Już trzeci raz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) ogłasza Ogólnopolski Konkurs na Bibliotekarza Roku.

Tę prestiżową nagrodę za rok 2012 otrzyma ten z bibliotekarzy, kto w sposób najbardziej wyróżniający się i efektywny:

  • zarządzał biblioteką i organizacją pracy w niej,
  • przeprowadził modernizację biblioteki lub procesów bibliotecznych (np. wdrożył nowe technologie),
  • rozszerzył usługi biblioteczne,
  • przyczynił się do rozwoju czytelnictwa,
  • organizował szkolenia i innych form doskonalenia zawodowego,
  • współpracował z: bibliotekami, instytucjami kultury i nauki (także zagranicznymi) lub publikacjami promującymi biblioteki i ich osiągnięcia oraz zawód bibliotekarza.

Zachęcamy więc, aby rozejrzeć się wokół, czy wyżej wymienionych warunków nie spełnia pracownik z pobliskiej biblioteki. Kandydatury mogą być zgłaszane również przez osoby prywatne.

Konieczne warunki formalne, który musi spełnić zgłoszony przez Państwa kandydat (poza wyrażeniem zgody na udział w konkursie), to m.in. co najmniej 5-letnie zatrudnienie w bibliotece na stanowisku merytorycznym i wykształcenie odpowiednie do tego stanowiska.

Pozostałe warunki znajdą Państwo w regulaminie (plik PDF) oraz na stronie konkursu.

Dzięki temu, że konkurs jest dwuetapowy, laureaci będą wyróżniani na poziomie wojewódzkim (okręgowym) oraz ogólnopolskim. Sylwetki i dokonania wszystkich finalistów konkursu zaprezentowane zostaną na portalu SBP oraz na łamach czasopism bibliotekarskich.

Nagroda główna dla wyłonionego laureata ogólnopolskiego — najbardziej popularny w kraju Bibliotekarza Roku — wręczona zostanie uroczyście 7–8 czerwca 2013 r. przez organizatora Zarząd Główny Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich SBP podczas Krajowego Zjazdu Delegatów. Cenne/Istotne informacje o warunkach, jakie trzeba spełnić na niektórych stanowiskach bibliotekarskich, znajdą Państwo w lutowym numerze Poradnika Instytucji Kultury.