Aż 3 tysiące złotych brutto miesięcznie otrzymają osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, które otrzymają stypendium na realizację określonego przedsięwzięcia.

W konkursie można się ubiegać o stypendium w dwóch kategoriach:

  1. stypendia twórcze w dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami, twórczość ludowa.
  2. stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury w dziedzinach: animacja i edukacja kulturalna oraz zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Wnioskodawcom biorącym udział w konkursie mogą zostać przyznane stypendia roczne, półroczne lub na okres realizacji przedsięwzięcia. Stypendia:

  1. roczne obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.;
  2. półroczne obejmują okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.;
  3. mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy,
    kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapadnie najpóźniej do 31 grudnia 2013 r.

Więcej informacji o konkursie, jego regulamin oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie resortu kultury.