Aktualności

Do końca października można wybrać Książkę Historyczną Roku

11 października 2018

Jeszcze tylko do końca tego miesiąca trwa głosowanie internautów w XI edycji nagrody na Książkę Historyczną Roku im. Oskara Haleckiego. Wcześniej jury konkursowe wybrało spośród zgłoszonych książek 26 pozycji. Organizatorami konkursu są Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej oraz Telewizja Polska i Polskie Radio. Na laureatów konkursu czekają statuetki i gratyfikacje pieniężne.

Czytaj więcej »

Do końca października br. można ubiegać się o dofinasowanie w ramach programu „Ochrona Zabytków” MKiDN

9 października 2018

Do 31 października br. trwa nabór zgłoszeń do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków”. Prognozowany budżet projektu wynosi ponad 112 mln zł.

Czytaj więcej »

Weź udział w projekcie „5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce” i odkryj losy swoich przodków

5 października 2018

Trwa nabór zgłoszeń do projektu „5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce”, w ramach którego biblioteki zorganizują spotkania, podczas których uczestnicy będą odkrywać losy swoich przodków i uczyć się dokumentować ich historie. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy Nasza Niepodległa, społecznych obchodów Stulecia Niepodległości.

Czytaj więcej »

W listopadzie startuje kolejna edycja „Upoluj swoją książkę”

1 października 2018

2 listopada br. rusza II edycja projektu „Upoluj swoją książkę”, którego organizatorami są Instytut Książki, Krakowskie Biuro Festiwalowe i platforma Woblink.com. W ramach akcji uczniowie szkół średnich na terenie całego kraju będą mogli za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e-booków i audiobooków. Inicjatywa potrwa do 30 listopada. Udział w akcji jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

10 października 2018 r. seminarium „Kompetencje kluczowe dorosłych w instytucjach kultury”

27 września 2018

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza przedstawicieli instytucji kultury — bibliotek, muzeów i domów kultury do udziału w seminarium „Kompetencje kluczowe dorosłych w instytucjach kultury”, które odbędzie się 10 października br. w godz. od 11:00 do 17:00 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Czytaj więcej »

Do końca października 2018 r. możesz wziąć udział w konkursie na zaprojektowanie przedmiotu użytkowego w ramach akcji Uwolnij Pegaza

26 września 2018

Do 31 października br. trwa nabór zgłoszeń w konkursie polegającym na zaprojektowaniu przedmiotu użytkowego z wykorzystaniem dostępnych grafik. Inicjatywa odbywa się w ramach akcji Uwolnij Pegaza. Organizatorem konkursu jest Międzynarodowe Centrum Kultury, koordynator Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Najlepszy projekt zostanie wyprodukowany i zaprezentowany na oficjalniej gali rozdania nagród, która odbędzie się 17 listopada br.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Podzielona płatność i zmiany w podatkach 2019 dla instytucji kultury — Katowice, 24.10.2018

24 września 2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Podzielona płatność i zmiany w podatkach 2019 dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Podzielona płatność i zmiany w podatkach 2019 dla instytucji kultury — Gdańsk, 16.10.2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Podzielona płatność i zmiany w podatkach 2019 dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Podzielona płatność i zmiany w podatkach 2019 dla instytucji kultury — Poznań, 09.10.2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Podzielona płatność i zmiany w podatkach 2019 dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Podzielona płatność i zmiany w podatkach 2019 dla instytucji kultury — Warszawa, 04.10.2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Podzielona płatność i zmiany w podatkach 2019 dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

W Łodzi odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiego kongresu bibliotek publicznych

20 września 2018

15 i 16 listopada w Fabryce Sztuki w Łodzi odbędzie się IX edycja ogólnopolskiego kongresu bibliotek publicznych „Brawo Wy! Brawo My!”. Udział w kongresie jest bezpłatny. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] RODO w instytucjach kultury — obowiązki Inspektora Ochrony Danych — Warszawa, 22.10.2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. RODO w instytucji kultury — obowiązki Inspektora Ochrony Danych.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Nagroda jubileuszowa po ponownym zatrudnieniu

15 października 2018

Księgowa pracowała w bibliotece 18 lat, równolegle była pracownikiem urzędu miejskiego. 28 lipca 2018 r. przeszła na emeryturę. Kończąc pracę w bibliotece, otrzymała nagrodę za 30 lat pracy. Ponownie podjęła pracę od 1 sierpnia 2018 r. i tego dnia dostarczyła świadectwo pracy z urzędu miejskiego. Ze złożonych świadectw pracy wynika, że na dzień ponownego przyjęcia do pracy jej łączny staż pracy wynosi 40 lat, 10 miesięcy i 28 dni. Według obowiązującego w bibliotece regulaminu wynagradzania nagroda jubileuszowa przysługuje za 40 lat pracy.
Czy w związku z tym należy wypłacić jej nagrodę za 40 lat pracy?

