Do 24 września br. trwa nabór wniosków do Konkursu Ekologicznego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2018”. Organizatorem inicjatywy jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które zachęcałyby młodych ludzi do poznania i angażowały do działań na rzecz środowiska przyrodniczego, wspierały działania promujące ekologię, prowadzenie kampanii na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zwierząt, roślin, a także współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami aktywnych w obszarze ochrony przyrody i zwierząt.

Projekty mogą obejmować szerokie spectrum działań. Mowa tu m.in. o kampaniach społecznych, konkursach, grach terenowych, festynach, wystawach czy koncertach, spektaklach oraz spotkaniach publicznych.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są domy kultury i biblioteki, organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów i fundacje, z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Uczestnikami projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat tj. uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich. Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 12 uczestników.

W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje do 8000 zł na projekty minimum 5-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 listopada 2018 r. i trwające do 31 marca 2019 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić wniosek dostępny na stronie Równać Szanse.