Do 20 września br. trwa nabór wniosków w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2019 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stypendia przyznawane są w takich dziedzinach jak m.in. literatura, muzyka, taniec, twórczość ludowa czy opieka nad zabytkami. Wysokość stypendium to 3500 zł brutto miesięcznie.

Nadrzędnym celem konkursu jest wspieranie indywidualnego rozwoju twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej sfery kultury i dziedzictwa narodowego.

Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

  • Kategoria pierwsza: stypendia twórcze w dziedzinach takich jak: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film oraz opieka nad zabytkami i twórczość ludowa;
  • Kategoria druga: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury w dziedzinach takich jak: animacja i edukacja kulturalna oraz zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Zgłaszane projekty mogą przyjmować formę dialogu i nawiązania do tradycji oraz osiągnięć dziedzictwa polskiej i światowej kultury, jak również mogą być skoncentrowane na poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań, tak w zakresie form wyrazu, jak i środków komunikacji. Ważnym aspektem realizacji projektów jest ich potencjał w zakresie promocji kultury polskiej albo w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze i historii Polski. Działania stymulujące kreatywność i aktywizujące odbiorców będą postrzegane jako dodatkowy atut projektów.

Konkursem objęte są stypendia roczne od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., półroczne od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r., a także stypendia mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI.

Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapadnie najpóźniej do 31 grudnia 2018 r.