Aktualności

[Szkolenie] Zasady wynagradzania pracowników w czasie inflacji oraz regulamin wynagradzania w instytucjach kultury — Online, 13.12.2023

7 grudnia 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Zasady wynagradzania pracowników w czasie inflacji oraz regulamin wynagradzania w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

Trwa nabór wniosków w programie Dom Kultury+ Edycja 2024 NCK

Do 29 grudnia br. można ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Edycja 2024. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 2,5 mln zł.

Czytaj więcej »

Jesteś tłumaczem literatury chorwackiej lub pisarzem? Zgłoś się na pobyt rezydencyjny w stolicy Chorwacji

6 grudnia 2023

Trwa nabór zgłoszeń na pobyty rezydencyjne w Zagrzebiu dla tłumaczy literackich i pisarzy. Organizatorem inicjatywy jest Chorwackie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Projekt został ufundowany przez Chorwackie Ministerstwo Kultury i Mediów.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zamówienia podprogowe (do 130 000 zł) w instytucjach kultury — Online, 12.12.2023

29 listopada 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Zamówienia podprogowe (do 130 000 zł) w instytucjach kultury. Regulamin zamówień podprogowych, waloryzacja umów, szacowanie, dokumentowanie, planowanie, odpowiedzialność pracowników zamawiającego. Z uwzględnieniem rejestru umów od 1 stycznia 2024 r.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży

Do 8 marca 2024 r. trwa nabór zgłoszeń do XXXI edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży. Odbędzie się on w dniach od 22 do 26 maja 2024 r. w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni, który jest organizatorem inicjatywy.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zamknięcie roku w instytucji kultury — jak bezstresowo i zgodnie z przepisami sporządzić sprawozdanie finansowe za 2023 r.? — Online, 15.01.2024

28 listopada 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Zamknięcie roku w instytucji kultury — jak bezstresowo i zgodnie z przepisami sporządzić sprawozdanie finansowe za 2023 r.?.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zamknięcie roku w instytucji kultury — jak bezstresowo i zgodnie z przepisami sporządzić sprawozdanie finansowe za 2023 r.? — Online, 19.12.2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Zamknięcie roku w instytucji kultury — jak bezstresowo i zgodnie z przepisami sporządzić sprawozdanie finansowe za 2023 r.?.

Czytaj więcej »

Do końca stycznia można zgłaszać książki do kolejnej edycji Nagrody Literackiej GDYNIA

Do 31 stycznia 2024 r. trwa nabór zgłoszeń do XIX edycji ogólnopolskiego konkursu Nagroda Literacka GDYNIA. Organizatorem inicjatywy jest Miasto Gdynia.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do Nagrody im. Karla Dedeciusa

23 listopada 2023

Do 14 stycznia br. trwa nabór kandydatur do Nagrody im. Karla Dedeciusa, której organizatorem jest Niemiecki Instytut Spraw Polskich, partnerami zaś Willa Decjusza w Krakowie, Europejskie Kolegium Tłumaczy w Straelen i Fundacja im. Karla Dedeciusa przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zamknięcie roku w instytucji kultury — jak bezstresowo i zgodnie z przepisami sporządzić sprawozdanie finansowe za 2023 r.? — Online, 24.11.2023

21 listopada 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Zamknięcie roku w instytucji kultury — jak bezstresowo i zgodnie z przepisami sporządzić sprawozdanie finansowe za 2023 r.?.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Plan finansowy w instytucji kultury w dobie inflacji — tworzenie, ujmowanie przychodów i kosztów, zmiany, wykonanie — Online, 08.12.2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Plan finansowy w instytucji kultury w dobie inflacji — tworzenie, ujmowanie przychodów i kosztów, zmiany, wykonanie.

Czytaj więcej »

Do końca listopada trwa nabór do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Z moich rodzinnych stron — zabytki zapomniane, warte ocalenia”

20 listopada 2023

Do 30 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Z moich rodzinnych stron — zabytki zapomniane, warte ocalenia”. Organizatorem inicjatywy jest Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Współpraca instytucji kultury ze stowarzyszeniem przy realizacji wydarzenia kulturalnego

1 grudnia 2023

Dom kultury chce zawrzeć umowę o współpracy ze stowarzyszeniem w celu realizacji wydarzenia kulturalnego. W ramach umowy dom kultury przekaże stowarzyszeniu w formie przelewu określoną kwotę środków pieniężnych na pokrycie kosztów ściśle związanych z organizacją tego wydarzenia. Środki te byłyby jednocześnie wkładem własnym stowarzyszenia wymaganym w związku z pozyskaną dotacją na jego organizację.
Czy dom kultury może współpracować ze stowarzyszeniem przy organizacji wydarzeń kulturalnych w takiej formule?

