Do 20 sierpnia br. można wziąć udział w naborze na dwuletnie podyplomowe studia literacko-artystyczne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia są płatne.

Studia Literacko-Artystyczne UJ istnieją od 1994 r. Wykładowcami są pisarze, poeci oraz krytycy. Program obejmuje zajęcia warsztatowe z głównych rodzajów i gatunków literackich oraz wykłady dopełniające podstawową wiedzę potrzebną twórcom i pisarzom. Studia kończą się pracą dyplomową. Może to być tomik poetycki, proza, tom opowiadań, czy dramat.

Nadrzędnym celem zajęć jest przygotowanie studenta do publikacji konkretnego utworu literackiego, zdobycie podstawowej wiedzy o literaturze, opanowanie warsztatu literackiego oraz rozwój talentu literackiego i umiejętności interpretowania tekstów kultury, a także rozeznanie we współczesnym życiu literackim.

Studia skierowane są dla osób utalentowanych literacko, posiadających ukończone studia I lub II stopnia, inżynierskie, albo jednolite magisterskie. Zajęcia odbywają się w cyklach dwudniowych sesji, co dwa tygodnie w piątek i sobotę.

Ponadto w ramach studiów realizowane są projekty literackie, organizowane festiwale, czy konkursy literackie np. Konkurs Literacki im. Macieja Słomczyńskiego. Z inicjatywy absolwentów SLA powstało Stowarzyszenie Absolwentów, Wykładowców i Słuchaczy Studium Literacko-Artystycznego UJ, które pomaga w publikacji książek, współorganizuje promocje, imprezy literackie itp. Od 2008 r. ukazuje się także Seria Studium Literacko-Artystycznego UJ, umożliwiająca debiuty oraz publikacje kolejnych książek absolwentom SLA.

Studia są płatne, czesne wynosi 9000 zł.

Aby wziąć udział w naborze, zainteresowane osoby muszą złożyć dokumenty (podanie, list motywacyjny w trzech kopiach, CV, jedno zdjęcie, odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich, magisterskich oraz pracę literacką o objętości 5-10 stron w trzech kopiach) w sekretariacie studiów podyplomowych Wydziału Polonistyki UJ, Kraków, ul. Gołębia 16, p. 44.