Do tego dnia trwają zapisy na szkolenie „Ewidencjonowanie i dokumentacja muzealiów w komputerowych bazach danych”, którego organizatorem jest Centrum Kompetencji ds. digitalizacji w muzeach działające w NIMOZ. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zajęcia są przeznaczone dla tych pracowników muzeów, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują komputerowe bazy danych. Szkolenie będzie się składało z wykładów oraz warsztatów i odbędzie się 22 czerwca br. w Warszawie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty przy ul. Bobrowieckiej 9. Szkolenie poprowadzą Marcin Mondzelewski — Główny Inwentaryzator Zbiorów Muzealnych w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Weronika Grochowska z Działu Głównego Inwentaryzatora Muzeum Narodowego w Gdańsku.

W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się z przepisami, które dotyczą ewidencjonowania muzealiów. Zostaną także omówione komputerowe systemy do ewidencji oraz podstawowa problematyka związana z katalogami internetowymi. Podczas części warsztatowej uczestnicy poznają praktyczne narzędzia służące redakcji i ujednolicaniu słownictwa w bazach danych. Na zakończenie szkolenia odbędzie się konwersatorium.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić ankietę wstępną zawierającą także formularz zgłoszeniowy. Formularz ten, opatrzony podpisem i pieczęcią osoby kierującej uczestnika na szkolenie, a następnie zeskanowany, należy przesłać drogą mailową na adres rpasieczny@nimoz.pl.