Aktualności

Weź udział w V edycji ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”. Trwa nabór zgłoszeń

14 sierpnia 2019

Trwa nabór zgłoszeń do V edycji ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”, która obędzie się 5 października br. Hasłem tegorocznej edycji jest „Znajdźmy wspólny język”. Organizatorem inicjatywy jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czytaj więcej »

Trwa nabór na szkolenie dotyczące zarządzania zespołem

12 sierpnia 2019

Do 5 września br. trwa nabór zgłoszeń na szkolenie „Zarządzanie zespołem w instytucjach kultury. Jak motywować zespół i uczyć się na błędach?”. Organizatorem projektu jest Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach. Szkolenie odbędzie się od 30 września do 2 października 2019 r. i jest płatne.

Czytaj więcej »

Weź udział w Międzypokoleniowym Festiwalu Literatury Dziecięcej — Ojce i Dziatki

7 sierpnia 2019

Od 19 do 25 sierpnia br. potrwa wakacyjna odsłona Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej — Ojce i Dziatki. Inicjatywa została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Na wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu obowiązuje wstęp wolny.

Czytaj więcej »

14 i 15 listopada w Łodzi odbędzie się kolejna edycja Konferencji Geografii Historycznej. Trwa nabór zgłoszeń

6 sierpnia 2019

Do 15 września br. trwa nabór uczestników na VI Konferencję Geografii Historycznej, która odbędzie się 14 i 15 listopada 2019 roku w Łodzi, w Collegium Geographicum. Organizatorami inicjatywy są Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Conservation, Protection and Use

30 lipca 2019

Do 3 września można złożyć wniosek w konkursie Conservation, Protection and Use na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych.

Czytaj więcej »

Jeszcze tylko przez miesiąc można zgłaszać chęć udziału w Kursie Kreatywnego Pisania Krakowa Miasta Literatury UNESCO

24 lipca 2019

Do 11 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do programu Kursu Kreatywnego Pisania Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Kurs realizowany jest w ramach programu wsparcia debiutów literackich w Krakowie.

Czytaj więcej »

Od 5 sierpnia br. Szczebrzeszyn stanie się znów stolicą języka polskiego

23 lipca 2019

W od 5 do 11 sierpnia br. w Szczebrzeszynie odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego. Patronami tegorocznej edycji inicjatywy są poeci Anna Świrszczyńska i Jan Brzechwa. Organizatorami festiwalu są Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń oraz Szczebrzeszyn Akademia.

Czytaj więcej »

Już 7 września br. w całej Polsce odbędzie się kolejna edycja Narodowego Czytania. Trwa nabór zgłoszeń

19 lipca 2019

Trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji odsłony Narodowego Czytania. W tym roku para prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Tegoroczna odsłona akcji odbędzie się 7 września br.

Czytaj więcej »

Do piątku, 26 lipca br. można wziąć udział w konkursie im. Kazimierza Moczarskiego

18 lipca 2019

Do 26 lipca br. trwa nabór książek w konkursie o Nagrodę Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Inicjatywa jest kontynuacją powstałej w 2009 roku nagrody na najlepszą książkę poświęconą historii Polski po 1918 roku. Fundatorem nagrody jest m.st. Warszawa, a organizatorami konkursu Dom Spotkań Historią oraz Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich. Na laureata konkursu czeka gratyfikacja finansowa.

Czytaj więcej »

Do 31 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do nowego programu MKiDN „Kultura inspirująca”

10 lipca 2019

Do końca lipca trwa nabór wniosków do nowego programu realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura inspirująca”. Budżet przeznaczony na realizację projektu to 6 300 000 zł.

Czytaj więcej »

Trwa nabór prac w ramach XV edycji Międzynarodowego Festiwalu OPOWIADANIA

4 lipca 2019

Do 1 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu na opowiadanie w ramach XV edycji Międzynarodowego Festiwalu OPOWIADANIA. Hasłem tegorocznej edycji jest „Lepiej już chodźmy stąd”. Organizatorem inicjatywy jest Towarzystwo Aktywnej Komunikacji. Na laureatów nagrody czekają gratyfikacje finansowe o łącznej wartości 3000 zł.

Czytaj więcej »

Tylko do czwartku można wziąć udział w naborze na miesięczne pobyty rezydencyjne w Klasztorze w Broumovie

3 lipca 2019

Tylko do 4 lipca br. trwa nabór zgłoszeń na miesięczne pobyty rezydencyjne w Klasztorze w Broumovie, realizowane we wrześniu, październiku i listopadzie 2019 r. Organizatorem inicjatywy jest Wrocławski Dom Literatury. Na osoby biorące udział w projekcie czeka jednorazowe stypendium w wysokości 2900 zł brutto.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Koszty związane z realizacją imprezy sportowej

