Aktualności

Do końca stycznia można zgłaszać książki do XII edycji Nagrody Literackiej przyznawanej przez m.st. Warszawy

12 grudnia 2018

Do 31 stycznia br. można zgłaszać propozycje do XII edycji Nagrody Literackiej, której organizatorem jest m.st. Warszawy. Pozycje wydawnicze można typować w czterech kategoriach.

Czytaj więcej »

Do 7 stycznia można wziąć udział w konkursie „Książkowy Guru” i ocenić przeczytane książki

7 grudnia 2018

Do 7 stycznia br. trwa konkurs „Książkowy Guru”, w ramach projektu „Automatyczny Recenzent — inteligentny system rekomendacji książek”, skierowany do członków Dyskusyjnych Klubów Książki. Na laureatów inicjatywy czekają czytniki e-booków, pakiety książek papierowych i elektronicznych. Organizatorami konkursu są Instytut Książki i Literacka Sp. z o.o.

Czytaj więcej »

W bibliotekach w całej Polsce trwa pilotażowy projekt w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka — wielki człowiek”

4 grudnia 2018

Trwa pilotażowy projekt skierowany do najmłodszych przedszkolaków. Realizują go biblioteki w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka — wielki człowiek”. Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków można odebrać już w prawie 3000 bibliotek, które zgłosiły się do projektu.

Czytaj więcej »

10 i 11 grudnia br. odbędzie się szkolenie dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki

3 grudnia 2018

Szkolenie dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki odbędzie się 10 i 11 grudnia w Warszawie. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do międzynarodowego konkursu EIFL dla bibliotek

26 listopada 2018

Do 5 grudnia trwa nabór wniosków w nowym konkursie dla bibliotek na usługi biblioteczne, które podnoszą jakość życia mieszkańców. Inicjatywa organizowana jest w ramach Public Library Innovation Program. Na laureatów konkursu czeka 1500 dolarów.

Czytaj więcej »

26 listopada w Muzeum Narodowym w Warszawie odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja „Wolontariat w kulturze”

22 listopada 2018

26 listopada w Muzeum Narodowym w Warszawie odbędzie się III edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Wolontariat w kulturze”. Organizatorami inicjatywy są Narodowe Centrum Kultury oraz Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, które w ramach konferencji przygotowały panele eksperckie, prezentacje dobrych praktyk, warsztaty oraz dyskusje z udziałem najlepszych ekspertów i praktyków z zakresu wolontariatu w Polsce. Wydarzenie objął honorowym patronatem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej »

Dziś rusza Tydzień Edukacji Globalnej 2018

19 listopada 2018

Od 19 do 25 listopada odbędzie się 20. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej. Hasłem tegorocznej akcji jest: „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”. TEG w Polsce koordynowany jest przez Grupę Zagranica.

Czytaj więcej »

Do końca listopada trwa konkurs „Krzewiciele Kultury”

15 listopada 2018

Do 30 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu „Krzewiciele Kultury”. Organizatorem konkursu jest eCom Group, operator platformy Woblink.com. Na zwycięzców inicjatywy czeka 50 czytelniczych koszulek z ilustracjami Pawła Króla, 3 smartfony Huawei, 3 bony na e-booki od Woblink.com, czytnik PocketBook Touch Lux 4 oraz czytnik PocketBook Basic Lux 2.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu im. Karla Dedeciusa

14 listopada 2018

Aż do 12 stycznia 2019 r. trwa nabór zgłoszeń w konkursie o Nagrodę im. Karla Dedeciusa, której organizatorem jest Fundacja im. Roberta Boscha. Inicjatywa skierowana jest do polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej. Na laureatów konkursu czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 000 euro.

Czytaj więcej »

Ruszyła kolejna edycja „Darmowy listopad” w rezydencjach królewskich

7 listopada 2018

Ruszyła VII edycja programu Kultury Dostępnej „Darmowy listopad”. W ramach projektu cztery rezydencje królewskie: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie i Muzeum Pałac w Wilanowie udostępnią w listopadzie swoje zbiory za darmo zwiedzającym. Inicjatywę realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rezydencje przygotowały m.in. specjalne akcje weekendowe, poświęcone odzyskanym dziełom ze swoich kolekcji.

Czytaj więcej »

15 listopada rusza konkurs Jasnowidze 2018

5 listopada 2018

15 listopada br. rusza nabór prac konkursowych w trzeciej edycji międzynarodowego konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci, Jasnowidze 2018. Prace można nadsyłać do 15 grudnia. Na laureatów inicjatywy czeka 2500 euro oraz dwa wyróżnienia honorowe w postaci wydania książki przez Wydawnictwo Dwie Siostry. Tegoroczna edycja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do III edycji konferencji „Wolontariat w kulturze”

31 października 2018

Do 5 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do III edycji ogólnopolskiej konferencji „Wolontariat w kulturze”. Organizatorami inicjatywy są Narodowe Centrum Kultury i Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w akcji jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Zakup budynku od gminy

3 grudnia 2018

Instytucja kultury z własnych środków kupiła od organizatora wieczyste użytkowanie gruntu i budynek na cele kulturalne (powstanie tam biblioteka multimedialna). Wartość nieruchomości wynosi 230 000 zł. Rada gminy podjęła decyzję o zastosowaniu przy sprzedaży w formie aktu notarialnego bonifikaty 99%. Cena sprzedaży w akcie notarialnym wynosi więc 2300 zł.
W jaki sposób ująć w księgach zakup nieruchomości?
W jakiej wartości przyjąć nieruchomość do ewidencji księgowej?

