Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zaprasza na Seminarium dotyczące możliwości dofinansowania zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla kadry edukacji dorosłych w ramach programów Erasmus+ Edukacja dorosłych i PO WER Edukacja dorosłych.

Seminarium odbędzie się 28 listopada w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jego celem jest przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania, zaprezentowanie przykładów dotychczas realizowanych projektów oraz umożliwienie skonsultowania pomysłów na projekty głównie w akcji 1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w tej akcji upływa 1 lutego 2018 r.

Wstępna wersja programu seminarium i link do rejestracji znajdują się w serwisie erasmusplus.org.pl.

Ze względu na to, że rok 2018 będzie Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, do udziału w wydarzeniu zaproszone są szczególnie instytucje kultury i organizacje działające w obszarze kultury zainteresowane realizacją projektów edukacyjnych na rzecz osób dorosłych.

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ Edukacja dorosłych znajduje się w serwisie erasmusplus.org.pl.

Jeśli chodzi o Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) obecnie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji stara się o pozyskanie środków z tego programu na dofinansowanie projektów na zasadach programu Erasmus+ w Akcji 1 — Mobilność kadry edukacji dorosłych, co pozwoli na wsparcie większej liczby przedsięwzięć z zakresu edukacji dorosłych. Szczegóły będą dostępne wkrótce.

Natomiast na 8 grudnia 2017 r. zaplanowano spotkanie poświęcone Akcji 2 — Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych.