Aktualności

[Szkolenie] Najnowsze interpretacje przepisów oraz orzeczenia sądów z zakresu prawa pracy w czasie COVID-19 dla instytucji kultury — Online, 29.09.2021

3 sierpnia 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Najnowsze interpretacje przepisów oraz orzeczenia sądów z zakresu prawa pracy w czasie COVID-19 dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Funkcja dyrektora instytucji kultury — relacja z organizatorem, kompetencje, odpowiedzialność — Online, 09.08.2021

2 sierpnia 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Funkcja dyrektora instytucji kultury — relacja z organizatorem, kompetencje, odpowiedzialność.

Czytaj więcej »

Trwa nabór prac w ramach konkursu architektonicznego „Twój dom — dialog z tradycją”

30 lipca 2021

Do 21 września br. można zgłaszać projekty do ogólnopolskiego konkursu architektonicznego „Twój dom — dialog z tradycją”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konkurs ma charakter otwarty. Na laureatów czekają gratyfikacje finansowe o łącznej wartości 70 000 zł.

Czytaj więcej »

Do końca sierpnia można wziąć udział w kolejnym naborze do programu NIMOZ „Rozbudowa zbiorów muzealnych”

27 lipca 2021

Do 31 sierpnia br. trwa II nabór wniosków do programu „Rozbudowa zbiorów muzealnych”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Prognozowany budżet programu to 3 500 000 zł.

Czytaj więcej »

MKDNiS ogłosiło „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”

20 lipca 2021

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we współpracy z Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury ogłosiło wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”. Całkowity budżet projektu to 1 079 676 000 zł.

Czytaj więcej »

Kończy się nabór zgłoszeń do konkursu „BLISKO”, którego operatorem jest NCK

19 lipca 2021

Do 20 lipca br. trwa nabór wnioski do konkursu „BLISKO”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Operatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Nabór dotyczy zadań przygotowanych w latach 2021–2022.

Czytaj więcej »

Piszesz wiersze, lubisz poezję Juliana Tuwima?! Weź udział w konkursie „Tuwimowe rymowanie”

13 lipca 2021

Do 3 września br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu literackiego „Tuwimowe rymowanie”. Organizatorem inicjatywy jest Dom Literatury.

Czytaj więcej »

Weź udział w tegorocznej edycji programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

12 lipca 2021

Do 23 sierpnia br. trwa nabór wniosków do kolejnej edycji programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki.

Czytaj więcej »

Do końca sierpnia br. można zgłaszać prace w ramach Gdańskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca

7 lipca 2021

Do 31 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Gdańskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca. Organizatorami inicjatywy są Miasto Gdańsk i Wojewódzka oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku. Nagrodą w konkursie jest wydanie zwycięskiego utworu w nakładzie 1000 egzemplarzy.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do I edycji konkursu „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”

6 lipca 2021

Do 9 sierpnia br. trwa nabór wniosków do I edycji konkursu „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. Organizatorem konkursu jest Instytut Książki.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Najnowsze interpretacje przepisów oraz orzeczenia sądów z zakresu prawa pracy w czasie COVID-19 dla instytucji kultury — Online, 12.07.2021

5 lipca 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Najnowsze interpretacje przepisów oraz orzeczenia sądów z zakresu prawa pracy w czasie COVID-19 dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Chcesz wydać swoją powieść lub zbiór opowiadań? Weź udział w konkursie „Proza nieobca”

29 czerwca 2021

Do 31 grudnia br. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na powieść bądź zbiór opowiadań, którego organizatorami są Wrocławski Dom Literatury i Wydawnictwo Warstwy. Nagrodą jest wydanie książki w serii „Proza nieobca” Wydawnictwa Warstwy.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Moment ujęcia w księgach zwrotu niewykorzystanej dotacji

2 sierpnia 2021

Niewykorzystaną do końca roku budżetowego kwotę dotacji zwraca się do budżetu jednostki samorządu terytorialnego do 31 stycznia następnego roku (art. 251 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
Czy w związku z tym zobowiązanie wobec organizatora należy ująć w księgach w chwili naliczenia (styczeń), czy w roku, którego dotacja dotyczy?

Czytaj więcej »

Instytucja kultury na portalu zrzutka.pl

15 lipca 2021

Czy instytucja kultury może przeprowadzić zbiórkę na organizację wystawy na portalu zrzutka.pl i czy zgromadzone w ten sposób środki można potraktować jako darowiznę zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)?

Czytaj więcej »

Rozliczenie grantu w księgach rachunkowych

1 lipca 2021

Instytucja kultury podpisała umowę o powierzenie grantu. Czas realizacji zadania do końca roku, a środki zostaną przyznane po zakończeniu zadania, najprawdopodobniej już w nowym roku obrotowym. W projekcie będzie wystawiona jedna faktura.
Jak to ująć w księgach?

Czytaj więcej »

Przekazanie instytucji kultury w zarząd plaży gminnej

15 czerwca 2021

Czy wójt gminy może przekazać gminnemu ośrodkowi kultury w zarządzanie plażę gminną? Jeśli tak, to jak to zrobić?

Czytaj więcej »

Opłata na rzecz ZAiKS

1 czerwca 2021

Jak zaksięgować wynagrodzenie autorskie płatne do ZAiKS w samorządowej instytucji kultury?

Czytaj więcej »

Praca zdalna a ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

17 maja 2021

Czy pracownikowi, który podczas kwarantanny lub izolacji domowej wykonuje pracę zdalną, obniża się wysokość ryczałtu (proporcjonalnie za dni wykonywania tej pracy) za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych?

Czytaj więcej »

Brak możliwości pokrycia straty

4 maja 2021

Fundusz instytucji kultury wynosi 26 zł, fundusz rezerwowy 0 zł. Z obliczeń wynika, że wynik finansowy instytucji za 2020 r. będzie wynosił (‑80 zł). Fundusz instytucji kultury jest taki mały, ponieważ w 2015 r. trzeba było przeksięgować niezamortyzowane środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Saldo konta 840 wynosi 12 000 zł.
Co zrobić w sytuacji, gdy nie można pokryć straty ani z funduszu rezerwowego, ani z funduszu instytucji kultury?

Czytaj więcej »

Likwidacja muzealiów

15 kwietnia 2021

Ośrodek kultury prowadzi izbę regionalną. Wystawiane w niej eksponaty regionalne ewidencjonowane są na koncie 016 „Dzieła sztuki i eksponaty muzealne”: naczynia i narzędzia gospodarskie, rzeźby ludowe w przeważającej większości drewniane — wycenione na 1 gr. Z uwagi na to, że niektóre z nich uległy zepsuciu, trzeba będzie odpisać je ze stanu.
Czy oprócz wewnętrznych przepisów obowiązujących w instytucji należy zastosować jakieś szczególne procedury likwidacji eksponatów izby regionalnej?

Czytaj więcej »