Czytaj więcej »

Zakup artykułów spożywczych na imprezę kulturalną

15 listopada 2018

Samorządowe instytucje kultury i sportu często kupują artykuły spożywcze, takie jak np. kawa, herbata, ciasto, batoniki dla dzieci, albo zamawiają catering na organizowane przez siebie imprezy kulturalne i sportowe.
Czy takie zakupy są dozwolone? Czy mogą być zakwestionowane przez kontrolę?
Czy takie zakupy można ewentualnie finansować z przychodów własnych zamiast z dotacji?

Czytaj więcej »

Dwa dodatki specjalne

2 listopada 2018

Pracownik instytucji kultury otrzymał dwa dodatki specjalne: jeden za pełnienie funkcji kierownika w czasie nieobecności dyrektora, a drugi — za prowadzenie zajęć w świetlicach. Kwota każdego dodatku z osobna nie przekroczyła — zgodnie z obowiązujacym w instytucji kultury regulaminem wynagradzania — 60% wynagrodzenia zasadniczego, ale łącznie przekroczyły tę wartość. Kontrola z urzędu gminy zarzuciła jednak wypłatę dwóch dodatków w kwocie przekraczającej 60% wynagrodzenia pracownika.
Czy słusznie?

Czytaj więcej »

Nagroda jubileuszowa po ponownym zatrudnieniu

15 października 2018

Księgowa pracowała w bibliotece 18 lat, równolegle była pracownikiem urzędu miejskiego. 28 lipca 2018 r. przeszła na emeryturę. Kończąc pracę w bibliotece, otrzymała nagrodę za 30 lat pracy. Ponownie podjęła pracę od 1 sierpnia 2018 r. i tego dnia dostarczyła świadectwo pracy z urzędu miejskiego. Ze złożonych świadectw pracy wynika, że na dzień ponownego przyjęcia do pracy jej łączny staż pracy wynosi 40 lat, 10 miesięcy i 28 dni. Według obowiązującego w bibliotece regulaminu wynagradzania nagroda jubileuszowa przysługuje za 40 lat pracy.
Czy w związku z tym należy wypłacić jej nagrodę za 40 lat pracy?

Czytaj więcej »

Wynik z lat poprzednich w księgach rachunkowych

1 października 2018

Nowy główny księgowy instytucji zauważył, że od 2002 do 2010 r. zyski instytucji kultury nie były przeksięgowane na fundusz instytucji, tylko pozostawione na koncie „Wynik z lat ubiegłych”. Od 2011 r. wynik był już odnoszony prawidłowo na fundusz instytucji, a od 2015 r. na fundusz rezerwowy.
Czy można teraz pod datą 31 grudnia 2017 r. przeksięgować saldo konta „Wynik z lat ubiegłych” na konto „Fundusz instytucji kultury” — jako mienie nabyte?
Czy potrzebna jest na to zgoda organizatora?

Czytaj więcej »

Umowa o wykonanie koncertów z artystą wykonującym własne utwory

17 września 2018

Instytucja kultury zamierza zawrzeć umowę o wykonanie koncertów z artystą wykonującym własne utwory. Za każdym razem te same.
Czy powinna to być umowa-zlecenie czy umowa o dzieło?

Czytaj więcej »

Termin rozliczenia dotacji celowej a ewidencja księgowa

3 września 2018

W 2017 r. samorządowa instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na zakup środków trwałych. Umowa przewidywała realizację zadania do 28 grudnia 2017 r., a rozliczenie i zwrot niewykorzystanej części dotacji w styczniu 2018 r.
Jak zaksięgować wydatki sfinansowane dotacją oraz jej rozliczenie?

Czytaj więcej »

Świadczenia w związku z przejściem na emeryturę

15 sierpnia 2018

W samorządowej instytucją kultury nie działają związki zawodowe oraz nie został zawarty układ zbiorowy pracowników. Jeden z pracowników nabywa prawo do emerytury 18 sierpnia 2018 r. oraz prawo do nagrody jubileuszowej przysługującej mu po 40 latach pracy 1 września 2019 r. Obowiązujący zakładowy regulamin wynagradzania nie reguluje kwestii wypłaty nagrody jubileuszowej w sytuacji, kiedy w związku z przejściem na emeryturę pracownikowi brakuje mniej niż 12 miesięcy. Pracownik wyraził wolę rozwiązania stosunku pracy w styczniu 2019 r. i jednocześnie chce wnioskować o wypłatę nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy.
Czy można wypłacić takie świadczenie?

Czytaj więcej »