Minister ogłosił programy 29 października 2012 r. W porównaniu z 2012 r., zwiększone zostały budżety 5 priorytetów: Ochrona zabytków, Obserwatorium kultury, Film, Teatr i taniec oraz Muzyka.

Nowością jest priorytet „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”. Jego celem jest zainicjowanie kompleksowego procesu cyfryzacji materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków, obiektów muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych i audiowizualnych, znajdujących się pod opieką podmiotów spoza sfery finansów publicznych, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, lub uczelni publicznych.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2013 r.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2013 r.

Jak informuje resort kultury, w każdym z programów i priorytetów wprowadzono cele strategiczne, których odzwierciedleniem są nowe kryteria oceny. Ma to ułatwić aplikującym profilowanie projektów.

Nastąpiło też ułatwienie dostępu do finansowania wieloletniego — w większości programów można składać wnioski o finansowanie w trybie 2– lub 3–letnim. Wystarczy przygotować opis projektu i kosztorys na wszystkie objęte finansowaniem lata. Warunkiem uzyskania finansowania w tym trybie będzie tylko uzyskanie dostatecznie wysokiej punktacji w procedurze oceny.

Nowością jest wprowadzenie możliwości poprawiania uchybień już po złożeniu aplikacji. Ma to zminimalizować liczbę wniosków odrzuconych ze względów formalnych. Utrzymano natomiast możliwość składania odwołań przez wnioskodawców, którzy nie otrzymali dofinansowania i uzyskali minimum 50 punktów.