Pytanie

GOK otrzymał nieodpłatnie od przedsiębiorcy kiełbasę, która została następnie przekazana na poczęstunek dla dzieci podczas zorganizowanego ogniska.
Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie otrzymanej darowizny do pozostałych przychodów operacyjnych, a jej wydanie do pozostałych kosztów operacyjnych?

Otrzymane w darowiźnie produkty spożywcze zalicza się do materiałów, a zatem prawidłowe jest ujęcie ich w księgach rachunkowych instytucji kultury na koncie zespołu 3. Ponadto równowartość darowanych materiałów zwiększa pozostałe przychody operacyjne.

Wyjaśnienie

Składniki majątku otrzymane w formie darowizny wprowadza się do ksiąg rachunkowych w wartości początkowej ustalonej w umowie darowizny lub na poziomie ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, czyli na poziomie cen rynkowych (art. 28 ust. 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości).

Z otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywów związane są pozostałe przychody operacyjne (art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h ustawy o rachunkowości).

A zatem wydanie darowizny, w tym przypadku artykułów spożywczych, będzie pozostałym kosztem operacyjnym. W związku z tym w księgach rachunkowych GOK prawidłowe będą zapisy:

  1. Otrzymanie darowizny:
    • Wn 310 „Materiały”,
    • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.
  2. Wydanie materiałów do zużycia:
    • Wn 761 „Pozostałe koszty operacyjne”,
    • Ma 310 „Materiały”.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 19 lipca 2016 r. poz. 1047; ost. zm. Dz.U. z 29 listopada 2017 r. poz. 2201)