Aktualności

[Szkolenie] Statut instytucji kultury oraz najważniejsze regulaminy, które ułatwiają dyrektorowi zarządzanie: organizacyjny, pracy i wynagradzania — Warszawa, 27.01.2020

20 stycznia 2020

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Statut instytucji kultury oraz najważniejsze regulaminy, które ułatwiają dyrektorowi zarządzanie: organizacyjny, pracy i wynagradzania.

Czytaj więcej »

Tylko do niedzieli można zgłosić chęć udziału w otwartym naborze do programu „Archi-przygody”

14 stycznia 2020

Do 19 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do programu „Archi-przygody” dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1‒3 szkoły podstawowej. Inicjatywę realizuje Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Do piątku można zgłaszać książki i materiały dziennikarskie do konkursów Lubuskich Wawrzynów

13 stycznia 2020

Do 17 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do 26. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki, 15. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy oraz 7. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Organizatorami inicjatyw są Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Czytaj więcej »

Do końca stycznia br. można zgłaszać książki do „Zakopiańskiej Nagrody Literackiej”

8 stycznia 2020

Do 31 stycznia br. trwa nabór do IV edycji „Zakopiańskiej Nagrody Literackiej”, która przyznawana jest corocznie żyjącym autorom najlepszych książek propagujących Zakopane i Tatry. Organizatorami inicjatywy są burmistrz Miasta Zakopane, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego oraz Zakopiańskie Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Do końca stycznia możesz zgłosić książki do V edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

7 stycznia 2020

Do 31 stycznia br. trwa nabór książek w ramach V edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Laureat inicjatywy otrzyma 40 000 zł. Organizatorem nagrody jest Muzeum Witolda Gombrowicza oraz prezydent miasta Radomia.

Czytaj więcej »

Tylko do połowy stycznia można zgłosić się do bezpłatnego kursu online „Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece”

2 stycznia 2020

Do 15 stycznia 2020 r. trwają zapisy na bezpłatny kurs online „Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece”, będącym częścią trzyletniego projektu rozwoju kompetencji cyfrowych w bibliotekach. Projekt realizowany jest przez Centrum Cyfrowe we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń placówek muzealnych do #EMYA 2020

31 grudnia 2019

Do 27 marca 2020 r. można nadsyłać zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu EMYA 2020, w której muzea walczą o Europejską Nagrodę Muzealną. Organizatorem inicjatywy jest Europejskie Forum Muzeów. Konferencja i gala wręczenia nagród EMYA2020 odbędzie się od 29 kwietnia do 2 maja 2020 r. w Cardiff.

Czytaj więcej »

Do połowy stycznia trwa nabór wniosków w programie EtnoPolska 2020

27 grudnia 2019

Do 15 stycznia 2020 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2020. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 mln zł.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do II edycji programu MKiDN „Kultura inspirująca”

24 grudnia 2019

Do 31 stycznia 2020 r. trwa nabór zgłoszeń do II edycji programu „Kultura inspirująca”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prognozowany budżet w ramach inicjatywy to 6 mln zł.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do kolejnej już edycji programu NCK „Ojczysty — dodaj do ulubionych 2020”

17 grudnia 2019

Do 15 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji programu dotacyjnego „Ojczysty — dodaj do ulubionych 2020”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do nowo powołanej nagrody literackiej

16 grudnia 2019

Do końca lutego 2020 r. trwa nabór zgłoszeń do nowo powołanej nagrody literackiej „Jantar”. Inicjatywa stworzona została z myślą o tym, by wyróżnić najlepszych pisarzy z województwa zachodniopomorskiego. Koordynatorem konkursu jest Książnica Pomorska. Laureat nagrody otrzyma 10 000 zł oraz statuetkę.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do kolejnej edycji konkursu „Przecinek i Kropka”

11 grudnia 2019

Jeszcze tylko do 18 grudnia br. można zgłaszać kandydatów do XI edycji konkursu na Najlepsza Książkę Dziecięcą „Przecinek i Kropka”. Organizatorem inicjatywy jest Empik.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Wycena muzealiów otrzymanych w drodze darowizny

15 stycznia 2020

Jak wyceniać otrzymane od osoby fizycznej w drodze darowizny muzealia?
Co zrobić w sytuacji, gdy dotychczas nie była robiona taka wycena — czy analizować wszystkie lata, czy przeprowadzić inwentaryzację tych muzealiów i wycenić w tym roku?
Czy na rynku są firmy zajmujące się wyceną muzealiów wojskowych?

