Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 9 maja 2012 r. w Kancelarii Prezydenta RP podpisano Program „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”. W obecności Prezydenta Bronisława Komorowskiego i Króla Norwegii Haralda V podpisy pod dokumentem złożyli Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska i Minister Spraw Zagranicznych Norwegii Jonas Gahr Støre. W rozmowach plenarnych uczestniczył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

Nowe programy są kontynuacją poprzedniej perspektywy finansowej Mechanizmów Finansowych, która miała miejsce w latach 2004-2009. Wtedy na projekty z zakresu kultury przeznaczono trzecią pod względem wielkości pulę środków, tj. prawie 100 mln euro.

W ramach nowego okresu wdrażania środków z Mechanizmu Finansowego EOG ustanowiono dwa Programy, które mają finansować projekty z zakresu kultury:

1. Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego — 60 mln euro
Program obejmuje wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego (nieruchomego oraz ruchomego), dokumentacji historii kultury poprzez digitalizację zbiorów, jak również budowy i rozbudowy infrastruktury kultury o znacznym potencjale wpływu na rozwój społeczno-ekonomiczny. Projekty o minimalnej wartości dofinansowania 1 mln euro muszą zapewniać publiczny dostęp do kultury.

2. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego — 10 mln euro
W ramach programu realizowane będą projekty nieinwestycyjne, takie jak poszerzenie oferty kulturalnej i różnorodności prezentowanych wydarzeń artystycznych, realizowanych w ramach projektów partnerskich z instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Program realizowany będzie we współpracy MKiDN z Norweską Radą Sztuki (Arts Council Norway).

W sumie na oba Programy przeznaczono prawie 30% środków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

Nabory wniosków rozpoczną się w 2012 r., a projekty wybrane do realizacji będą wdrażane do 2016 r.

Polska jest beneficjentem środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego od roku 2004. Środki te, dostępne na mocy umów międzynarodowych, pochodzą z trzech krajów należących do EOG i będących jednocześnie członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.