Aktualności

Weź udział w rekrutacji do projektu „Link do Przyszłości” i załóż Lokalny Klub Kodowania

17 lipca 2018

Trwa nabór zgłoszeń dla bibliotek i innych instytucji kultury działających w miejscowościach do 100 000 mieszkańców, które chciałyby prowadzić w swojej bibliotece zajęcia z podstaw programowania z robotami edukacyjnymi i założyć Lokalny Klub Kodowania „Link do Przyszłości”. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Czytaj więcej »

24 września startuje się druga edycja konferencji Digital Cultures

10 lipca 2018

24 i 25 września br. w Kinie Iluzjon w Warszawie odbędzie się druga edycja konferencji Digital Cultures, poświęconej kulturze cyfrowej. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie. W ramach inicjatywy przewidziane są warsztaty, na które wstęp jest wolny.

Czytaj więcej »

Do końca lipca biblioteki mogą zgłaszać się w projekcie „Kluby kreatywności w bibliotekach — edycja pilotażowa”

4 lipca 2018

Do 31 lipca br. trwa nabór zgłoszeń projektu „Kluby kreatywności w bibliotekach — edycja pilotażowa”. Inicjatywa jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2017–2018 realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Organizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Na 5 finałowych bibliotek czeka wsparcie finansowe.

Czytaj więcej »

Do końca lipca br. możesz zgłosić swój tekst do Kursu Kreatywnego Pisania Miasta Literatury UNESCO

3 lipca 2018

Do tego dnia trwa bowiem nabór zgłoszeń do IV edycji Kursu Kreatywnego Pisania Miasta Literatury UNESCO, którego organizatorem jest Krakowskie Biuro Festiwalowe. Inicjatywa potrwa od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Podczas stu godzin warsztatów dwunastu przyszłych pisarzy zmierzy się z reportażem.

Czytaj więcej »

Od 4 do 7 lipca w Rabce-Zdroju odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Literatury dziecięcej „Rabka Festival 2018”

26 czerwca 2018

Trwa nabór zgłoszeń do piątej edycji Międzynarodowego Festiwalu Literatury dziecięcej „Rabka Festival 2018”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło: „Ja — moja Ojczyzna — mój Świat”. Projekt zrealizowany jest w ramach programu Promocja Czytelnictwa 2018 Instytutu Książki. Organizatorem inicjatywy jest Agencja Promocyjna OKO oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdrój. Udział we wszystkich festiwalowych wydarzeniach jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Do piątku masz czas zgłosić chęć udziału w mazowieckim BiblioLAB-ie „Biblioteka(rz) wielu możliwości”

19 czerwca 2018

Do 22 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do stolików eksperckich mazowieckiego BiblioLAB-u, który odbędzie się w Piasecznie 27 września 2018 r. pod hasłem „Biblioteka(rz) wielu możliwości”. Organizatorami inicjatywy są Ogólnopolska sieć dla bibliotekarzy — LABiB oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Czytaj więcej »

Tylko do czwartku można zgłosić chęć udziału w konferencji NCK „Pokazać — Przekazać”

18 czerwca 2018

Do 21 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń na konferencję „Pokazać — Przekazać”. Konferencja odbędzie się 24 i 25 sierpnia w Warszawie. Organizatorem inicjatywy jest Centrum Nauki Kopernik. Udział w konferencji jest płatny.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do Ogólnopolskiej Giełdy Projektów

14 czerwca 2018

Do 11 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów czyli konferencji dobrych praktyk. Organizatorem przedsięwzięcia jest Narodowe Centrum Kultury, Białostocki Ośrodek Kultury, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Inicjatywa odbędzie się w dniach 17–19 października w Białymstoku.

Czytaj więcej »

Trwa nabór prac w konkursie im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży

13 czerwca 2018

Do 30 listopada br. trwa nabór prac konkursowych do V jubileuszowej edycji Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja „ABCXXI — Cała Polska czyta dzieciom”. Na laureatów czekają gratyfikacje finansowe o łącznej kwocie 90 000 zł.

Czytaj więcej »

Zgłoś swoją bibliotekę do III edycji konkursu „Re-Animuj się”!

8 czerwca 2018

Do 20 czerwca br. trwa nabór bibliotek do III edycji konkursu „Re-Animuj się”! W ramach inicjatywy można wygrać wizytę Ambasadora LABiB. Konkurs organizowany jest przez sieć LABiB oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Tylko do 22 czerwca można zgłaszać kandydatki w plebiscycie „Warszawianka Roku”

4 czerwca 2018

Do 22 czerwca br. trwa nabór kandydatek w ramach I edycji plebiscytu „Warszawianka Roku”, którego organizatorem jest Miasto stołeczne Warszawa. Patronem honorowym inicjatywy został Rzecznik Praw Obywatelskich.

