Aktualności

Trwa nabór do programu wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach

30 listopada 2020

Trwa nabór do programu wsparcia dla gmin, które realizują projekty rewitalizacyjne na obszarach zabytkowych i cennych historycznie. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Program realizowany jest w ramach zadania Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022”.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Pracownicze Plany Kapitałowe w instytucjach kultury — Online, 16.12.2020

27 listopada 2020

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Pracownicze Plany Kapitałowe w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Jak zgodnie z przepisami zorganizować pracę w instytucji kultury w stanie pandemii? — Online, 14.12.2020

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Jak zgodnie z przepisami zorganizować pracę w instytucji kultury w stanie pandemii?.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Pracownicze Plany Kapitałowe w instytucjach kultury — Online, 09.12.2020

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Pracownicze Plany Kapitałowe w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Jak zgodnie z przepisami zorganizować pracę w instytucji kultury w stanie pandemii? — Online, 07.12.2020

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Jak zgodnie z przepisami zorganizować pracę w instytucji kultury w stanie pandemii?.

Czytaj więcej »

Trwa głosowanie w tegorocznej edycji konkursu Empiku „1000 powodów, by czytać”

25 listopada 2020

Do 2 grudnia br. trwa V edycja konkursu „1000 powodów, by czytać”, którego organizatorem jest Empik. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Polskiej Izby Książki, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Czytaj więcej »

Do końca listopada można złożyć wniosek do programu MKiDN „Rozwój Sektorów Kreatywnych”

24 listopada 2020

Do 30 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do programu „Rozwój Sektorów Kreatywnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach inicjatywy można ubiegać się o dofinansowanie do 300 000 zł.

Czytaj więcej »

Trwa nabór wniosków do powstających priorytetów Programów Operacyjnych PISF

23 listopada 2020

Od 7 listopada br. trwa nabór wniosków do trzech nowych priorytetów Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ich przewidywany budżet to 157 000 000 zł. Inicjatywa została utworzona przez Dyrektora PISF, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Pracownicze Plany Kapitałowe w instytucjach kultury — Online, 23.11.2020

17 listopada 2020

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Pracownicze Plany Kapitałowe w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

Do 30 listopada trwa nabór do tegorocznej edycji programu Wyszehradzkich Rezydencji Literackich

Do końca listopada br. trwa nabór zgłoszeń do X edycji programu stypendialnego Wyszehradzkich Rezydencji Literackich. Program jest inicjatywą Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, a jego operatorem — Stowarzyszenie Willa Decjusza. Projekt Wyszehradzkich Rezydencji Literackich odbywa się przy współpracy z Institut umění w Pradze, Literárne informačné centrum w Bratysławie oraz Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń w ramach kampanii #BarwyWspólne NCK

11 listopada 2020

Do 25 listopada br. można zgłaszać pomysły na działania edukacyjne w ramach kampanii #BarwyWspólne, której organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Na laureatów czekają nagrody finansowe i rzeczowe.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Jak zgodnie z przepisami zorganizować pracę w instytucji kultury w stanie pandemii? — Online, 30.11.2020

10 listopada 2020

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Jak zgodnie z przepisami zorganizować pracę w instytucji kultury w stanie pandemii?.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Zakup zbiorów bibliotecznych refundowanych dotacją celową i ich umorzenie

1 grudnia 2020

Instytucja kultury zakupiła z własnych środków kolekcję kart historycznych, które zostaną wprowadzone do ewidencji zbiorów bibliotecznych, jednak dopiero najwcześniej w miesiącu następnym (więc wtedy również będą przekazane do użytkowania). Na ten zakup instytucja otrzyma dotację celową w następnym miesiącu.
Jak zaksięgować taką operację?
Czy najpierw zaksięgować zakup na konto zbiorów bibliotecznych zakupionych ze środków własnych, a po otrzymaniu dotacji przeksięgować na konto zbiorów bibliotecznych zakupionych ze środków z dotacji celowej?
Czy umorzenie zaksięgować dopiero w momencie przekazania do użytkowania?

