Aktualności

Pracujesz w bibliotece? Opisz swoje doświadczenie z pracy w czasie pandemii i podziel się nim z innymi edukatorami w Europie

5 sierpnia 2020

Do końca sierpnia br. możesz wziąć udział w akcji „Historie EPALE”, inicjatywie społeczności skupionej wokół elektronicznej platformy EPALE, która finansowana jest ze środków programu Erasmus+.

Czytaj więcej »

Tylko do 20 sierpnia br. można zgłosić bibliotekę do europejskiego projektu edukacji cyfrowej

4 sierpnia 2020

Do tego dnia trwa nabór zgłoszeń do projektu edukacji cyfrowej Cyfrowi Wędrowcy Europy. Organizatorami inicjatywy są Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz jej zagraniczni partnerzy: Bibliothèques Sans Frontières — France, Bibliothėques Sans Frontières Belgique, Public Libraries 2030, Finnish Library Association oraz Koninklijke Bibliotheek. Projekt finansowany jest ze środków programu Komisji Europejskiej Erasmus+.

Czytaj więcej »

Weź udział w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej

30 lipca 2020

Do 10 września br. trwa nabór zgłoszeń do 41. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej. Organizatorem inicjatywy jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Czytaj więcej »

Tylko do 2 sierpnia br. trwa nabór do tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów

29 lipca 2020

Do niedzieli, 2 sierpnia można zgłaszać chęć udziału w X edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, czyli konferencji dobrych praktyk. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest „Animacja w sieci”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Narodowe Centrum Kultury. Inicjatywa odbędzie się 15 i 16 października w Warszawie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2020) [Zapowiedzi]

27 lipca 2020

 • Jakie są uprawnienia organizatora wobec instytucji kultury? Czego absolutnie nie może robić organizator?
 • Czy w związku z COVID‒19 instytucja może nie wypłacać pracownikom nagród?
 • Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek sporządzania informacji na temat udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych?
 • Czy środki, które jeszcze nie wpłynęły do instytucji kultury, można zaksięgować jako przychód?
 • Jak wykazać niskocenne środki trwałe w deklaracji VAT-7?
 • Czy instytucja kultury może zwracać pracownikom koszty dojazdu do pracy?
 • Jaki jest status osoby pełniącej obowiązki dyrektora: czy jest on dyrektorem czy pracownikiem?
 • W jakiej formie organizator powinien przekazać nowo utworzonej instytucji kultury majątek? Czy forma użyczenia nieruchomości jest właściwa?
 • Czy osoba pełniąca obowiązki dyrektora instytucji kultury powinna złożyć oświadczenie majątkowe?
 • Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz przygotowanie programu jej działania?
 • Jak zadekretować przedpłaconą fakturę za usługi?
 • Czy dyrektor może na stałe przesunąć pracownika z biblioteki głównej do pracy na filię bez jego zgody?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy w związku z sytuacją epidemiczną biblioteka może zaniechać wystawiania, wysyłania i poboru upomnień czytelniczych? Czy będzie to naruszenie ustawy o finansach publicznych z tytułu nieustalenia i niedochodzenia należności?

Czytaj więcej »

Tworzysz wideo w sieci? Zgłoś swój film do VI edycji Grand Video Awards

22 lipca 2020

Do 23 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu dla najlepszych twórców wideo w sieci Grand Video Awards 2020. Organizatorem inicjatywy jest magazyn Press.

Czytaj więcej »

Chcesz sprawdzić jak dobrze znasz język ojczysty? Weź udział w konkursie NCK „Quiz z Ojczystym”

21 lipca 2020

Ruszyła III edycja konkursu „Quiz z Ojczystym”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Inicjatywa organizowana jest w ramach kampanii „Ojczysty — dodaj do ulubionych”. Konkurs potrwa do 28 sierpnia br. Na laureatów czekają czytniki e-booków Kindle, gry planszowe „Ojczysty” oraz kubki ceramiczne.

Czytaj więcej »

Trwa XVI edycja Kultury Dostępnej w Kinach. Oglądaj polski filmy za 10 zł

14 lipca 2020

9 lipca br. wystartowała XVI edycja projektu Kultura Dostępna w Kinach, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. W ramach inicjatywy w kinach Helios na kinomaniaków czekają polskie filmy za jedyne 10 zł. Seanse można oglądać w czwartki o 18:00. Inicjatywa potrwa do 15 października 2020 r.

Czytaj więcej »

Chcesz zostać pisarzem, dramaturgiem lub poetą? Aplikuj na dwuletnie studia podyplomowe SLA Uniwersytetu Jagielońskiego

8 lipca 2020

Do 20 sierpnia br. można wziąć udział w naborze na dwuletnie podyplomowe studia literacko-artystyczne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia są płatne.

