Aktualności

[Szkolenie] Relacja: instytucja kultury — organizator oraz organizator — dyrektor instytucji kultury — Online, 19.03.2021

2 marca 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Relacja: instytucja kultury — organizator oraz organizator — dyrektor instytucji kultury. Co wolno organizatorowi względem instytucji kultury?.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Akademia Kadrowego instytucji kultury, cz. 2: Czas pracy w instytucji kultury (także w stanie epidemii) — Online, 08.03.2021

1 marca 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Akademia Kadrowego instytucji kultury, cz. 2: Czas pracy w instytucji kultury (także w stanie epidemii).

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zamówienia publiczne w instytucjach kultury — Online, 04.03.2021

25 lutego 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Zamówienia publiczne w instytucjach kultury. Tryb podstawowy i zamówienia podprogowe.

Czytaj więcej »

Do połowy marca br. można wziąć udział w tegorocznej edycji Mistrz Promocji Czytelnictwa SBP

24 lutego 2021

Do 15 marca 2021 r. trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Czytaj więcej »

Do końca marca br. można ubiegać się o dotację w ramach Instrumentu Wspierania Projektów RPMB

17 lutego 2021

Do 31 marca 2021 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Instrumentu Wspierania Projektów, funduszu Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Czytaj więcej »

Do 28 lutego br. można zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2020

16 lutego 2021

Do końca lutego br. trwa nabór zgłoszeń do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2020, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zasady wynagradzania pracowników (także w pandemii) oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury — Online, 03.03.2021

15 lutego 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Zasady wynagradzania pracowników (także w pandemii) oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Relacja: instytucja kultury — organizator oraz organizator — dyrektor instytucji kultury — Online, 01.03.2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Relacja: instytucja kultury — organizator oraz organizator — dyrektor instytucji kultury. Co wolno organizatorowi względem instytucji kultury?.

Czytaj więcej »

Do 26 lutego trwa nabór zgłoszeń do programu wsparcia NID „Wzorcowa rewitalizacja”

11 lutego 2021

Do 26 lutego br. trwa nabór gmin do programu wsparcia „Wzorcowa rewitalizacja”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Program jest kolejnym kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

Czytaj więcej »

Do 20 lutego 2020 r. można zgłaszać publikacje turystyczne do kolejnej edycji Nagrody Magellana

10 lutego 2021

Do 20 lutego br. trwa nabór kandydatów do tegorocznej edycji Nagrody Magellana na najlepsze publikacje turystyczne, której organizatorem jest Magazyn Literacki KSIĄŻKI.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zamówienia publiczne w instytucjach kultury — Online, 16.02.2021

5 lutego 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Zamówienia publiczne w instytucjach kultury. Tryb podstawowy i zamówienia podprogowe.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do konkursu o Stypendium im. Albrechta Lemppa

4 lutego 2021

Do 5 marca br. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o Stypendium im. Albrechta Lemppa, którego organizatorami są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki oraz Literarisches Colloquium Berlin.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Brak konta funduszu rezerwowego w planie kont

1 marca 2021

Do tej pory w instytucji kultury nie był tworzony fundusz rezerwowy. W planie kont nie ma konta 802 „Fundusz rezerwowy”. Instytucja co roku osiągała zysk, w tym również za rok 2020.
Czy tworząc fundusz rezerwowy, należy przeksięgować zysk z konta 860 „Wynik finansowy” bezpośrednio na konto 802, czy też należy użyć jeszcze konta 800 „Fundusz instytucji kultury”?

Czytaj więcej »

Istnienie instytucji kultury na terenie gminy

15 lutego 2021

W strukturach instytucji kultury są: gminny ośrodek kultury (GOK), biblioteka z filią, muzeum i informacja turystyczna.
Czy rada gminy może uchwalić włączenie instytucji w struktury urzędu gminy i stworzyć centrum kultury?
Czy na terenie gminy nie powinna działać co najmniej jedna instytucja kultury?

Czytaj więcej »

Opłacenie zaliczki na poczet przyszłego koncertu a podatek dochodowy

1 lutego 2021

Ośrodek kultury podpisał umowę z wykonawcą na koncert, który odbędzie się w przyszłym roku. Umowa obejmuje konieczność opłacenia zaliczki na poczet przyszłego wydarzenia już w roku bieżącym.
Jak potraktować taką zaliczkę pod kątem podatku dochodowego?
Jak zaliczkę wykazać w CIT-8?

Czytaj więcej »

Zaległy urlop wypoczynkowy

18 stycznia 2021

Czy dwutygodniowy urlop pracownik powinien wykorzystać w 2020 r., czy może odebrać go w 2021 r. przed końcem września?

Czytaj więcej »

Podwyższone koszty pracownicze przy pracy zdalnej

4 stycznia 2021

Ze względu na ogłoszony stan epidemii pracownicy instytucji kultury zostali skierowani na pracę zdalną.
Czy przy takim wykonywaniu pracy pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów?

Czytaj więcej »

Główny księgowy poza regulaminem organizacyjnym

15 grudnia 2020

Czy w regulaminie organizacyjnym gminnego ośrodka kultury uwzględnia się stanowisko głównego księgowego w przypadku, gdy obowiązki te na podstawie zawartego z organizatorem porozumienia przejął i wykonuje skarbnik gminy?

Czytaj więcej »

Zakup zbiorów bibliotecznych refundowanych dotacją celową i ich umorzenie

1 grudnia 2020

Instytucja kultury zakupiła z własnych środków kolekcję kart historycznych, które zostaną wprowadzone do ewidencji zbiorów bibliotecznych, jednak dopiero najwcześniej w miesiącu następnym (więc wtedy również będą przekazane do użytkowania). Na ten zakup instytucja otrzyma dotację celową w następnym miesiącu.
Jak zaksięgować taką operację?
Czy najpierw zaksięgować zakup na konto zbiorów bibliotecznych zakupionych ze środków własnych, a po otrzymaniu dotacji przeksięgować na konto zbiorów bibliotecznych zakupionych ze środków z dotacji celowej?
Czy umorzenie zaksięgować dopiero w momencie przekazania do użytkowania?

Czytaj więcej »

Oświadczenie majątkowe osoby pełniącej obowiązki dyrektora instytucji kultury

16 listopada 2020

Organizator powierzył pracownikowi instytucji kultury pełnienie obowiązków dyrektora instytucji kultury na pół roku.
Czy pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe, a jeśli tak, to do kiedy?

Czytaj więcej »