Do 11 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do VII edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, czyli konferencji dobrych praktyk. Organizatorem przedsięwzięcia jest Narodowe Centrum Kultury, Białostocki Ośrodek Kultury oraz Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Inicjatywa odbędzie się w dniach od 17 do 19 października w Białymstoku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne spotkanie animatorów kultury. W tym roku program projektu został wzbogacony o dodatkowy dzień, podczas którego uczestnicy zostaną zaproszeni do odkrywania Podlasia w ramach wizyt studyjnych.

Nadrzędnym celem projektu jest umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych w całej Polsce. Wydarzenie odbywa się zawsze pod hasłem przewodnim — dotychczas były to: „edukacja + animacja”, „nowe media + animacja”, „sztuka + animacja”, „historie + animacja”, „przestrzeń publiczna + animacja”, „animacja + generacje”. W tym roku podczas spotkanie uczestnicy akcji pt. „Animacja + świętowanie” rozmawiać będą o wszystkich wymiarach świętowania w animacji i edukacji kulturalnej.

Nabór skierowany jest do wszystkich osób fizycznych i prawnych. Finałowa dwudziestka zostanie zaproszona do Białegostoku na profesjonalne szkolenie z wystąpień publicznych, na którym będzie szlifować giełdowe wystąpienia. Autorzy pozostałych projektów będą mieli z kolei szansę zaprezentować swoje działania podczas sesji posterowej.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zgłosić swój projekt, który musi być realizowany między 1 stycznia 2015 r. a 31 października 2018 r.