Czytaj więcej »

Jeszcze tylko przez 2 tygodnie, do 20 lipca można zgłosić chęć udziału w wymianie bibliotekarzy „Praktyka dla praktyka”

7 lipca 2020

Do 20 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji programu wymiany bibliotekarzy „Praktyka dla praktyka”. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie LABiB. Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czytaj więcej »

Tylko do 9 lipca można wziąć udział w programie NID „Wspólnie dla Dziedzictwa 2020”

2 lipca 2020

Do 9 lipca br. trwa nabór do tegorocznej edycji programu „Wspólnie dla Dziedzictwa 2020”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Prognozowany budżet projektu to 700 000 zł.

Czytaj więcej »

Tylko do jutra można zgłosić się do tegorocznej edycji kursu „Reżyseria radiowa”

29 czerwca 2020

Tylko do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji kursu „Reżyseria radiowa”, którego organizatorami są Wajda School, Teatr Polskiego Radia i Filmoteka Narodowa. Inicjatywę dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Kurs jest płatny.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Darowizna z zagranicy dla muzeum

3 sierpnia 2020

Muzeum otrzymało darowiznę od osoby z zagranicy (Japonia) na kolejne edycje wystawy, które będą prezentowane w muzeum w przyszłych latach.
Czy w związku z otrzymaną darowizną muzeum ma jakieś zobowiązania w podatkach (PCC, podatek dochodowy)?
Czy składa się jakieś deklaracje do urzędu skarbowego i czy darowiznę wystarczy wykazać w załączniku do rocznego zeznania podatkowego?

Czytaj więcej »

[COVID-19] Dodatkowe testy diagnostyczne dla pracowników instytucji kultury

15 lipca 2020


Dyrekcja instytucji kultury chciałaby przeprowadzić dodatkowe badania w formie testów diagnostycznych na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 u jej pracowników, w szczególności osób mających na swoim stanowisku kontakt z klientami (bibliotekarze, instruktorzy, kasjerzy, pracownicy muzeum). Uważamy, że takie działanie profilaktyczne (oprócz szeregu innych zastosowanych standardowych środków ochrony jak stosowanie płynów do dezynfekcji, maseczek, zachowanie odległości między stanowiskami) może zmniejszyć potencjalne ryzyko epidemiologiczne związane z koronawirusem oraz dodatkowo zabezpieczyć ośrodek kultury przed ewentualnymi roszczeniami ze strony pracowników i użytkowników. Badania miałyby być przeprowadzone za zgodą i wyłącznie dla chętnych pracowników.
Czy konieczna jest zgoda inspekcji sanitarnej na takie dodatkowe badania i w jakiej sytuacji pracodawca może poznać wyniki?

Czytaj więcej »

Zwrot odsetek bankowych od dotacji na projekt

1 lipca 2020

Jak powinna wyglądać prawidłowa ewidencja zwrotu odsetek bankowych naliczonych przez bank instytucji kultury od środków finansowych z MKiDN w związku z realizowanymi projektami?

Czytaj więcej »

[COVID-19] Zmiana planu finansowego w związku z epidemią

15 czerwca 2020


Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii i zamknięcie muzeum instytucja nie osiągnęła zakładanych wpływów ze sprzedaży biletów wstępu oraz z lekcji muzealnych.
Czy należy zmienić plan finansowy?

Czytaj więcej »

[COVID-19] Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy nie dla pracowników samorządowej instytucji kultury

1 czerwca 2020


Instytucja kultury (GOK) zamierza wysłać etatowych pracowników świetlic terenowych na tzw. świadczenie postojowe. GOK zatrudnia 9 osób na umowę o pracę.
Czy GOK może być traktowany jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 Ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (dalej: prawo przedsiębiorców) lub państwowa osoba prawna w rozumieniu Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych), u którego wprowadzono przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym?

Czytaj więcej »

[COVID-19] Badania lekarskie pracowników w czasie epidemii koronawirusa

18 maja 2020


Pracownik instytucji kultury od końca lutego do połowy maja przebywa na zwolnieniu lekarskim (ponad 30 dni). Obecnie wykonanie badań lekarskich dopuszczających do pracy po spowodowanej przez chorobę niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni jest utrudnione.
Czy w tej sytuacji można dopuścić pracownika do pracy?

Czytaj więcej »

[COVID-19] Zwolnienie najemcy z czynszu w czasie epidemii

4 maja 2020


Czy ze względu na trwający stan epidemii dyrektor instytucji kultury może, na wniosek najemcy, zwolnić go z czynszu, nie narażając się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
Jaką podstawę prawną podać i w jakiej formie to zrobić?

Czytaj więcej »

Amortyzacja środka trwałego częściowo sfinansowanego ze środków własnych a częściowo z dotacji

15 kwietnia 2020

Biblioteka jest partnerem w projekcie informatyzacji bibliotek. Przekazała wkład własny w wysokości 20% projektu liderowi ze środków własnych, a nie z otrzymanej dotacji od organizatora, i dostała od lidera notę księgową na wysokość wkładu własnego.
Jak zaksięgować przekazanie środków na zapłatę noty oraz samą notę księgową?
Czy amortyzacja dotycząca środków trwałych z projektu będzie obejmować 100% wartości czy tylko 80%?

Czytaj więcej »