Aktualności

Do końca września NID czeka na projekty bluzy i czapki inspirowanej historią Stoczni Gdańskiej

16 września 2019

Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń w konkursie na projekt bluzy i czapki inspirowanej historią Stoczni Gdańskiej. Organizatorem akcji jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konkurs ma charakter otwarty i jest bezpłatny. Na laureatów inicjatywy czekają gratyfikacje finansowe.

Czytaj więcej »

Do piątku, 13 września trwa nabór do konkursu „PorozmawiajMy. Proszę!”

12 września 2019

Trwa nabór zgłoszeń w ramach akcji „PorozmawiajMy. Proszę!”. Organizatorami inicjatywy są Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Kocham Polskę. Udział w akcji jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Najczęstsze problemy z czasem pracy w instytucji kultury — Warszawa, 14.10.2019

10 września 2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Jak zgodnie z przepisami o czasie pracy zaplanować pracę w instytucjach kultury?.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Najczęstsze problemy z czasem pracy w instytucji kultury — Kraków, 30.09.2019

9 września 2019

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Jak zgodnie z przepisami o czasie pracy zaplanować pracę w instytucjach kultury?.

Czytaj więcej »

„Conrad w księgarniach 2019” od 21 października!

3 września 2019

Od 21 do 27 października br. w Pałacu Czeczotka w Krakowie odbędzie się X edycja międzynarodowego festiwalu literackiego „Conrad Festival”. W ramach inicjatywy na fanów literatury czeka m.in. wydarzenie towarzyszące „Conrad w księgarniach 2019”.

Czytaj więcej »

Już w najbliższy czwartek startuje kolejna edycja akcji Kultura Dostępna w Kinach

2 września 2019

5 września br. rusza XIV edycja projektu Kultura Dostępna w Kinach Helios. W ramach inicjatywy obejrzysz najnowsze, polskie filmy w każdy czwartek za jedyne 10 zł. Seanse można oglądać o 13:00 i 18:00. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

„A więc wojna!”. Do środy możesz wziąć udział w akcji NCK i podzielić się zdjęciami Twoich bliskich z lat 1939–1945

28 sierpnia 2019

Do środy, 28 sierpnia br. można wziąć udział w akcji upamiętniającej wybuch II wojny światowej „A więc wojna!” i stworzyć wraz z organizatorem inicjatywy wyjątkową wystawę zdjęć. Pomysłodawcą projektu jest Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Trwa nabór na szkolenie NCK dotyczące organizacji wystaw w instytucjach kultury

22 sierpnia 2019

Do 11 września br. trwa nabór na szkolenie „Organizacja wystaw w instytucjach kultury — dla tych, którzy lubią wszystko robić sami”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Szkolenie odbędzie się 7 października br. w Warszawie. Inicjatywa jest płatna.

Czytaj więcej »

Do końca września br. masz czas wziąć udział w kolejnej edycji Przeglądu Muzeum Widzialne

20 sierpnia 2019

Do 30 września br. trwa nabór wniosków w ramach IV edycji Przeglądu Muzeum Widzialne 2019. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Czytaj więcej »

Weź udział w inicjatywie Agory i zyskaj dla swojej biblioteki darmowy dostęp do prenumeraty cyfrowych serwisów „Wysokich Obcasów” i „Gazety Wyborczej”

19 sierpnia 2019

Grupa medialna Agora S.A. zachęca biblioteki i jej użytkowniczki do skorzystania ze specjalnie przygotowanej oferty darmowej prenumeraty cyfrowych zasobów „Wysokich Obcasów” i „Gazety Wyborczej”.

Czytaj więcej »

Weź udział w V edycji ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”. Trwa nabór zgłoszeń

14 sierpnia 2019

Trwa nabór zgłoszeń do V edycji ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”, która obędzie się 5 października br. Hasłem tegorocznej edycji jest „Znajdźmy wspólny język”. Organizatorem inicjatywy jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czytaj więcej »

Trwa nabór na szkolenie dotyczące zarządzania zespołem

12 sierpnia 2019

Do 5 września br. trwa nabór zgłoszeń na szkolenie „Zarządzanie zespołem w instytucjach kultury. Jak motywować zespół i uczyć się na błędach?”. Organizatorem projektu jest Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach. Szkolenie odbędzie się od 30 września do 2 października 2019 r. i jest płatne.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Darowizna pieniężna na przyszłe wydarzenie a rozliczenia międzyokresowe przychodów

16 września 2019

W tym roku teatr otrzymał darowiznę (wpłata na rachunek bankowy), z której środki, zgodnie z umową darowizny, mają być przeznaczone na pokrycie kosztów wydarzenia teatralnego, zorganizowanego w przyszłym roku.
Czy przychód z tytułu darowizny można pozostawić na koncie przychodów przyszłych okresów? Czy raczej właściwe będzie utworzenie rezerwy na koszty realizacji wydarzenia, w kwocie równej otrzymanej darowizny?

