Do 1 października br. trwa nabór do II edycji projektu „Rada społeczna — jak ją powołać?”. Inicjatywa rozpocznie się szkoleniem w Warszawie 12-14 listopada br. i potrwa do jesieni 2020 r. Projekt „Rada społeczna — jak ją powołać?” realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej.

Nadrzędnym celem projektu „Rada społeczna — jak ją powołać?” jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności, które pozwolą im na powołanie rad społecznych przy ich bibliotekach, wzmocnienie pozycji bibliotek i ich dyrektorów w lokalnych społecznościach oraz upowszechnianie partycypacyjnego modelu planowania i zarządzania lokalnymi instytucjami.

Udział w inicjatywie mogą wziąć biblioteki publiczne z gmin wiejskich, miejskich i wiejsko-miejskich z całej Polski.

2 osoby z każdej biblioteki biorącej udział w projekcie wezmą udział m.in. w trzydniowym szkoleniu, które odbędzie się w Warszawie w dniach 12-14 listopada 2019 r., a także cyklu 4 webinariów poświęconych kolejnym etapom powoływania rady. Osoby biorące udział w inicjatywie mogą również liczyć na wsparcie telefoniczne lub online doświadczonej trenerki i współautorki poradnika „Jak — krok po kroku — powołać radę społeczną?” oraz będą mogli skorzystać z konsultacji planowanych zmian w statucie z radcą prawnym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz autorem publikacji książkowych i prasowych, m.in. z zakresu prawa kultury, w tym prawa bibliotecznego.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wyniki naboru zostaną opublikowane na portalu Biblioteki.org do 11 października 2019 r.