Samorządowe instytucje kultury mogą wziąć udział w programie przeznaczonym dla dzieci i młodzieży. Celem Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych ŚPIEWAJĄCA POLSKA 2014, aby dzieci i młodzież przez śpiew radowały się życiem, doświadczały bogactwa muzyki, czerpały satysfakcję ze wspólnego śpiewania i otwierały się na świat kultury. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Szczegółowymi celami programu są:

  • rozwój chórów szkolnych,
  • odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej przez dofinansowanie godzin lekcyjnych,
  • organizacja działalności zespołów chóralnych oraz
  • opieka metodyczna nad chórami oraz pedagogami.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na:

  • dodatkowe lekcje śpiewu,
  • comiesięczne spotkania dyrygentów,
  • warsztaty dla osób prowadzących chóry oraz
  • doroczne przeglądy chórów szkolnych.

Realizacja tych zadań ma miejsce we współpracy z kadrą pedagogiczną akademii muzycznych i innych wyższych uczelni polskich kształcących kadrę dyrygencką.

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1 mln zł.

Program składa się z dwóch etapów. W II etapie (wybór koordynatora organizacyjnego i koordynatora regionalnego) biorą udział tylko beneficjenci I etapu.

Realizacja I etapu zadania powinna odbyć się w terminie od 1 kwietnia do 28 listopada 2014 r. (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej lipiec/sierpień). Całkowita wartość projektu w I Etapie wynosi 4000 zł. Kwota ta obejmuje 100 godzin lekcyjnych po 40 zł brutto za godzinę lekcyjną, realizowanych w okresie 25 tygodni po 4 godziny tygodniowo.
Obowiązujący poziom dofinansowania w I etapie wynosi 60%.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie programu (plik PDF).