Biblioteki i organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w  konkursie na wydarzenie  promujące wiedzę o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej oraz o współpracy międzynarodowej, pod nazwą „Kierunek: Wschód”.

Organizator konkursu, Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED), spośród nadesłanych  opisów  wydarzeń wybierze 10 najciekawszych, które  otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 750 zł.

Termin rejestrowania prac upływa 13 czerwca 2014 r. o godzinie 16.00.

Konkurs odbywa się w ramach Programu „Przemiany w Regionie” — RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Celem  konkursu jest  promowanie wiedzy o krajach Europy Wschodniej,  Kaukazu i Azji Środkowej oraz o współpracy międzynarodowej w Polsce. Na potrzeby konkursu do krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej zaliczono Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Federację Rosyjską, Gruzję, Kazachstan, Kirgistan, Mołdowę, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukrainę, Uzbekistan.

Jedna biblioteka  może zgłosić nie więcej niż 2 wydarzenia. Na konkurs zgłasza się opisy wydarzeń, których biblioteka wcześniej nie realizowała.

Co ważne, organizator dopuszcza dowolną formę wydarzenia — może to być wystawa, prezentacja, wieczór tematyczny, wykład). Wydarzenie może być realizowane od lipca do grudnia 2014 r. wyłącznie na terenie Polski. Zgłaszane wydarzenie nie może dotyczyć jednak jedynie (głównie) popularyzowania wiedzy o Polonii zamieszkującej kraje objęte konkursem.

Zgłoszenia na konkurs  należy  składać przez elektroniczny generator dostępny pod adresem http://formularze.rita.edudemo.org.pl/konkurs1/index.php?konkurs=51. Trzeba je zarejestrować do 13 czerwca 2014 r. do godz. 16.00.

Lista  wydarzeń, które otrzymają dofinansowanie,  zostanie opublikowana najpoźniej 30 czerwca 2014 r. na stronie internetowej www.rita.edudemo.org.pl. Laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o wynikach konkursu, sposobie i terminie przekazania wsparcia finansowego.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie http://rita.edudemo.org.pl/pl/dziaania/konkurs-kierunek-wschod/edycja-2014.html.