Jeszcze tylko do 21 lipca 2011 roku trwa nabór wniosków na dofinansowanie ze Środków Unijnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w instytucjach kultury.

W ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „System Zielonych Inwestycji — zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” odbywa się nabór wniosków na dofinansowanie z powyższego Funduszu przedsięwzięć termomodernizacyjnych takich jak: zmiana wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów instytucji kultury.

Warunki, jakie trzeba spełnić, to minimum 10% wkładu własnego samorządowej jednostki terytorialnej przy projektach o minimalnym koszcie całkowitym 2 mln zł dla pojedynczych projektów i 5 mln zł w przypadku projektów grupowych, aby można było przeprowadzić nowoczesną termomodernizację ośrodka kultury czy biblioteki, której organizatorem jest samorząd.

Przygotowane wnioski należy złożyć do 21 lipca 2011 r. bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00–15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa z dopiskiem „GIS — Zarządzanie energią cz. 1 – Konkurs III”.