Do 16 lutego 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu grantowego „Na 100 Niepodległa” na projekty patriotyczne dla dzieci i młodzieży. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.

Nadrzędnym celem konkursu „Na 100 Niepodległa” jest wzmocnienie tożsamości narodowej, poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli i zachęcenie ich do nawiązania więzi międzypokoleniowych, a także zachęcenie dzieci i młodzieży do działań zwiększających poziom ich wiedzy dotyczącej historii Polski. Bardzo ważnym zadaniem tej inicjatywy jest również nakłonienie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą do tworzenia inspirujących zadań, które zapoznają je z tradycją czy przypomną okoliczności historycznych wydarzeń lokalnych bądź ogólnopolskich.

W konkursie mogą wziąć udział ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego fundacje, stowarzyszenia, państwowe szkoły oraz świetlice środowiskowe.

Dofinansowanie w ramach konkursu może być przeznaczone na przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat, zakup sprzętu i wyposażenia związanego z prowadzonym projektem czy na cykliczne imprezy okolicznościowe oraz koordynacje i zarządzanie projektem w kwocie nie przekraczającej 5% budżetu projektu.

W konkursie wziąć udział mogą projekty w ramach dwóch ścieżek. Ścieżka pierwsza to projekty w zakresie wychowania patriotycznego w postaci zajęć lub warsztatów pokazujących znaczenie kultury i tradycji narodowej oraz zwiększających wiedzę historyczną na temat Polski. W ramach tej ścieżki wygrywa najlepszych 55 projektów, które zostaną dofinansowane kwotą do 10 000 zł. Ścieżka druga to przygotowanie imprezy jednorazowej lub imprez cyklicznych o charakterze patriotycznym. Wygra najlepszych 5 projektów, które zostaną dofinansowane każdy do 120 000 złotych.

Realizacja tych projektów powinna odbywać się od 13 maja 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Aby wziąć udział w konkursie grantowym, należy wypełnić formularzu zgłoszeniowym. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 marca 2018 r. na stronie internetowej Fundacji BGK.