Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 przygotował bezzwrotną pomoc zagraniczną skierowaną przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein do państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dlatego też przygotowano program wspierający rozwój kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymianę dobrych praktyk z tego obszaru pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.

Polskim operatorem tego programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W pierwszym naborze wniosków w ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej” wybrano 13 małych projektów i 11 dużych. Wśród tych ostatnich znaleźli się:

 • Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
 • Fundację Bente Kahan,
 • Muzeum Narodowe w Gdańsku,
 • Gdański Teatr Szekspirowski,
 • Teatr Sztuki Mościce,
 • Stowarzyszenie im. Ludwika van Beethovena,
 • Polski Teatr Tańca — Balet Poznański,
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
 • Instytut Książki,
 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina,
 • Opera Krakowska w Krakowie.

Z uwagi na to, że alokacja na I konkurs wynosiła 20,9 mln zł, dofinansowanie otrzymało niespełna 18% projektów. Projekty duże zostaną dofinansowane z funduszy norweskich i funduszy EOG w wysokości powyżej 150 tysięcy euro do 1 mln euro, projekty małe od 50 do 150 tysięcy euro.

Szczegółową listę projektów omówiono na stronie internetowej MKiDN.