• Liczba stron: 212
 • ISBN-13: 978-83-935974-7-5
 • Cena katalogowa: 49,00 zł
 • Cena dla prenumeratorów: 49,00 zł
 • Stan prawny: luty 2015

Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków dyrektora instytucji kultury jako pracodawcy. Jednak tak często doświadczany przez instytucje kultury brak środków finansowych na zwiększenie liczby etatów lub niewłaściwe nimi zarządzanie powoduje, że prawidłowe ułożenie harmonogramów czasu pracy pracowników staje się bardzo problematyczne.

Tymczasem za naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy odpowiedzialność cywilną może ponieść instytucja, a odpowiedzialność karną — jej dyrektor jako osoba wykonująca obowiązki pracodawcy z zakresu prawa pracy.

Aby ułatwić Państwu planowanie pracy w instytucjach kultury zgodnie z przepisami, redakcja Poradnika Instytucji Kultury przegotowała publikację pt.

Czas pracy w instytucjach kultury. Praktyczny przewodnik po przepisach.

Z praktycznej publikacji dowiedzą się Państwo:

 • Jak zorganizować czas pracy, gdy jest dużo zadań a mało pracowników?
 • Jaki system czasu pracy wybrać w konkretnej instytucji?
 • Dlaczego równoważny system czasu pracy jest idealny w wielu instytucjach kultury?
 • Jak prawidłowo zlecać i stosować pracę w godzinach nadliczbowych i jakie błędy przy jej wyznaczaniu instytucje kultury popełniają najczęściej?
 • Kiedy pracownik instytucji kultury pełni dyżur pracowniczy?
 • Czym się różni przerywany czas pracy od przerw w czasie pracy?
 • Jak ustalać, wprowadzać, zmieniać i odwoływać indywidualne harmonogramy czasu pracy?
 • W jakich przypadkach zastępca dyrektora i główny księgowy instytucji kultury mogą otrzymać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?
 • Jakie są plusy i minusy indywidualnego czasu pracy?
 • Na jakich stanowiskach pracy można stosować elastyczny czas pracy i jakie są granice tej elastyczności?
 • Jak prowadzić ewidencję czasu pracy, aby nie zapłacić kary?

Dodatkowym atutem książki są liczne przykłady zastosowania przepisów dotyczących czasu pracy w instytucjach kultury a także wzorcowe zapisy regulaminu pracy w tym zakresie oraz wzory niektórych dokumentów.

Spis treści

1. Podstawowe informacje o czasie pracy
1.1. Pojęcia związane z czasem pracy
1.1.1. Czas pracy
1.1.2. Gotowość do pracy
1.1.3. Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy
1.1.4. Czas niewliczany do czasu pracy
1.1.5. Doba pracownicza
1.1.6. Tydzień pracy
1.1.7. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy
1.1.8. Okres rozliczeniowy
1.2. Limit godzin pracy
1.2.1. Dobowy wymiar czasu pracy
1.2.2. Tygodniowy wymiar czasu pracy
1.2.3. Roczny wymiar czasu pracy
1.3. Obliczanie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy
1.4. Zawarcie dwóch umów o pracę a czas pracy

2. Systemy i rozkłady czasu pracy
2.1. Wymiar czasu pracy a zakres obowiązków pracownika
2.2. Podstawowy system czasu pracy
2.2.1. Dobowy wymiar czasu pracy
2.2.2. Krótszy i dłuższy wymiar czasu pracy
2.3. Inne niż podstawowy systemy czasu pracy
2.3.1. Równoważny system czasu pracy
2.3.2. Przerywany system czasu pracy
2.3.3. Zadaniowy system czasu pracy
2.3.4. Skrócony czas pracy
2.3.4.1. Skrócony tydzień pracy
2.3.4.2. System pracy weekendowej
2.3.5. Zindywidualizowane rozkłady czasu pracy
2.3.5.1. Indywidualny rozkład czasu pracy
2.3.5.2. Ruchomy rozkład czasu pracy
2.4. Praca na zmiany
2.5. Wprowadzenie nowego lub zmiana istniejącego systemu czasu pracy
2.6. Rozkłady czasu pracy
2.6.1. Rozkład czasu pracy dla każdego pracownika
2.6.2. Bez obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy
2.6.3. Najważniejsze zasady ustalania rozkładów czasu pracy
2.6.4. Zmiany w rozkładach czasu pracy