Czytaj więcej »

Zmiana stanowiska i wynagrodzenia pracownika w okresie ochrony przedemerytalnej

2 stycznia 2020

Dyrektor muzeum chce wypowiedzieć warunki pracy pracownicy, która na podstawie opinii lekarza medycyny pracy nie może wykonywać pracy na swoim stanowisku, a jest w okresie ochrony przedemerytalnej. Aktualnie muzeum jest w remoncie i na stanowisko, które dyrektor proponuje pracownicy, musi być podpisane postojowe.
Czy w tym przypadku można pracownicy w wieku przedemerytalnym zmniejszyć wynagrodzenie do 60% lub zaproponować wynagrodzenie minimalne, które w 2020 r. wynosi 2600 zł?

Czytaj więcej »

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem

16 grudnia 2019

Muzeum zatrudnia na umowę o pracę archeologa. W ramach jego zakresu obowiązków wchodzą takie czynności, jak: przygotowywanie dokumentacji badań archeologicznych oraz prowadzenie tych badań. Dodatkowo ze środków pozyskanych na konkretne zadania archeolog wykonuje także inne prace w ramach umowy o dzieło z 50% kosztami uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich, np. redakcję naukową publikacji książkowej z korektą językową wyników badań archeologicznych.
Czy wynagrodzenia z umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawarte z własnym pracownikiem są zwolnione z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy?

Czytaj więcej »

Odsetki od pożyczki z banku w Rb-Z

2 grudnia 2019

Instytucja zaciągnęła pożyczkę w banku.
Czy odsetki do zapłacenia od tej pożyczki należy wpisać do części E sprawozdania Rb-Z?

Czytaj więcej »

Renowacja nie zwiększa wartości początkowej muzealiów

18 listopada 2019

Muzeum otrzymało muzealia w darowiźnie. Zbiory zostały wycenione i wprowadzone do ksiąg rachunkowych. W ramach inwestycji w muzeum ze środków organizatora wykonano także renowację tych muzealiów. Teraz organizator oczekuje, że o wartość renowacji muzeum podniesie wartość początkową muzealiów.
Jakich argumentów użyć, skoro jest to niezgodne z prawem?

Czytaj więcej »

Dodatkowa praca dla pracowników instytucji kultury

4 listopada 2019

Instytucja kultury wynajmuje firmie salę widowiskową, znajdującą się w jej budynku. Firma ta zatrudnia na umowę-zlecenie wskazanych i wymaganych w umowie między instytucją kultury a firmą pracowników niezbędnych przy obsłudze wynajmu sali. Wynagrodzenia pracowników zatrudnianych do obsługi sali przekraczają kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2019 r., tj. 2250 zł. Zawierając z pracownikami instytucji kultury umowy-zlecenia, firma wynajmująca salę odprowadza od kwot w nich zawartych jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Czy takie rozwiązanie nie budzi wątpliwości w związku z zależnością występującą między pracownikiem instytucji kultury a miejscem i rodzajem wykonywanych czynności w ramach umowy o pracę i umowy-zlecenia (zakresy tych czynności pokrywają się)?

Czytaj więcej »

Finansowanie odsetek od kredytu na inwestycję

15 października 2019

Instytucja kultury ma zamiar zaciągnąć pół miliona kredytu na inwestycję, która zostanie objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Czy odsetki od kredytu bankowego można sfinansować dotacją podmiotową bądź celową?

Czytaj więcej »

Odprawa emerytalna dla dyrektora w związku z likwidacją instytucji

1 października 2019

Gminny ośrodek kultury (GOK) jest likwidowany z dniem 31 grudnia 2019 r. Zatrudnia na umowę o pracę 4 osoby. tj. 2 na cały etat i 2 na 1/4 etatu. Dyrektor GOK nabył uprawnienia emerytalne i zostanie zwolniony z pracy.
Czy przysługuje mu odprawa z tytułu likwidacji instytucji?

Czytaj więcej »