Do 10 czerwca br. trwa nabór do Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, czyli konferencji dobrych praktyk. Organizatorem przedsięwzięcia jest Narodowe Centrum Kultury, Instytut Dizajnu i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Inicjatywa odbędzie się od 21 do 23 października 2019 r. w Kielcach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne spotkanie animatorów kultury. Nadrzędnym celem projektu jest umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych w całej Polsce.

Wydarzenie odbywa się zawsze pod hasłem przewodnim. W tym roku temat wydarzenia to „animacja + słowo”. Uczestnicy w ramach inicjatywy będą przyglądać się działaniom, które odkrywają, upamiętniają i popularyzują lokalne i regionalne dziedzictwo związane ze słowem oraz odkrywają twórczość lokalnych pisarzy, poetów, kronikarzy, autorów tekstów, w tym twórców ludowych. Szczególną uwagę organizatorzy inicjatywy zwrócą na przedsięwzięcia związane z patronami roku wybranymi przez Sejm i Senat oraz lokalne samorządy i organizacje pozarządowe.

Nabór skierowany jest do wszystkich osób fizycznych i prawnych. Finałowa dwudziestka zostanie zaproszona do Kielc na profesjonalne szkolenie z wystąpień publicznych. Autorzy pozostałych projektów będą mieli z kolei szansę zaprezentować swoje działania podczas sesji posterowej.

Uczestnicy Ogólnopolskiej Giełdy Projektów zostaną także zaproszeni do odkrywania Świętokrzyskiego Szlaku Literackiego w ramach wizyt studyjnych m.in. w Ciekotach, Suchedniowie, Rżuchowie i Oblęgorku. Poznają historie znanych twórców zamieszkałych i tworzących na ziemi świętokrzyskiej, w tym m.in. ojca literatury polskiej, młodopolskiej awangardy literackiej po przedstawicieli poezji i prozy współczesnej. Stałym punktem giełdy są także warsztaty. Na chętnych czekają zajęcia m.in. z kaligrafii wielkoformatowej i kalkomanii ceramicznej.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zgłosić swój projekt, który musi być realizowany między 1 stycznia 2016 r. a 31 października 2019 r. Wyniki naboru będą znane na początku sierpnia.