Czytaj więcej »

Oświadczenie majątkowe osoby pełniącej obowiązki dyrektora instytucji kultury

16 listopada 2020

Organizator powierzył pracownikowi instytucji kultury pełnienie obowiązków dyrektora instytucji kultury na pół roku.
Czy pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe, a jeśli tak, to do kiedy?

Czytaj więcej »

Ulepszenie środka trwałego

2 listopada 2020

Muzeum otrzymało od organizatora na protokole PT — Protokół przekazania (przejęcia) środka trwałego termomodernizację budynku o wartości 150 000 zł. Instytucja nie jest właścicielem budynku, tylko użytkownikiem wieczystym.
Jak zaksięgować takie przekazanie?

Czytaj więcej »

Kwalifikacja przychodu z tytułu artystycznego wykonania

15 października 2020

W ramach realizacji projektu teatr podpisał z osobami fizycznymi — muzykami — nieprowadzącymi działalności gospodarczej umowy o artystyczne wykonanie. Artyści w zawartych umowach zobowiązali się do artystycznego wykonania dwunastu utworów oraz do udziału w rejestracji utworów muzycznych w studio. Za wykonanie przedmiotu umowy artyści otrzymają wynagrodzenie określone ryczałtowo w jednej kwocie. Z chwilą ustalenia każdego artystycznego wykonania powstałego w ramach wykonania umowy, artysta-muzyk udziela teatrowi licencji wyłącznej na oznaczony czas, a po zakończeniu projektu — licencji niewyłącznej na określonych polach eksploatacji.
Czy traktując takie umowy jako artystyczne wykonanie umowy-zlecenia, można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1-3 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), skoro dochodzi do rozporządzenia prawami autorskimi lub pokrewnymi?
Jak zakwalifikować osiągnięty przez te osoby przychód: jako przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej (art. 13 pkt 2 updof), czy jako przychód z praw majątkowych (art. 18 updof)?

Czytaj więcej »

Niewykorzystaną dotację celową trzeba zwrócić

1 października 2020

W 2019 r. instytucja otrzymała od organizatora dotację celową. Nie wykorzystała całej kwoty dotacji i po rozliczeniu zwróciła na konto organizatora niewykorzystaną część dotacji zgodnie ze sprawozdaniem.
Czy organizator może uznać, że zadanie nie zostało wykonane i trzeba będzie oddać całą kwotę dotacji?

Czytaj więcej »

Program działania instytucji kultury a forma powołania dyrektora

15 września 2020

Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu ma zastosowanie art. 15 pkt 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), dotyczący zawarcia umowy, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania?
Czy przepis ten dotyczy jedynie powołania dyrektora instytucji kultury bez konkursu?

Czytaj więcej »

Zwrot opłaty za zajęcia warsztatowe

1 września 2020

W związku z epidemią rodzice zrezygnowali z zajęć warsztatowych dla dzieci i proszą o zwrot wpłaconej kwoty.
W jaki sposób zaksięgować tę operację?

Czytaj więcej »

Przychody i koszty towarów w planie finansowym

17 sierpnia 2020

Instytucja kultury prowadzi sklep z pamiątkami. Przy zakupie towary wprowadza do magazynu na podstawie dokumentu PZ — „Przyjęcie zewnętrzne”, a następnie przy wydaniu towaru program komputerowy generuje dokument WZ — „Wydanie na zewnątrz”. Zakup księgowany jest na konto 330 „Towary handlowe”, zaś jego sprzedaż na konto 730 „Przychody ze sprzedaży towarów handlowych” równolegle z dokumentem WZ — na konto 731 „Wartość sprzedanych towarów”.
Jak prawidłowo należy ująć w planie finansowym te operacje?
Gdzie wykazać zakup towarów na magazyn?

Czytaj więcej »