Do 1 marca br. trwa nabór kandydatów do nagrody „Found in Translation 2018”, której organizatorami są Instytut Książki oraz Instytuty Kultury Polskiej w Londynie i Nowym Jorku. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne oraz osoby prawne przebywające w kraju jak i zagranicą państwa. Na laureata inicjatywy czeka m.in. 16 000 zł.

Nagroda ta przyznawana jest od 2008 r. tłumaczowi bądź grupie tłumaczy, jako specjalne wyróżnienie za najlepszy w minionym roku kalendarzowym przekład literatury polskiej na język angielski. Z zastrzeżeniem, iż przekład ten musiał ukazać się w formie książkowej.

Wyróżnienie „Found in Translation 2018” ma na celu przede wszystkim ukazanie, jak ważna jest rola tłumacza w łamaniu bariery językowej.

Na laureata nagrody za najlepsze tłumaczenie czeka m.in. dyplom, miesięczna rezydencja w Krakowie, honorarium studyjne i gratyfikacja finansowa w wysokości 16 000 zł.

Aby wziąć udział w konkursie, należy w formularzu zgłoszeniowym podać tytuł książki, nazwisko autora i tłumacza, jej wydawcę oraz w kilku zdaniach uzasadnić wybór swojego kandydata. Tak wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres:

Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

z dopiskiem:
FOUND IN TRANSLATION