Tylko do piątku, 5 kwietnia, można zgłaszać się na bezpłatne szkolenia z zakresu procesów digitalizacyjnych w muzeach. Szkolenia organizuje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie, w siedzibie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy ul. Goraszewskiej 7.

Podczas dwóch spotkań, które będą miały miejsce 9 i 10 maja (w godz. 10.00–16.00), będą Państwo mieli okazję poznać:

  • techniki pozyskiwania dokumentacji wizualnej muzealiów,
  • sposoby zarządzania elektronicznym inwentarzem muzealnym — tworzenie, opisywanie i archiwizacja dokumentacji wizualnej oraz
  • stosowanie tezaurusów.

Szkolenie będzie więc cennym czasem podnoszenia kwalifikacji przede wszystkim dla:

  • pracowników muzeów rejestrowych,
  • pracowników pozostałych muzeów,
  • przedstawicieli innych instytucji publicznych.

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

O udziale w dwudniowym szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Może w nim uczestniczyć maksimum 2 przedstawicieli jednej instytucji.