1 sierpnia 2019

Samorządowa instytucja kultury oprócz działalności kulturalnej prowadzi również statutową działalność gospodarczą, a uzyskane z niej przychody przeznacza na realizację podstawowych zadań statutowych, czyli na działalność kulturalną. Niedawno w instytucji zorganizowano imprezę sportową. Organizatorem był prywatny przedsiębiorca, który sprzedawał własne bilety wstępu. Impreza trwała jeden dzień, ale przygotowania do niej sparaliżowały działalność instytucji na 4 dni. Osoba zarządzająca instytucją udostępniła pomieszczenia, ludzi, sprzęt itp. całkowicie nieodpłatnie. Powodem tego miał być patronat prezydenta miasta. Instytucja poniosła więc koszty, których wysokość można oszacować, i jest to kwota znaczna. Przychodów, np. z tytułu wynajmu, instytucja nie uzyskała żadnych. W mieście oprócz instytucji kultury działa także miejskie centrum sportu i rekreacji.
Czy dochód ustalony jako równowartość kosztów poniesionych na organizację tej imprezy należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też, jako koszt sfinansowany z dotacji podmiotowej będzie, wolny od podatku?

Czytaj więcej »

Sprzedaż biletów na przyszłoroczne przedstawienie artystyczne

15 lipca 2019

Zdarza się, że instytucja planuje spektakl, wydarzenie kulturalne, na początku roku, a promocję i sprzedaż — ewidencjonowaną za pomocą kasy fiskalnej — zaczyna jeszcze w poprzednim.
Jak ewidencjonować wpłaty otrzymane w jednym roku na poczet wydarzenia w roku następnym, aby przychodów tych nie oddawać organizatorowi?
W jaki sposób zaksięgować przychód z biletów, aby zapłacić z nich za imprezę artystyczną w nowym roku?

Czytaj więcej »

Wykorzystywanie budynku niezgodnie z umową użyczenia

1 lipca 2019

Organizator przekazał instytucji kultury w ramach umowy użyczenia budynek i w nim nakazał wydzielić lokal z przeznaczeniem na salę ślubów. Powstał problem z obsługą tego lokalu, tj. sprzątaniem, otwieraniem drzwi, sprzątaniem toalet.
Czy organizator nie ma obowiązku zawrzeć z instytucją kultury umowy w tej sprawie i uzgodnić w niej wszystkie szczegóły dotyczące działalności sali ślubów?
Jak bronić się przed wykonywaniem zadania niewystępującego w statucie instytucji kultury?

Czytaj więcej »

Korekta błędu przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i po jego zatwierdzeniu

17 czerwca 2019

Od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r. instytucja opłacała zaniżone składki ubezpieczenia wypadkowego. W styczniu 2019 r. skorygowała zaległość — zapłaciła zaległe składki razem z odsetkami.
Jak zaksięgować to zdarzenie i czy zaliczyć do roku 2018 czy 2019?

Czytaj więcej »

Przedłużenie kadencji dyrektora samorządowej instytucji kultury

3 czerwca 2019

Statut samorządowej instytucji kultury (GOK) stanowi, że powołanie dyrektora tej instytucji następuje na okres 4 lat po przeprowadzeniu konkursu przez wójta gminy. Czteroletnia kadencja dyrektora wyłonionego w drodze konkursu kończy się w czerwcu 2019 r.
Czy dyrektorowi można w tym przypadku przedłużyć kadencję i na jakich zasadach?
Czy przeprowadzenie jest obowiązkowe? Czy dotychczasowy dyrektor musi wziąć w nim udział?

Czytaj więcej »

Podatek dochodowy od kary umownej

16 maja 2019

W 2018 r. muzeum zapłaciło wykonawcy koncertu karę umowną w wysokości 2000 zł za niewywiązanie się z postanowień umowy (koncert nie odbył się z powodu trudnych warunków atmosferycznych). Wykonawca wystawił notę księgową, którą muzeum pokryło z własnych środków finansowych.
Jakie są zobowiązania muzeum wobec urzędu skarbowego z tytułu zapłacenia tej kary umownej?

Czytaj więcej »

Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy

2 maja 2019

Czy pracownikowi instytucji kultury, który nie jest pracownikiem artystycznym, można wypłacić nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy, a jeśli tak, to na jakiej podstawie?
Czy dyrektorowi instytucji również można wypłacić taką nagrodę, a jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Czytaj więcej »

Dodatek stażowy w instytucji mimo zatrudnienia w innym zakładzie pracy

15 kwietnia 2019

Pracownica biblioteki jest zatrudniona od grudnia 2017 r. na 1/4 etatu jako główna księgowa oraz ¼ etatu jako kadrowa. Do 31 grudnia 2018 r. jej głównym miejscem pracy był inny zakład pracy, w którym miała wypłacany dodatek stażowy, dlatego w bibliotece nie naliczano tego dodatku. Od stycznia 2019 r. pracownica w głównym miejscu zatrudnienia zmieniła umowę o pracę na umowę cywilnoprawną.
Czy w związku z tym w bibliotece powinna mieć naliczany dodatek stażowy?
Czy dodatek stażowy powinna od stycznia bieżącego roku otrzymywać zarówno jako główna księgowa, jak i kadrowa?

Czytaj więcej »