W ramach 56. Międzynarodowej Wystawy Sztuki la Biennale di Venezia, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiła konkurs na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim. Propozycje prac, które trzeba nadsyłać do 31 sierpnia br. oceni specjalnie do tego powołane jury, za którego wyłonienie odpowiada Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Konkurs skierowany jest do kuratorów sztuki bądź zespołu kuratorskiego. Aby wziąć w nim udział trzeba jednak spełnić następujące kryteria:

 • wykształcenie wyższe przynajmniej jednej osoby z zespołu kuratorskiego,
 • dobra znajomość zagadnień sztuki współczesnej,
 • doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Projekt zgłoszony do konkursu powinien zawierać:

 • koncepcję wystawy,
 • pełny scenariusz prezentowanych materiałów wraz z wizualizacją,
 • streszczenie scenariusza,
 • kosztorys.

Co ważne, kosztorys produkcji projektu nie może być większy od kwoty budżetu ustalonego na realizację projektu tj. 350 tysięcy zł brutto. W przypadku kosztorysu przekraczającego tę kwotę niezbędne jest podanie dodatkowych źródeł dofinansowania i dołączenie do projektu listu intencyjnego.

Projekt należy złożyć w formie papierowej jak również w formacie cyfrowym. Na projekcie należy umieścić godło jako kod utajniający kuratora projektu. Do projektu należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną godłem, zawierającą: powtórzenie godła, imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz CV kuratora. W kopercie powinno znajdować się również wypełnione i podpisane „Oświadczenie kuratora”, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.

Pełne warunki i zasady udziału w konkursie kuratorskim zawarte są w regulaminie, który znajdą Państwo na stronach internetowych www.mkidn.gov.pl i www.zacheta.art.pl.

Projekt spełniający wszelkie kryteria można dostarczyć najpóźniej do 31 sierpnia 2014 r. w trójnasób:

 • pocztową przesyłką poleconą,
 • przesyłką kurierską, a także
 • osobiście

na adres:
Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa

z dopiskiem „Biennale Sztuki 2015”