Aktualności

[Szkolenie] Podzielona płatność i zmiany w podatkach 2019 dla instytucji kultury — Katowice, 24.10.2018

24 września 2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Podzielona płatność i zmiany w podatkach 2019 dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Podzielona płatność i zmiany w podatkach 2019 dla instytucji kultury — Gdańsk, 16.10.2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Podzielona płatność i zmiany w podatkach 2019 dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Podzielona płatność i zmiany w podatkach 2019 dla instytucji kultury — Poznań, 09.10.2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Podzielona płatność i zmiany w podatkach 2019 dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Podzielona płatność i zmiany w podatkach 2019 dla instytucji kultury — Warszawa, 04.10.2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Podzielona płatność i zmiany w podatkach 2019 dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

W Łodzi odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiego kongresu bibliotek publicznych

20 września 2018

15 i 16 listopada w Fabryce Sztuki w Łodzi odbędzie się IX edycja ogólnopolskiego kongresu bibliotek publicznych „Brawo Wy! Brawo My!”. Udział w kongresie jest bezpłatny. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] RODO w instytucjach kultury — obowiązki Inspektora Ochrony Danych — Warszawa, 22.10.2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. RODO w instytucji kultury — obowiązki Inspektora Ochrony Danych.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] RODO w instytucjach kultury — obowiązki Inspektora Ochrony Danych — Rzeszów, 15.10.2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. RODO w instytucji kultury — obowiązki Inspektora Ochrony Danych.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] RODO w instytucjach kultury — obowiązki Inspektora Ochrony Danych — Katowice, 01.10.2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. RODO w instytucji kultury — obowiązki Inspektora Ochrony Danych.

Czytaj więcej »

Weź udział w spotkaniu beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

18 września 2018

4 października 2018 r. w hotelu Holiday Park w Warszawie odbędzie się spotkanie beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, którzy realizowali swoje działania w latach 2013–2018. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Do końca września można wziąć udział w konkursie „KANON dziś”, inicjatywie opartej na książkach nagrodzonych w Nagrodzie Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego

14 września 2018

Do 30 września br. trwa nabór wniosków do konkursu „KANON dziś” na najlepszą akcję promującą czytelnictwo. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu w ramach projektu 25. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Na zwycięską szkołę lub bibliotekę czekają książki oraz nagrody rzeczowe o wartości 1000 zł.

Czytaj więcej »

Do 15 października trwa nabór zgłoszeń do IV edycji programu „Szkoła Dziedzictwa: ONA”

10 września 2018

Od 18 do 20 października br. w Poznaniu odbędzie się IV edycja programu „Szkoła Dziedzictwa”, której organizatorami są Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, instytucja kultury miasta Poznań oraz operator Bramy Poznania. Tegoroczna inicjatywa odbędzie się pod hasłem: ONA. Udział w programie jest płatny.

Czytaj więcej »

Rusza III edycja ogólnopolskiej konferencji „Wolontariat w kulturze”

6 września 2018

26 listopada br. w Warszawie obędzie się III edycja ogólnopolskiej konferencji „Wolontariat w kulturze”. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Umowa o wykonanie koncertów z artystą wykonującym własne utwory

17 września 2018

Instytucja kultury zamierza zawrzeć umowę o wykonanie koncertów z artystą wykonującym własne utwory. Za każdym razem te same.
Czy powinna to być umowa-zlecenie czy umowa o dzieło?

Czytaj więcej »

Termin rozliczenia dotacji celowej a ewidencja księgowa

3 września 2018

W 2017 r. samorządowa instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na zakup środków trwałych. Umowa przewidywała realizację zadania do 28 grudnia 2017 r., a rozliczenie i zwrot niewykorzystanej części dotacji w styczniu 2018 r.
Jak zaksięgować wydatki sfinansowane dotacją oraz jej rozliczenie?

Czytaj więcej »

Świadczenia w związku z przejściem na emeryturę

15 sierpnia 2018

W samorządowej instytucją kultury nie działają związki zawodowe oraz nie został zawarty układ zbiorowy pracowników. Jeden z pracowników nabywa prawo do emerytury 18 sierpnia 2018 r. oraz prawo do nagrody jubileuszowej przysługującej mu po 40 latach pracy 1 września 2019 r. Obowiązujący zakładowy regulamin wynagradzania nie reguluje kwestii wypłaty nagrody jubileuszowej w sytuacji, kiedy w związku z przejściem na emeryturę pracownikowi brakuje mniej niż 12 miesięcy. Pracownik wyraził wolę rozwiązania stosunku pracy w styczniu 2019 r. i jednocześnie chce wnioskować o wypłatę nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy.
Czy można wypłacić takie świadczenie?

Czytaj więcej »

Sprzedaż biletów obcych

1 sierpnia 2018

Instytucja kultury sprzedaje bilety obce na wydarzenia kulturalne. Zgodnie z umową instytucja otrzymuje bilety z kilkuprocentowym upustem na podstawie protokołu oraz faktury zakupu. Sprzedaż biletów instytucja ewidencjonuje na własnej kasie fiskalnej ze stawką VAT 8%. W deklaracji VAT instytucja wykazuje VAT należny od sprzedaży biletów i VAT naliczony od zakupu biletów.
Czy takie rozliczenie VAT jest prawidłowe?

Czytaj więcej »

Amortyzacja zabytkowego budynku

16 lipca 2018

Organizator przekazał instytucji kultury w użytkowanie wieczyste grunty z posadowionymi na nich dwoma budynkami zabytkowymi, wpisanymi do rejestru zabytków. W budynkach instytucja prowadzi statutową działalność kulturalną. Instytucja chciałaby nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od budynków wpisanych do rejestru zabytków.
Czy wystarczy w takim przypadku odpowiedni zapis w polityce rachunkowości?

Czytaj więcej »

Nieobecność głównego księgowego

2 lipca 2018

Czy w czasie nieobecności głównego księgowego instytucji kultury dokumenty płacowe czy rozliczenia z ZUS może podpisywać skarbnik gminy, czy też powinna to być osoba wyznaczona przez dyrektora, p.o. kierownika biblioteki, nieposiadająca jednak odpowiednich kwalifikacji?
Czy osoba pracująca w urzędzie gminy, która ma kwalifikacje do objęcia stanowiska głównego księgowego, może również pracować w instytucji kultury na tym stanowisku?

Czytaj więcej »

Korekta wartości nieamortyzowanego środka trwałego

15 czerwca 2018

Muzeum w 2012 r. otrzymało dotację z programów unijnych na remont kotłowni. Do tej pory nie była ona amortyzowana. Budynek, w którym mieści się kotłownia, nie jest własnością muzeum — instytucja kultury użytkuje go na podstawie umowy użyczenia z 2004 r. Po wykonaniu prac kotłownię zaksięgowano na konto Wn 011-05 „Środki trwałe — specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty — grupy 5”, Ma 800 „Fundusz instytucji kultury”.
Jak poprawić ten błąd?

Czytaj więcej »

Dyrektor decyduje o obsadzie stanowisk w instytucji kultury

1 czerwca 2018

Radny gminy upiera się, aby zwolnić główną księgową i zatrudnić inną osobę na umowę-zlecenie. Dotychczas zatrudniona główna księgowa wykonuje swoje obowiązki prawidłowo i nikt nie ma żadnych zastrzeżeń do jej pracy.
Czy radny może tego wymagać od dyrektora ośrodka kultury?
Czy przepisy pozwalają na to, aby zatrudnić głównego księgowego na umowę-zlecenie?

Czytaj więcej »