Czytaj więcej »

Dodatek stażowy na zasiłku macierzyńskim

2 września 2019

Pracownica, która przebywała na zasiłku chorobowym (wypłacanym z ZUS), nabyła prawo do dodatku stażowego (5 lat pracy) — dodatek ten wypłacała instytucja kultury. Obecnie pracownica jest na zasiłku macierzyńskim, wypłacanym z ZUS. W regulaminie pracy nie ma zapisu mówiącego o tym, że dodatek stażowy wypłaca się za czas zasiłku macierzyńskiego, zatem dodatek wypłaca się zgodnie z Ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).
Czy niewypłacanie dodatku stażowego pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński z ZUS jest prawidłowe?

Czytaj więcej »

Czas pracy pracownika kina

19 sierpnia 2019

Animator kina, który pracuje na 1/2 etatu, ma stałe dni wyświetlania seansów. Są to środa od 18:00 do 20:00, piątek od 18:00 do 20:00 oraz soboty od 10:00 do 13:00 oraz od 18:00 do 20:00. Oprócz tego zdarzają się seanse na życzenie np. szkół, w innych dniach, w których nie da się zaplanować w grafiku z miesięcznym wyprzedzeniem, np. seans jest we wtorek o godzinie 10:00. W instytucji obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy i czas pracy tego pracownika w tygodniu to 20 godzin. Oprócz wyświetlania seansów, pracownik wykonuje w tygodniu 2–3 godziny pracy biurowej związanej z przygotowaniem np. repertuaru na dany miesiąc.
Jak w takim razie zaplanować grafik dla takiego pracownika i jak ustalić, które dni są dla takiego pracownika dniami pracy? Jaki system czasu pracy należy wpisać dla takiego pracownika w regulaminie pracy?
A co z kwestią pracy w sobotę, skoro pomiędzy seansami jest przerwa? Czy za taką przerwę należy się pracownikowi wynagrodzenie?

Czytaj więcej »

Koszty związane z realizacją imprezy sportowej

1 sierpnia 2019

Samorządowa instytucja kultury oprócz działalności kulturalnej prowadzi również statutową działalność gospodarczą, a uzyskane z niej przychody przeznacza na realizację podstawowych zadań statutowych, czyli na działalność kulturalną. Niedawno w instytucji zorganizowano imprezę sportową. Organizatorem był prywatny przedsiębiorca, który sprzedawał własne bilety wstępu. Impreza trwała jeden dzień, ale przygotowania do niej sparaliżowały działalność instytucji na 4 dni. Osoba zarządzająca instytucją udostępniła pomieszczenia, ludzi, sprzęt itp. całkowicie nieodpłatnie. Powodem tego miał być patronat prezydenta miasta. Instytucja poniosła więc koszty, których wysokość można oszacować, i jest to kwota znaczna. Przychodów, np. z tytułu wynajmu, instytucja nie uzyskała żadnych. W mieście oprócz instytucji kultury działa także miejskie centrum sportu i rekreacji.
Czy dochód ustalony jako równowartość kosztów poniesionych na organizację tej imprezy należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też, jako koszt sfinansowany z dotacji podmiotowej będzie, wolny od podatku?

Czytaj więcej »

Sprzedaż biletów na przyszłoroczne przedstawienie artystyczne

15 lipca 2019

Zdarza się, że instytucja planuje spektakl, wydarzenie kulturalne, na początku roku, a promocję i sprzedaż — ewidencjonowaną za pomocą kasy fiskalnej — zaczyna jeszcze w poprzednim.
Jak ewidencjonować wpłaty otrzymane w jednym roku na poczet wydarzenia w roku następnym, aby przychodów tych nie oddawać organizatorowi?
W jaki sposób zaksięgować przychód z biletów, aby zapłacić z nich za imprezę artystyczną w nowym roku?

Czytaj więcej »

Wykorzystywanie budynku niezgodnie z umową użyczenia

1 lipca 2019

Organizator przekazał instytucji kultury w ramach umowy użyczenia budynek i w nim nakazał wydzielić lokal z przeznaczeniem na salę ślubów. Powstał problem z obsługą tego lokalu, tj. sprzątaniem, otwieraniem drzwi, sprzątaniem toalet.
Czy organizator nie ma obowiązku zawrzeć z instytucją kultury umowy w tej sprawie i uzgodnić w niej wszystkie szczegóły dotyczące działalności sali ślubów?
Jak bronić się przed wykonywaniem zadania niewystępującego w statucie instytucji kultury?

Czytaj więcej »

Korekta błędu przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i po jego zatwierdzeniu

17 czerwca 2019

Od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r. instytucja opłacała zaniżone składki ubezpieczenia wypadkowego. W styczniu 2019 r. skorygowała zaległość — zapłaciła zaległe składki razem z odsetkami.
Jak zaksięgować to zdarzenie i czy zaliczyć do roku 2018 czy 2019?

Czytaj więcej »

Przedłużenie kadencji dyrektora samorządowej instytucji kultury

3 czerwca 2019

Statut samorządowej instytucji kultury (GOK) stanowi, że powołanie dyrektora tej instytucji następuje na okres 4 lat po przeprowadzeniu konkursu przez wójta gminy. Czteroletnia kadencja dyrektora wyłonionego w drodze konkursu kończy się w czerwcu 2019 r.
Czy dyrektorowi można w tym przypadku przedłużyć kadencję i na jakich zasadach?
Czy przeprowadzenie jest obowiązkowe? Czy dotychczasowy dyrektor musi wziąć w nim udział?

Czytaj więcej »