Do końca lutego br. trwa nabór zgłoszeń do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2020, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Nadrzędnym celem inicjatywy Bibliotekarz Roku jest wyrażenie i docenienie tych pracowników bibliotek, którzy w danym roku mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami zasługującymi na wysoką ocenę i popularyzację ich dokonań.

Kandydatów do inicjatywy mogą zgłaszać pracownicy i użytkownicy bibliotek, członkowie SBP, organizacje, a także dyrekcje bibliotek, szkół, redakcje czasopism zawodowych czy lokalne władze. Osoby biorące udział w konkursie mogą reprezentować wszystkie typy bibliotek, a oceniane dokonania dotyczą różnych obszarów aktywności zawodowej.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego wybierani są najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach. Kapituły dokonują wyboru Bibliotekarza Roku 2020 danego województwa do 15 marca 2021 r. W drugim etapie natomiast spośród laureatów regionalnych dokonuje się wyboru Bibliotekarza Roku 2020, cieszącego się największym uznaniem w kraju. Ogólnopolski wynik konkursu zostanie ogłoszony na portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do 29 kwietnia 2021 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie kandydata, które znajdują się na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przesyłać w postaci skanów drogą mailową na adres biuro@sbp.pl oraz e.stachowska-musial@sbp.pl.