracownika w tygodniu to 20 godzin. Oprócz wyświetlania seansów, pracownik wykonuje w tygodniu 2–3 godziny pracy biurowej związanej z przygotowaniem np. repertuaru na dany miesiąc.
Jak w takim razie zaplanować grafik dla takiego pracownika i jak ustalić, które dni są dla takiego pracownika dniami pracy? Jaki system czasu pracy należy wpisać dla takiego pracownika w regulaminie pracy?
A co z kwestią pracy w sobotę, skoro pomiędzy seansami jest przerwa? Czy za taką przerwę należy się pracownikowi wynagrodzenie?

Czytaj więcej »

Koszty związane z realizacją imprezy sportowej

1 sierpnia 2019

Samorządowa instytucja kultury oprócz działalności kulturalnej prowadzi również statutową działalność gospodarczą, a uzyskane z niej przychody przeznacza na realizację podstawowych zadań statutowych, czyli na działalność kulturalną. Niedawno w instytucji zorganizowano imprezę sportową. Organizatorem był prywatny przedsiębiorca, który sprzedawał własne bilety wstępu. Impreza trwała jeden dzień, ale przygotowania do niej sparaliżowały działalność instytucji na 4 dni. Osoba zarządzająca instytucją udostępniła pomieszczenia, ludzi, sprzęt itp. całkowicie nieodpłatnie. Powodem tego miał być patronat prezydenta miasta. Instytucja poniosła więc koszty, których wysokość można oszacować, i jest to kwota znaczna. Przychodów, np. z tytułu wynajmu, instytucja nie uzyskała żadnych. W mieście oprócz instytucji kultury działa także miejskie centrum sportu i rekreacji.
Czy dochód ustalony jako równowartość kosztów poniesionych na organizację tej imprezy należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też, jako koszt sfinansowany z dotacji podmiotowej będzie, wolny od podatku?

Czytaj więcej »

Sprzedaż biletów na przyszłoroczne przedstawienie artystyczne

15 lipca 2019

Zdarza się, że instytucja planuje spektakl, wydarzenie kulturalne, na początku roku, a promocję i sprzedaż — ewidencjonowaną za pomocą kasy fiskalnej — zaczyna jeszcze w poprzednim.
Jak ewidencjonować wpłaty otrzymane w jednym roku na poczet wydarzenia w roku następnym, aby przychodów tych nie oddawać organizatorowi?
W jaki sposób zaksięgować przychód z biletów, aby zapłacić z nich za imprezę artystyczną w nowym roku?

Czytaj więcej »

Wykorzystywanie budynku niezgodnie z umową użyczenia

1 lipca 2019

Organizator przekazał instytucji kultury w ramach umowy użyczenia budynek i w nim nakazał wydzielić lokal z przeznaczeniem na salę ślubów. Powstał problem z obsługą tego lokalu, tj. sprzątaniem, otwieraniem drzwi, sprzątaniem toalet.
Czy organizator nie ma obowiązku zawrzeć z instytucją kultury umowy w tej sprawie i uzgodnić w niej wszystkie szczegóły dotyczące działalności sali ślubów?
Jak bronić się przed wykonywaniem zadania niewystępującego w statucie instytucji kultury?

Czytaj więcej »