W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. na dwa tygodnie instytucji kultury, m.in. teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz placówek szkolnictwa artystycznego. Ministerstwo pracuje również nad pakietem wsparcia instytucji kultury oraz twórców, którzy ponieśli straty w związku z odwołaniem wydarzeń artystycznych i rozrywkowych oraz wydłuża nabór wniosków do Programu „Kultura”.

Czasowe zamknięcie instytucji użytku publicznego oznacza zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych. W związku z tym MKiDN zaleca również instytucjom odwołanie wyjazdów zagranicznych związanych z realizacją działalności kulturalno-artystycznej, w tym udziału w dużych wydarzeniach o charakterze masowym oraz wyjazdów stypendialnych. Ministerstwo na swojej stronie internetowej zaznacza także, że zamknięcie instytucji dotyczy sytuacji, w których zbiera się wiele osób, czyli także koncertów, spektakli, wernisaży, a także wydarzeń odbywających się zamkniętych pomieszczeniach.

Działalność naukowa prowadzona na uczelniach czy w muzeach może być natomiast kontynuowana. Jednocześnie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwraca się do dyrektorów instytucji o opracowanie działań w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemicznego.

Podstawą prawną zawieszenia działalności placówek szkolnictwa artystycznego są rozporządzenia:

MKiDN pracuje również nad pakietem wsparcia dla instytucji kultury oraz twórców i artystów, którzy odczują konsekwencje w związku z czasowym ograniczeniem działalności. Jednym z elementów pakietu ma być program dla instytucji, które planują rozszerzyć prowadzoną działalność o wykorzystanie m.in. social media, a także form prezentacji działań artystycznych w Internecie. Ministerstwo planuje także wprowadzić mechanizm wsparcia dla organizatorów wydarzeń, które nie mogą się odbyć ze względu wprowadzone ograniczenia.

Trwają również prace nad projektem wypłacania rekompensat, który mają być elementem wsparcia przedsiębiorców przygotowywanym przez Ministerstwo Rozwoju.

Najważniejsze ułatwienia w ramach tego projektu mają dotyczyć: ulg w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS, poprawy płynności finansowej firm w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów, ochrony i wsparcie rynku pracy.

Ministerstwo planuje, by system rekompensat objął również ludzi kultury wykonujących pracę w oparciu o umowy o dzieło czy tzw. umowy-zlecenia. W planach resortu kultury jest również pomoc dla artystów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Mogą oni wnioskować o pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury.

W związku z obecną sytuacją MKiDN zdecydowało także o wydłużeniu naborów wniosków w Programie „Kultura” do 30 marca br. w ramach obu działań, tj.: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz Poprawa dostępu do kultury i sztuki.