15 listopada br. rusza nabór prac konkursowych w trzeciej edycji międzynarodowego konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci, Jasnowidze 2018. Prace można nadsyłać do 15 grudnia. Na laureatów inicjatywy czeka 2500 euro oraz dwa wyróżnienia honorowe w postaci wydania książki przez Wydawnictwo Dwie Siostry. Tegoroczna edycja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Nadrzędnym celem konkursu Jasnowidze 2018 jest wspieranie potencjału tkwiącego w młodych twórcach i autorach utworów literackich dla dzieci, a także zwracanie uwagi opinii publicznej na wagę dbałości o jakość estetyczną i edytorską książek dziecięcych, by wyznaczać w tej dziedzinie najwyższe standardy i wspierać rozwój polskiej książki dziecięcej i jej międzynarodowej obecności.

Konkurs jest skierowany do projektantów książek, grafików, ilustratorów, plastyków oraz studentów uczelni artystycznych, a także do scenarzystów i autorów tekstów. Udział w nim mogą wziąć debiutanci i doświadczeni twórcy z Polski i z zagranicy, indywidualnie lub zespołowo. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

Przedmiotem konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Prace konkursowe powinny zawierać scenariusz całej książki oraz trzy gotowe rozkładówki i okładkę. Ocenie podlegać będą: jakość artystyczna projektu, oryginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i treść uwzględniająca dziecięcą wrażliwość. W ramach dwóch pierwszych edycji nadesłano łącznie prawie 1000 projektów z całego świata.

Każdej edycji konkursu towarzyszą wystawy pokonkursowe, udostępniane szkołom, bibliotekom i instytucjom kultury w Polsce i za granicą.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać prace konkursowe na adres:

JASNOWIDZE 2018
Wydawnictwo Dwie Siostry
al. 3 Maja 2 m. 183
00-391 Warszawa