Artyści, twórcy kultury i przedstawiciele środowisk twórczych mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów zakwaterowania i transportu do miejsca ich udziału w wydarzeniach poza granicami kraju (m.in w wystawach, koncertach, festiwalach, tournée, konkursach muzycznych).

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie także na opłaty za uczestnictwo w przedsięwzięciu międzynarodowym (opłata konferencyjna / wpisowe), a nawet pokrycie kosztów biletów lotniczych w pełnej wysokości.

Ze środków Programu nie są wypłacane diety pobytowe, honoraria oraz koszty administracyjne.
Operatorem programu jest Instytut Adama Mickiewicza i to na jego adres należy składać wnioski najpóźniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia kulturalnego, którego dotyczą.

Co ważne, wnioski o dofinansowanie mogą składać tylko osoby fizyczne.

Wnioski ocenia Komisja Programu, której posiedzenia odbywają się raz w miesiącu.
Kryteria, które komisja bierze pod uwagę, to:

  • ranga i znaczenie przedsięwzięcia na arenie międzynarodowej,
  • ranga i znaczenie przedsięwzięcia dla promocji polskiej kultury za granicą,
  • zasięg medialny i liczba uczestników wydarzenia kulturalnego,
  • dorobek artystyczny wnioskodawcy,
  • rekomendacje wybitnych przedstawicieli polskiej kultury i sztuki, w szczególności w przypadku wniosku składanego przez młodzież szczególnie uzdolnioną w zakresie wszelkich dziedzin sztuki.

Jeśli Wnioskodawca współpracował już z Instytutem Adama Mickiewicza, ocenie podlegać będzie też rzetelność w realizacji dotychczasowych zadań, a także zdolność do właściwego i terminowego rozliczenia.

Wnioskodawca może wielokrotnie składać wnioski w ramach Programu, przy czym w ramach jednego roku kalendarzowego (od 1 stycznia do 31 grudnia) można otrzymać dofinansowanie maksymalnie dwa razy.

Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Instytutu Adama Mickiewicza.