Inicjatywa „Wykiełkuj na rynku pracy” skierowana jest do uczniów II i III klas liceów ogólnokształcących oraz studentów ostatnich lat studiów i absolwenci szkół wyższych.

W programie mogą wziąć udział wszystkie biblioteki publiczne (wszystkich szczebli, bez ograniczeń dotyczących liczby mieszkańców w gminie). Bibliotekarze, którzy zdecydują się na podjęcie działań w ramach projektu, będą mogli skorzystać z poradnika metodycznego wraz z przykładowymi scenariuszami zajęć. Będą mieli dostęp do przetestowanych w ramach pilotażu materiałów na zajęcia oraz mogą liczyć na wsparcie w formie webinarium wstępnego oraz na pomoc indywidualną w czasie prowadzenia projektu.

Nadrzędnym celem programu „Wykiełkuj na rynku pracy” jest podniesienie kompetencji młodych osób wchodzących na rynek pracy poprzez cykl warsztatów lub spotkań edukacyjnych prowadzonych przez bibliotekarzy w lokalnych bibliotekach publicznych.

Tematyka poruszana w trakcie projektu dotyczy m.in. budowania własnej ścieżki kariery, wyszukiwania informacji o rynku pracy oraz przygotowania CV i listu motywacyjnego. W trakcie cyklu spotkań uczestnicy dowiedzą się również, jak przygotować się do rozmowy o pracę, jakie instytucje rynku pracy mogą pomóc w znalezieniu pierwszej pracy oraz jak ubiegać się o staże i praktyki.

Aby zgłosić bibliotekę do programu „Wykiełkuj na rynku pracy”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji na stronie „Wykiełkuj na rynku pracy”.