5 sierpnia upływa termin zgłaszania akcji lokalnych w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Work-Life Balance, który odbędzie się od 25 do31 sierpnia br. Organizatorem konkursu jest Fundacja Aktywności Lokalnej, a jego nadrzędnym celem jest wyselekcjonowanie działań, które upowszechniają i promują rozwiązania wspomagające zespolenie życia zawodowego z prywatnym.

W konkursie minigrantowym mogą wziąć udział domy kultury, a także towarzyszenia, fundacje, i grupy nieformalne, pracownicy firm, instytucji czy organizacji. O grant mogą się ubiegać również wszyscy ci, którzy są zainteresowani zarówno spędzaniem czasu z najbliższymi i wychowywaniem dzieci jak i od chęcią samorealizacji czy zarabianiem pieniędzy.

II Ogólnopolski Tydzień WLB jest organizowany w ramach innowacyjnego projektu „Mam dziecko — pracuję (…)” współfinansowanego przez Unię Europejską z ramienia Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym założeniem jest upowszechnianie zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Z racji tego w całej Polsce odbędzie się szereg akcji promujących te idee. Przede wszystkim będą to:

  • działania w zakresie obsługi klienta z dzieckiem: flashmob, happening, pogadanka, spektakl;
  • działania dotyczące polityki work-life balance w firmach, instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych: joga z pracownikami na trawie, pogadanki edukacyjne, pikniki dla pracowników;
  • rozwiązania dotyczące modelu współpracy międzysektorowej: popołudnie obywatelskie, debata, spotkania w społeczności lokalnej, pchli targ, wystawa, koncert, zawody sportowe;
  • rozwiązania dotyczące działań szkoleniowo-doradczych dla rodziców z zakresu godzenia życia zawodowego z prywatnym: pogadanki, prelekcje, spotkania, panele dyskusyjne.

Organizatorzy konkursu szukają również takich pomysłów, które mają atrakcyjne i różnorodne działania, angażują innych do współpracy, mają przemyślany budżet oraz odpowiadają potrzebom rodziców w szczególności dzieci do lat 3. Bardzo ważne jest także, by wnioskowana kwota nie była mniejsza od 200 zł i nie wyższa od 1500 zł.

Pomysły akcji lokalnych można nadsyłać:

  • pocztą na adres:

Biuro Wdrażania Projektu, Fundacja Aktywności Lokalnej
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398, 61-441 Poznań
(z dopiskiem „Tydzień WLB — konkurs minigrantowy”),

Szczegóły dotyczące II Ogólnopolskiego Tygodnia WLB oraz regulamin konkursu minigrantowego na znajduje się na stronie www.wlb.org.pl.