Do 18 sierpnia br. biblioteki publiczne mogą wziąć udział w akcji „Paczka literacka”, której organizatorami są Wydawnictwo Agora oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach inicjatywy każda biblioteka, która zgłosi się do akcji, może otrzymać bezpłatny pakiet zawierający 21 książek oraz dwa audiobooki. Pakiety są bezpłatne.

Biblioteka publiczna, która chce wziąć udział w inicjatywie może zamówić jeden pakiet do biblioteki głównej oraz maksymalnie trzy pakiety do trzech różnych filii.

Aby wziąć udział w akcji, trzeba spełnić następujące wymagania. Chodzi m.in. o wykorzystanie przynajmniej jednej publikacji w działaniach promujących czytelnictwo. Może to być np. spotkanie DKK, konkurs na najlepszą recenzję czy inne spotkanie tematyczne. Ważne, by jego celem było promowanie czytelnictwa i zachęcanie do wspólnej dyskusji o książkach, poinformowanie o akcji na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych biblioteki. Należy to zrobić za pomocą plakatu lub banera. Poza tym trzeba wydrukować, podpisać i odesłać egzemplarz protokołu odbioru, który biblioteka wraz z pakietem otrzyma mailem.

Protokół należy wysłać na adres: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa z dopiskiem Paczka literacka. Ostatnim wymaganiem, które musi spełnić biblioteka w przypadku ubiegania się o pakiety dla filii, to samodzielne przesłanie ich do wskazanych w formularzu placówek.

Aby otrzymać pakiet, należy wypełnić elektroniczny formularz. W formularzu należy zaznaczyć, ile pakietów zamawia biblioteka. Pełna lista publikacji jest dostępna do ściągnięcia [plik XLS].

23 sierpnia br. na stronie Biblioteki.org zostanie opublikowana lista bibliotek, które otrzymają pakiety, które zostaną wysłane w pierwszej połowie września.