Czytaj więcej »

Wynik z lat poprzednich w księgach rachunkowych

1 października 2018

Nowy główny księgowy instytucji zauważył, że od 2002 do 2010 r. zyski instytucji kultury nie były przeksięgowane na fundusz instytucji, tylko pozostawione na koncie „Wynik z lat ubiegłych”. Od 2011 r. wynik był już odnoszony prawidłowo na fundusz instytucji, a od 2015 r. na fundusz rezerwowy.
Czy można teraz pod datą 31 grudnia 2017 r. przeksięgować saldo konta „Wynik z lat ubiegłych” na konto „Fundusz instytucji kultury” — jako mienie nabyte?
Czy potrzebna jest na to zgoda organizatora?

Czytaj więcej »

Umowa o wykonanie koncertów z artystą wykonującym własne utwory

17 września 2018

Instytucja kultury zamierza zawrzeć umowę o wykonanie koncertów z artystą wykonującym własne utwory. Za każdym razem te same.
Czy powinna to być umowa-zlecenie czy umowa o dzieło?

Czytaj więcej »

Termin rozliczenia dotacji celowej a ewidencja księgowa

3 września 2018

W 2017 r. samorządowa instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na zakup środków trwałych. Umowa przewidywała realizację zadania do 28 grudnia 2017 r., a rozliczenie i zwrot niewykorzystanej części dotacji w styczniu 2018 r.
Jak zaksięgować wydatki sfinansowane dotacją oraz jej rozliczenie?

Czytaj więcej »

Świadczenia w związku z przejściem na emeryturę

15 sierpnia 2018

W samorządowej instytucją kultury nie działają związki zawodowe oraz nie został zawarty układ zbiorowy pracowników. Jeden z pracowników nabywa prawo do emerytury 18 sierpnia 2018 r. oraz prawo do nagrody jubileuszowej przysługującej mu po 40 latach pracy 1 września 2019 r. Obowiązujący zakładowy regulamin wynagradzania nie reguluje kwestii wypłaty nagrody jubileuszowej w sytuacji, kiedy w związku z przejściem na emeryturę pracownikowi brakuje mniej niż 12 miesięcy. Pracownik wyraził wolę rozwiązania stosunku pracy w styczniu 2019 r. i jednocześnie chce wnioskować o wypłatę nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy.
Czy można wypłacić takie świadczenie?

Czytaj więcej »

Sprzedaż biletów obcych

1 sierpnia 2018

Instytucja kultury sprzedaje bilety obce na wydarzenia kulturalne. Zgodnie z umową instytucja otrzymuje bilety z kilkuprocentowym upustem na podstawie protokołu oraz faktury zakupu. Sprzedaż biletów instytucja ewidencjonuje na własnej kasie fiskalnej ze stawką VAT 8%. W deklaracji VAT instytucja wykazuje VAT należny od sprzedaży biletów i VAT naliczony od zakupu biletów.
Czy takie rozliczenie VAT jest prawidłowe?

Czytaj więcej »

Amortyzacja zabytkowego budynku

16 lipca 2018

Organizator przekazał instytucji kultury w użytkowanie wieczyste grunty z posadowionymi na nich dwoma budynkami zabytkowymi, wpisanymi do rejestru zabytków. W budynkach instytucja prowadzi statutową działalność kulturalną. Instytucja chciałaby nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od budynków wpisanych do rejestru zabytków.
Czy wystarczy w takim przypadku odpowiedni zapis w polityce rachunkowości?

Czytaj więcej »

Nieobecność głównego księgowego

2 lipca 2018

Czy w czasie nieobecności głównego księgowego instytucji kultury dokumenty płacowe czy rozliczenia z ZUS może podpisywać skarbnik gminy, czy też powinna to być osoba wyznaczona przez dyrektora, p.o. kierownika biblioteki, nieposiadająca jednak odpowiednich kwalifikacji?
Czy osoba pracująca w urzędzie gminy, która ma kwalifikacje do objęcia stanowiska głównego księgowego, może również pracować w instytucji kultury na tym stanowisku?

Czytaj więcej »