Do końca stycznia 2015 r. można zgłaszać kandydatów do 8. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Główną nagrodą w konkursie jest 100 000 zł.

Nagroda Literacka m.st. Warszawy to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez stołeczny samorząd od 2008 r. Inicjatywa z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród twórców i miłośników literatury w całym kraju. Nagroda jest kontynuacją wyróżnienia przyznawanego w latach 1926–1938 ubiegłego wieku. Pierwszym laureatem nagrody był Władysław Mickiewicz, publicysta, tłumacz i wydawca. Nagrodę tę odebrali również tacy twórcy jak: Wacław Berent, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Tadeusz Boy-Żeleński czy Leopold Staff.

Współcześnie Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:

  • Literatura piękna — proza,
  • Literatura piękna — poezja,
  • Literatura dziecięca — tekst i ilustracje,
  • Edycja warszawska oraz
  • Warszawski twórca.

Swoich kandydatów do poszczególnych kategorii może zgłosić każdy. Mogą to być wydawcy, księgarze, bibliotekarze oraz czytelnicy. Muszą to być jednak książki żyjących twórców, napisane w języku polskim i wydane w 2014 r. W kategorii Warszawski twórca rozpatrywany jest natomiast całokształt twórczości literackiej kandydatów.

Na zwycięzców poszczególnych kategorii czekają gratyfikacje pieniężne w wysokości 20 000 zł. Laureat najważniejszej kategorii jaką jest Warszawski twórca otrzyma natomiast 100 000 zł.

Wyniki konkursu zostaną zaprezentowane podczas Gali finałowej, która od 2012 r. organizowana jest w kwietniu, w czasie Światowego Dnia Książki i Prasy.

Aby zgłosić kandydata do nagrody, należy jego imię i nazwisko, tytuł książki, jej wydawcę oraz datę i miejsce wydania przesyłać drogą mailową na adres dstasiak@um.warszawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Biuro Kultury
Urząd m.st. Warszawy
ul. Niecała 2
00-098 Warszawa
z dopiskiem „Nagroda Literacka m.st. Warszawy”.

Szczegółowe informacje dotyczące 8. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy znajdują się na stronie internetowej Kulturalnej Warszawy.