3. Praca w niedziele i święta
3.1. Niedziela i święto — wolne, ale nie dla wszystkich pracowników instytucji kultury
3.2. Wolne w zamian za pracę w niedzielę lub święto

4. Praca w porze nocnej

5. Przerwy w czasie pracy
5.1. Przerwa na odpoczynek lub posiłek zwana śniadaniową
5.2. Przerwa lunchowa
5.3. Przerwa dla osoby niepełnosprawnej
5.4. Przerwa w związku z pracą przy komputerze
5.5. Przerwy w związku z karmieniem dziecka
5.6. Niewykluczanie się przerw
5.7. Przerwy w pracy a przerywany czas pracy

6. Obowiązkowe odpoczynki
6.1. Odpoczynek dobowy
6.2. Odpoczynek tygodniowy
6.3. Skutki nieudzielenia obowiązkowych odpoczynków

7. Praca w godzinach nadliczbowych
7.1. Praca w godzinach nadliczbowych nie może być zaplanowanym elementem czasu pracy
7.2. Normy czasu pracy a praca w godzinach nadliczbowych
7.3. Praca w godzinach nadliczbowych — liczy się tylko czas faktycznego wykonywania pracy
7.4. Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
7.4.1. Ratowanie życia i mienia — art. 151 § 1 pkt 1 kp
7.4.2. Szczególne potrzeby pracodawcy — art. 151 § 1 pkt 2 kp
7.5. Praca w godzinach nadliczbowych to praca w tej samej dobie pracowniczej
7.6. Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych
7.7. Praca w godzinach nadliczbowych jest obowiązkowa
7.8. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
7.9. Limity godzin nadliczbowych
7.10. Godziny nadliczbowe pracownika niepełnoetatowego
7.11. Odpracowanie prywatnego wyjścia w godzinach pracy
7.12. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych
7.13. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
7.13.1. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
7.13.1.1. Podstawa obliczania dodatku do wynagrodzenia
7.13.1.2. Moment wypłaty dodatku
7.13.1.3. Możliwy ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych
7.13.2. Rekompensata w postaci czasu wolnego
7.13.3. Obowiązkowy dzień wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych

8. Dyżur pracowniczy
8.1. W czasie dyżuru pracownik nie pracuje
8.2. Pełnienie dyżuru jest obowiązkiem pracownika
8.3. Odmowa pełnienia dyżuru
8.4. Odpowiedni zapis w regulaminie pracy
8.5. Wyznaczanie dyżuru
8.6. Dyżur a czas pracy
8.7. Ewidencja czasu pracy podczas dyżuru
8.8. Odpoczynek po dyżurze
8.9. Dyżur pod telefonem a dyżur w domu
8.10. Koszty dojazdu w związku z wezwaniem do pracy w trakcie dyżuru
8.11. Dyżur pracownika niepełnoetatowego
8.12. Rekompensata za czas dyżuru

9. Czas pracy pracowników zarządzających instytucją kultury
9.1. Odstępstwa od zasad ogólnych
9.2. Czas pracy osób zarządzających w orzecznictwie Sądu Najwyższego
9.3. Pracodawca osób zarządzających instytucją kultury

10. Czas pracy w podróży służbowej

11. Ewidencja czasu pracy
11.1. Prowadzenie ewidencji czasu to obowiązek instytucji kultury
11.2. Niektórzy pracownicy bez ewidencji czasu pracy
11.3. Imienne karty czasu pracy
11.4. Okres rozliczeniowy a karta ewidencji czasu pracy
11.5. Prawidłowe prowadzenie kart ewidencji czasu pracy
11.5.1. Liczba rubryk w ewidencji czasu pracy
11.5.2. Weryfikacja godzin nadliczbowych
11.5.3. Jednostki miary czasu w karcie ewidencyjnej
11.5.4. Uwzględnienie stanu faktycznego z danej dobry
11.5.5. Prowadzenie ewidencji w systemie dobowym
11.5.6. Dowolność w określeniu symboli

12. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy
12.1. Odpowiedzialność cywilna
12.2. Odpowiedzialność karna
12.2.1. Wykroczenia
12.2.2. Przestępstwa
12.3. Konsekwencje braku ewidencji czasu pracy

13. Wzory dokumentów
13.1. Wyciąg z regulaminu pracy
13.1.2. Dom kultury
13.1.2. Biblioteka
13.1.3. Instytucje artystyczne
13.2. Porozumienie dotyczące stosowania ruchomego czasu pracy