Fundacja Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania zapraszają pracowników publicznych bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach nt. programowania i rozwijania umiejętności cyfrowych najmłodszych uczniów.

Kodowanie — kompetencja przyszłości

Czy można zaprogramować przyszłość? Z jednej strony nie, bo nigdy nie wiadomo, co dokładnie przyniesie los. Z drugiej — wiele zjawisk oraz trendów można przewidzieć i odpowiednio się na nie przygotować. Twórcy projektu „Zaprogramuj przyszłość” postanowili nie czekać i od października 2017 r. pracują z nauczycielami, bibliotekarzami i animatorami z całej Polski, by jak najlepiej odpowiedzieć na wyzwania epoki cyfrowej.

Na osoby potrafiące programować czeka przecież rynek pracy. Działająca przy Komisji Europejskiej The Digital Skills and Jobs Coalition szacuje, że do 2020 roku w Europie będzie brakować prawie miliona specjalistów IT. Pewien poziom umiejętności cyfrowych będzie wymagany na nawet 90% wszystkich stanowisk. Korzyści dla kariery to jednak nie wszystko. Warto pamiętać słowa Steve’a Jobsa: „Myślę, że każdy powinien się nauczyć programować. Bo to uczy myślenia”.

Czym jest „Zaprogramuj przyszłość”?

„Zaprogramuj przyszłość” to projekt realizowany przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego ideą jest nauka podstaw programowania oraz wykorzystania umiejętności cyfrowych w praktyce przez uczniów klas 1–3 szkół podstawowych. Skierowany jest do nauczycieli oraz pracowników publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek i domów kultury działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wybranych powiatów. Mapa powiatów, które obejmuje projekt, dostępna jest na stronie projektu.

W jednej ze szkół biorących udział w projekcie zorganizowano nawet „Wieczór Kodowania”, który trwał aż do północy. Uczniowie brali udział w podchodach w ciemnościach, pokonali laserowy tor przeszkód i kodowali taniec. Trenerzy Mistrzów Kodowania pracujący w projekcie wciąż otrzymują relacje od nauczycieli, uczniów i rodziców: „dzieci zaczarowane”, „super”, „wielka radość”, „ale tam się działo!”, „kreatywnie i wesoło — tylko dlaczego czas tak szybko mija…”. Relacje z zajęć można zobaczyć na stronie projektu w portalu Facebook.

Programowanie nie tylko na lekcjach!

— Wierzymy, że miejsce na edukację cyfrową jest nie tylko w szkole. Połączenie edukacji formalnej i nieformalnej daje niesamowite efekty — dodaje Anna Stawska. — Obecnie prowadzimy rekrutację edukatorów, czyli pracowników publicznych bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli, którzy również chcieliby wprowadzić elementy kodowania i kształcenia kompetencji cyfrowych w swojej pracy.

Podczas 32 godzin szkoleń poznają oni programowanie z każdej strony — od elementów tzw. „kodowania bez prądu” z wykorzystaniem maty edukacyjnej czy kubeczków, przez programowanie wizualne z aplikacjami Scratch Junior, Scratch, Kodable, Bit by Bit i Lighbot, aż po elementy robotyki. Kluczowym elementem kursu jest przedstawienie sprawdzonych rozwiązań metodycznych z zakresu nauki programowania i pracy z uczniami na pierwszych etapach edukacji opracowanych przez Computing at School, Scratch Foundation czy Mistrzów Kodowania. Uzupełnieniem szkoleń jest internetowa platforma oraz cykl webinariów, czyli interaktywnych seminariów online, a także materiały dydaktyczne dla placówek — m.in. gry edukacyjne i scenariusze lekcji.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Zaprogramuj przyszłość. Znajduje się tam również internetowy formularz zgłoszeniowy. Zapraszamy!