Czytaj więcej »

Okres trwania umowy-zlecenia

15 listopada 2023

Instytucja kultury ma dwa punkty biblioteczne.
Jaką umowę-zlecenia należy zawrzeć z osobą prowadzącą punkt biblioteczny — czy podpisywaną co roku, czy też może to być umowa na dłuższy okres?

Czytaj więcej »

Jak ustalić wartość użytkowanego budynku?

2 listopada 2023

Gmina — organizator — przekazała instytucji kultury odpłatnie (100 zł/rocznie) budynek wraz z gruntem (aktem notarialnym) w użytkowanie na prowadzenie działalności statutowej. W akcie notarialnym nie wskazano żadnej wartości nieruchomości. Instytucja nie amortyzuje nieruchomości, musi jednak przyjąć ją do ewidencji pozabilansowej jako „Obce środki trwałe”.
Jaką wartość wskazać w tej ewidencji?

Czytaj więcej »

Zmiana siedziby instytucji kultury a umowy o pracę

16 października 2023

Niedawno biblioteka miejska rozpoczęła działalność w nowej siedzibie.
Czy w związku ze zmianą adresu należy zmienić pracownikom umowy o pracę?

Czytaj więcej »

Zaległa opłata środowiskowa w sprawozdaniu Rb-Z

2 października 2023

Instytucja kultury we wrześniu 2021 r. otrzymała decyzję o zaległej opłacie środowiskowej za lata 2017–2020. Część dotycząca roku bieżącego znajduje się na zobowiązaniach krótkoterminowych, a tę przekraczającą 12 miesięcy (tj. za lata 2024–2026) zaksięgowano na koncie zobowiązań długoterminowych. Instytucja opłaca raty i odsetki w terminach wyznaczonych w harmonogramie spłat.
Czy odsetki od tej decyzji powinny zostać ujęte w sprawozdaniu Rb-Z?

Czytaj więcej »

Inwentaryzacja — ujawnienie niedoborów, do których doszło za czasów byłego dyrektora

15 września 2023

W chwili odejścia dyrektora na emeryturę nie przeprowadzono inwentaryzacji majątku, a nowego dyrektora zatrudniono dopiero po upływie roku. Z końcem 2022 r. przeprowadzono planowany spis majątku instytucji, w wyniku którego ujawniono niedobory.
Jak postąpić w takiej sytuacji? Czy poprosić byłego dyrektora o wyjaśnienie niedoborów?

Czytaj więcej »

Formalne obowiązki przy rozpoczęciu działalności gospodarczej przez instytucję kultury

1 września 2023

Instytucja kultury (gminny ośrodek kultury) planuje prowadzić działalność gospodarczą w zakresie m.in. nauki języków obcych oraz prowadzenia innych form edukacyjnych, działalności szkoleniowej, reklamowej i promocyjnej, a także najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz majątku ruchomego. Pozyskane środki będzie wykorzystywała na działania statutowe instytucji. Wszystko to zostało zapisane w nowym statucie.
Czy wiążą się z tym jakieś dodatkowe obowiązki, takie jak przy zakładaniu działalności gospodarczej (np. zgłoszenia, wpisy do odpowiednich rejestrów itd.)?

Czytaj więcej »

Podwyżki w instytucji kultury

17 lipca 2023

Ośrodek kultury zatrudnia 10 osób na umowę o pracę. W regulaminie wynagradzania zawarto zapis, z którego wynika, że wynagrodzenie pracownika podlega corocznie waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem.
Jak w związku z tym należy liczyć wynagrodzenie od 1 stycznia 2023 r., jeżeli dla części pracowników wynagrodzenie zasadnicze podniesiono do kwoty minimalnej? Czy należało podwyższyć wynagrodzenia ustalone na 31 grudnia 2022 r. o wskaźnik waloryzacji ogłoszony przez Prezesa GUS?
Czy waloryzacji podlegają wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym również dodatek funkcyjny?

Czytaj więcej »