Aktualności

Trwa nabór do tegorocznej edycji Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza

14 czerwca 2024

Do 9 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń XXVII edycji Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy”. Organizatorami inicjatywy są Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej — Teatr RONDO oraz Słupski Ośrodek Kultury. Konkurs został dofinansowany ze środków Miasta Słupska i Województwa Pomorskiego.

Czytaj więcej »

Tylko do soboty można zgłaszać prace do tegorocznej edycji Międzynarodowego Biennale Miniatur

13 czerwca 2024

Tylko do 15 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji Międzynarodowego Biennale Miniatur. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Wszystko, co dyrektor instytucji kultury powinien wiedzieć o kontroli zarządczej — Online, 26.06.2024

12 czerwca 2024

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na szkolenie pt. Wszystko, co dyrektor instytucji kultury powinien wiedzieć o kontroli zarządczej.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Szczególne środki ochrony małoletnich w instytucjach kultury — Online, 17.06.2024

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na szkolenie pt. Szczególne środki ochrony małoletnich w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Wszystko, co dyrektor instytucji kultury powinien wiedzieć o kontroli zarządczej — Online, 12.06.2024

6 czerwca 2024

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na szkolenie pt. Wszystko, co dyrektor instytucji kultury powinien wiedzieć o kontroli zarządczej.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do kolejnej edycji Nagrody Złotej Róży

5 czerwca 2024

Do 1 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody Złotej Róży. Organizatorami inicjatywy są redakcja miesięcznika „Nowe Książki”, Instytut Książki i Festiwal Nauki w Warszawie.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Pióro Pegaza”

4 czerwca 2024

Do 6 września br. trwa nabór zgłoszeń do X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Pióro Pegaza”. Organizatorem inicjatywy jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Umowy-zlecenia i umowy o dzieło w instytucjach kultury. Najnowsze orzecznictwo sądowe — Online, 05.06.2024

3 czerwca 2024

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Umowy-zlecenia i umowy o dzieło w instytucjach kultury. Najnowsze orzecznictwo sądowe.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Dotacje w instytucji kultury bez tajemnic: przeznaczenie, ewidencjonowanie, rozliczanie — Online, 14.06.2024

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Dotacje w instytucji kultury bez tajemnic: przeznaczenie, ewidencjonowanie, rozliczanie.

Czytaj więcej »

Weź udział w konkursie plastycznym MKiDN organizowanym z okazji 20-lecia członkostwa Polski w UE

31 maja 2024

Do 13 września br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Granty na zabytki — jak środki z UE zmieniają zabytki w mojej okolicy”. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do kolejnej edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów NCK

29 maja 2024

Do 2 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do XIV edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „animacja + młodzież”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury a partnerami: Rzeszowski Dom Kultury oraz Wojewódzki Domu Kultury w Rzeszowie. Giełda projektów odbędzie się od 23 do 25 września w Rzeszowie.

Czytaj więcej »

Weź udział w tegorocznej edycji konkursu NCK Zaśpiewajmy.pl

23 maja 2024

Do 28 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji konkursu Zaśpiewajmy.pl, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Dzień wolny odebrany za święto przypadające w sobotę a ryczałt za używanie prywatnego samochodu

3 czerwca 2024

Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, pobiera dodatkowo kilometrówkę za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. 6 stycznia 2024 r. było święto, za które pracownik odebrał dzień wolny 31 stycznia.
Czy w wyliczeniu kilometrówki trzeba uwzględnić 6 stycznia jako jeden dzień nieobecności?

Czytaj więcej »

Zakres obowiązków instruktora zatrudnionego w filii biblioteki

16 maja 2024

Gminny ośrodek kultury (GOK) ma na terenie gminy 10 placówek: 1 bibliotekę główną i 9 filii. Jeden z pracowników jest odpowiedzialny za biblioteki, kieruje całokształtem pracy bibliotecznej i pracuje w głównej bibliotece gminnej na stanowisku starszego bibliotekarza. W pozostałych 9 placówkach są kluby kultury połączone z filiami bibliotek. GOK zatrudnia w nich pracownika na stanowisku instruktora, który wypożycza książki i opiekuje się filią biblioteki. GOK systematycznie uaktualnia zakres obowiązków pracowników.
Czy do opisu stanowiska instruktora kultury można dodać obowiązki należące do bibliotekarza, np. wypożyczanie książek, uczestniczenie w skontrum itp.?

Czytaj więcej »

Nieodpłatnie otrzymane aktywa instytucja kultury musi wycenić

2 maja 2024

Organizator przekazał nieodpłatnie instytucji kultury środki trwałe częściowo umorzone jednym dokumentem PT (Protokołem przekazania — przejęcia środka trwałego) ze wskazaniem całej wartości i wartością umorzenia od całości za 2 miesiące (rocznie 20%). Na wartość wykazaną w PT składają się środki trwałe, wyposażenie i farba do malowania.
Czy do ksiąg rachunkowych instytucji kultury należy wprowadzić wartość dotychczasowego umorzenia?
Czy można przyjąć całą wartość z PT do środków trwałych z symbolem KŚT 805 „Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych” i poleceniem księgowania przeksięgować część na środki trwałe, np. KŚT 487 „Zespoły komputerowe”, a część na pozostałe środki trwałe, które można w całości zamortyzować?
Jak zaksięgować przekazaną farbę do malowania?

Czytaj więcej »

Brak faktury a koszty bilansowe

15 kwietnia 2024

W 2023 r. instytucja kultury wpłaciła akredytację na podstawie zgłoszenia do konkursu tanecznego grupy działającej przy miejskim centrum kultury. W księgach rachunkowych ujęto tę wpłatę na koncie rozrachunkowym. Niestety, do tej pory nie otrzymano za nią faktury.
Czy taką wpłatę można ująć w kosztach i na jakiej podstawie?

Czytaj więcej »

Protokolant w obsłudze komisji w konkursie na dyrektora instytucji kultury

1 kwietnia 2024

Czy podczas prac komisji konkursowej w konkursie na dyrektora instytucji kultury mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami komisji, np. protokolant niebędący członkiem komisji? Czy obecność takiego protokolanta niebędącego członkiem komisji można uznać za obsługę komisji, o której mowa w art. 16 ust. 5b Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Czytaj więcej »

Kierownik biblioteki funkcjonującej w strukturze ośrodka kultury

18 marca 2024

Biblioteka działa w strukturze ośrodka kultury, więc nie jest samodzielną jednostką.
Czy w takiej bibliotece musi być kierownik biblioteki, nawet gdy nie ma innych pracowników?

Czytaj więcej »

Zamknięcie roku z zyskiem a środki na rachunku bankowym

1 marca 2024

Ubiegły rok muzeum zamknęło zyskiem. Na rachunku bankowym zgromadzono środki 10 000 zł. Zysk przeksięgowano na fundusz rezerwowy (konto 802 „Fundusz rezerwowy”).
Czy w 2024 r. instytucja kultury może wydatkować te środki na bieżące wydatki?

Czytaj więcej »

Odpowiedzialność kustosza za zbiory muzeum

15 lutego 2024

Osoba zatrudniona na stanowisku inwentaryzatora/kustosza odmówiła przyjęcia odpowiedzialności za zbiory.
Kto w muzeum, oprócz dyrektora jednostki, odpowiada za zbiory?
Czy w razie kontroli inwentaryzator/kustosz merytorycznie ponosi odpowiedzialność za zbiory bez względu na odmowę jej przyjęcia?

Czytaj więcej »