Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska powołała członków Krajowej Rady Bibliotecznej (KRB) na lata 2014–2019. Uroczystość odbyła się 2 lipca br. w siedzibie MKiDN.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o bibliotekach skład KRB liczy 15 osób i powoływani do niej są:

 • Dyrektorzy: Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej,
 • 4 przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego,
 • 4 przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez ministra oświaty i wychowania,
 • 2 przedstawiciele środowisk naukowych wskazani przez ministra do spraw nauki,
 • 3 przedstawiciele środowisk bibliotekarskich i twórczych.

Skład KRB na lata 2014–2019 jest następujący:

 • Dr Tomasz Makowski — Dyrektor Biblioteki Narodowej;
 • Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk — Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej;
 • Prof. dr hab. Jan Malicki — Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach;
 • Paweł Braun — Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, przedstawiciel MKiDN;
 • Jacek Nowiński — Dyrektor Biblioteki Elbląskiej; przedstawiciel MKiDN;
 • Andrzej Ociepa — Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, przedstawiciel MKiDN;
 • Sylwia Czacharowska — Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, przedstawiciel MEN;
 • Alicja Kuduk — nauczyciel bibliotekarz w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, przedstawiciel MEN;
 • Agnieszka Miśkiewicz — nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie, przedstawiciel MEN;
 • Irena Zalewska — nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim, przedstawiciel MEN
 • dr Emanuel Kulczycki — Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, przedstawiciel MNiSW;
 • doc. dr hab. Jacek Soszyński — Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, przedstawiciel MNiSW;
 • Elżbieta Stefańczyk — przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;
 • Jan Krajewski — prezes Polskiego Związku Bibliotek;
 • Piotr Matywiecki — przedstawiciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Do zadań Rady należy w szczególności (art. 7 ust. 2 ustawy o bibliotekach):

 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek;
 • koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych;
 • stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa;
 • opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek;
 • okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej;
 • przedstawianie opinii w sprawie połączenia biblioteki z instytucją kultury niebędącą biblioteką.

Minister powołuje członków KRB na 5 lat.