Tylko do 24 kwietnia br. trwa rekrutacja na warsztaty „Media społecznościowe w promocji i kulturze”. Organizatorem zajęć jest Narodowe Centrum Kultury. Szkolenie jest płatne.

Warsztaty mają przybliżyć metody tworzenia strategii komunikacji w mediach społecznościowych.

Uczestnicy zajęć poznają zasady i narzędzia, dzięki którym nauczą się skutecznie planować i prowadzić komunikację w social mediach. W trakcie szkolenia dowiedzą się także, jak wykorzystać komunikację oraz narzędzia udostępnione bezpośrednio przez poszczególne portale i aplikacje.

Warsztaty przeznaczone są dla animatorów i pracowników instytucji oraz organizacji, zajmujących się komunikacją i promocją.

Zajęcia składają się z wykładu, ćwiczeń oraz burzy mózgów.

Szkolenie odbędzie się 16 maja 2016 r. w godzinach od 10″00 do 17″00, w siedzibie NCK przy ul. Płockiej 13 w Warszawie. Szkolenie jest płatne. Narodowe Centrum Kultury pokrywa połowę kosztów. Uczestnik wnosi opłatę 100 zł brutto.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy od 11 do 24 kwietnia wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Narodowego Centrum Kultury.

O wynikach rekrutacji NCK poinformuje do 25 kwietnia 2016 r.