To pierwsze ogólnopolskie spotkanie animatorów odbędzie się w dniach 26–28 marca br. w Warszawie. Prologiem do marcowego NieKongresu Ogólnopolska Giełda Projektów, która odbyła się była 7 grudnia 2013 r.

NieKongres Animatorów Kultury to wydarzenie, które — w założeniu organizatorów — ma skupić wszystkie osoby zajmujące się animacją kultury chcące włączyć się w dyskusję o kondycji i roli animacji kultury w Polsce.

W ramach NieKongresu odbędą się dyskusje panelowe z udziałem zaproszonych ekspertów, moderowane przez opiekunów, autorytety merytoryczne oraz praca w grupach roboczych, której celem ma być wypracowanie wspólnych stanowisk, ustaleń, rekomendacji dla polityk dotyczących animacji i edukacji kulturowej. NieKongresowi towarzyszyć będą Ogólnopolskie Targi Grantodawców — pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce. NieKongres poprzedza trwająca od października 2013 roku dyskusja on-line na Forum Animatorów Kultury.

NieKongres przygotowywuje Narodowe Centrum Kultury i Forum Kraków pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dla Narodowego Centrum Kultury NieKongres stanowi zwieńczenie prowadzonych od wielu lat działań: szkoleń, programów i wydarzeń skierowanych do animatorów kultury. Forum Kraków — samorządne, dobrowolne i trwałe zrzeszenie osób działających na rzecz animacji kultury — jest inicjatorem i partnerem merytorycznym wydarzenia. NieKongres pozostałby jednak jedynie ideą, gdyby nie zaangażowanie oraz pełne wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które włączyło się nie tylko na poziomie finansowania przedsięwzięcia, ale aktywnie wzięło udział także w opracowywaniu założeń programowych.

Więcej informacji o NieKongresie na stronie www.platformakultury.pl.