Do 20 października 2013 r. trwa składanie wniosków w drugiej edycji programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Programem zarządza Instytut Książki. Do podziału jest prawie 1,1 mln zł na wydatki majątkowe i 1,4 mln zł na wydatki bieżące.

Celem Programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.

Ze środków pozyskanych z Programu biblioteki mogą sfinansować zakup infrastruktury teleinformatycznej i/lub sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i niezbędnym oprogramowaniem. Ze środków Programu nie można finansować prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów.

Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury — biblioteki działające samodzielnie a także biblioteki, które wchodzą w skład innej instytucji kultury.

Regulamin programu, wzór umowy, formularz wniosku oraz wszystkie niezbędne załączniki znajdują się w zakładce „Komputery dla bibliotek” na stronie www.bibliotekaplus.pl.