Pytanie

Animator kina, który pracuje na 1/2 etatu, ma stałe dni wyświetlania seansów. Są to środa od 18:00 do 20:00, piątek od 18:00 do 20:00 oraz soboty od 10:00 do 13:00 oraz od 18:00 do 20:00. Oprócz tego zdarzają się seanse na życzenie np. szkół, w innych dniach, w których nie da się zaplanować w grafiku z miesięcznym wyprzedzeniem, np. seans jest we wtorek o godzinie 10:00. W instytucji obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy i czas pracy tego pracownika w tygodniu to 20 godzin. Oprócz wyświetlania seansów, pracownik wykonuje w tygodniu 2–3 godziny pracy biurowej związanej z przygotowaniem np. repertuaru na dany miesiąc.
Jak w takim razie zaplanować grafik dla takiego pracownika i jak ustalić, które dni są dla takiego pracownika dniami pracy? Jaki system czasu pracy należy wpisać dla takiego pracownika w regulaminie pracy?
A co z kwestią pracy w sobotę, skoro pomiędzy seansami jest przerwa? Czy za taką przerwę należy się pracownikowi wynagrodzenie?

Nie ma wątpliwości, że przedstawiony w pytaniu rozkład czasu pracy, a raczej czas faktycznie wykonywanej przez pracownika pracy jest nieprawidłowy.

Wyjaśnienie

Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu, co oznacza, że powinien być do dyspozycji pracodawcy 20 godzin w tygodniu, choć może być mniej.

Z pytania wynika, że świadczy on pracę 12 godzin w tygodniu (9 godzin obsługuje seanse i 2‒3 godziny wykonuje pracę biurową).

Problemem jest praca w soboty przed południem i pod wieczór, ponieważ jest to rozpoczynanie pracy dwa razy w ciągu jednej doby, co na podstawie art. 128 § 3 pkt 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niedopuszczalne.

Ponadto w przypadku niezaplanowanego przyjścia do pracy, gdy pojawi się potrzeba związana z nowym seansem, pracownik świadczy pracę w nadgodzinach, ponieważ praca ta nie wynika z jego harmonogramu czasu pracy i jest ponad ustaloną dobową normę czasu pracy.

Można objąć pracownika przerywanym systemem czasu pracy, o którym mowa w art. 26c Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Aby zastosować ten system czasu pracy, muszą być spełnione następujące warunki:

  • uzasadnione to musi być rodzajem pracy lub jej organizacją,
  • rozkład czasu pracy powinien być z góry ustalony,
  • przerwa może być tylko jedna i nie może trwać dłużej niż 5 godzin,
  • przerwa nie jest wliczana do czasu pracy.

W przypadku opisanym w pytaniu problem pojawia się ze spełnieniem przesłanki dotyczącej jednej przerwy, która nie może być dłuższa niż 5 godzin, ponieważ nie wiadomo, w jakich godzinach pracownik będzie świadczył pracę przed południem.

W takiej sytuacji można pracownikowi ustalić wykonywanie prac biurowych w pierwszej części dnia w systemie przerywanym.

Ewentualnie, jeśli zajdzie konieczność projekcji filmu, np. dla szkoły, pracownik będzie zajmował się sprawami związanymi z seansem.

Przykładowy harmonogram czasu pracy tego pracownika:

  • wtorek od 10.00 do 13:00 oraz od 18:00 do 20:00,
  • środa od 10.00 do 13:00 oraz od 18:00 do 20:00,
  • piątek od 10.00 do 13:00 oraz od 18:00 do 20:00,
  • sobota od 10:00 do 13:00 oraz po południu od 18:00 do 20:00,

co daje razem 20 godzin w tygodniu.

Seanse dla szkół mogą być realizowane we wtorki — czwartki przed południem, a jeśli ich nie ma — pracownik wykonuje prace biurowe.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 5 czerwca 2019 r. poz. 1040)
  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 października 2018 r. poz. 1983; ost. zm. Dz.U. z 19 kwietnia 2019 r. poz. 730)