Czytaj więcej »

Do 7 września br. trwa nabór prac w konkursie Muzeum Historii Polski „40 Pokoleń”

30 maja 2018

Do 7 września br. można nadsyłać prace w konkursie literacko-edukacyjnym „40 Pokoleń”, którego organizatorem jest Muzeum Historii Polski. Na laureatów inicjatywy czekają trzy nagrody po 7000 zł każda.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Amortyzacja zabytkowego budynku

16 lipca 2018

Organizator przekazał instytucji kultury w użytkowanie wieczyste grunty z posadowionymi na nich dwoma budynkami zabytkowymi, wpisanymi do rejestru zabytków. W budynkach instytucja prowadzi statutową działalność kulturalną. Instytucja chciałaby nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od budynków wpisanych do rejestru zabytków.
Czy wystarczy w takim przypadku odpowiedni zapis w polityce rachunkowości?

Czytaj więcej »

Nieobecność głównego księgowego

2 lipca 2018

Czy w czasie nieobecności głównego księgowego instytucji kultury dokumenty płacowe czy rozliczenia z ZUS może podpisywać skarbnik gminy, czy też powinna to być osoba wyznaczona przez dyrektora, p.o. kierownika biblioteki, nieposiadająca jednak odpowiednich kwalifikacji?
Czy osoba pracująca w urzędzie gminy, która ma kwalifikacje do objęcia stanowiska głównego księgowego, może również pracować w instytucji kultury na tym stanowisku?

Czytaj więcej »

Korekta wartości nieamortyzowanego środka trwałego

15 czerwca 2018

Muzeum w 2012 r. otrzymało dotację z programów unijnych na remont kotłowni. Do tej pory nie była ona amortyzowana. Budynek, w którym mieści się kotłownia, nie jest własnością muzeum — instytucja kultury użytkuje go na podstawie umowy użyczenia z 2004 r. Po wykonaniu prac kotłownię zaksięgowano na konto Wn 011-05 „Środki trwałe — specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty — grupy 5”, Ma 800 „Fundusz instytucji kultury”.
Jak poprawić ten błąd?

Czytaj więcej »

Dyrektor decyduje o obsadzie stanowisk w instytucji kultury

1 czerwca 2018

Radny gminy upiera się, aby zwolnić główną księgową i zatrudnić inną osobę na umowę-zlecenie. Dotychczas zatrudniona główna księgowa wykonuje swoje obowiązki prawidłowo i nikt nie ma żadnych zastrzeżeń do jej pracy.
Czy radny może tego wymagać od dyrektora ośrodka kultury?
Czy przepisy pozwalają na to, aby zatrudnić głównego księgowego na umowę-zlecenie?

Czytaj więcej »

Dotacja podmiotowa a pokrycie amortyzacji

15 maja 2018

Czy w dotacji podmiotowej od organizatora instytucji kultury powinna się znajdować kwota pokrywająca koszt amortyzacji (umorzenia)?

Czytaj więcej »

Zmiana godzin pracy pracownika

1 maja 2018

Dyrektor instytucji kultury chce zmienić godziny pracy pracownicy zatrudnionej na pół etatu jako sprzątaczka, które ustalił poprzedni dyrektor.
Jak prawidłowo zmienić godziny pracy takiemu pracownikowi?
Czy należy zmienić zakres obowiązków, czy zrobić to poprzez ustalenie harmonogramu pracy?

Czytaj więcej »

Nieodpłatne otrzymanie nieruchomości

16 kwietnia 2018

Instytucja otrzymała nieodpłatnie teren wraz z budowlami, budynkami, a z protokołu przekazania wynika, iż większość budowli ma wartość 0 zł.
Jak prawidłowo zaksięgować budowle i nieruchomości (działki, grunt) oraz jak ewentualnie wycenić budowle?

Czytaj więcej »

Praca dla WOŚP w instytucji kultury

3 kwietnia 2018

Dyrektor instytucji kultury utworzył sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) i w związku z jej finałem przypadającym na 14 stycznia br. wydał pracownikom polecenie pracy w niedzielę. Pracownicy nie deklarowali przed utworzeniem sztabu, czy chcą podjąć taką pracę.
Czy pracę na rzecz WOŚP należy potraktować jako wykonanie innego polecenia dyrektora, a w związku z tym, czy za wykonaną pracę w niedzielę pracownikom należy się dzień wolny?
Czy jednak należy potraktować ten dzień jako praca pracowników w ramach wolontariatu?

Czytaj więcej »