Seminarium odbędzie się w Sali Białej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Organizatorami wydarzenia są Komitet Europejski Międzynarodowej Rady Muzeów — ICOM Europe, Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów — ICOM Polska, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Seminarium zorganizowane jest na podstawie Rezolucji nr 1: Odpowiedzialność muzeów za pejzaż, przyjętej przez Zgromadzenie Generalne ICOM w Mediolanie 9 lipca 2016 r.

W trakcie seminarium wykłady poprowadzą eksperci z międzynarodowego środowiska naukowego oraz osoby zarządzające największymi instytucjami kultury w kraju oraz zagranicą.

W czasie pierwszego dnia warsztaty poprowadzą m.in. Alberto Garlandini, który opowie o „Nowych muzeach wobec nowych wyzwań społecznych”, Luis Raposo prezydent ICOM Europe opowie o „Roli Muzeów we wspólnocie i poza nią”. Głos zabierze również François Mairesse, który powie o „Muzealizacji Świata. Odpowiedzialność Muzeów wobec krajobrazu”. W trakcie pierwszego dnia poza prelekcjami odbędzie się także uroczysta kolacja dla wykładowców i organizatorów oraz zwiedzanie Pałacu w Wilanowie.

17 maja br. w czasie drugiego dnia seminarium głos zabiorą m.in. dyrektorzy Muzeów Narodowych zlokalizowanych w Polsce. Pod koniec spotkania nastąpi podsumowanie dyskusji oraz przedstawienie wniosków.