Do przyszłej soboty, 28 lutego br., trwa nabór zgłoszeń do X edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2019. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Nadrzędnym celem konkursu Bibliotekarz Roku 2019 jest nagrodzenie tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku 2019 wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań. Inicjatywa ma również za zadanie pokazanie ich kreatywności, wiedzy i zaangażowania. To dzięki nim biblioteki zmieniają się, coraz lepiej zaspokajają potrzeby czytelników, modernizują lokale i wyposażenie, umiejętnie wykorzystują nowe technologie, tworzą nowoczesne serwisy informacyjne i dokumentacyjne, cyfrowe biblioteki i lokalne archiwa cyfrowe, a jednocześnie dbają o dziedzictwo i stwarzają warunki do różnorodnej społecznej aktywności.

Formuła inicjatywy jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować wszystkie typy bibliotek.

Kandydatów mogą zgłaszać osoby indywidualne, tj. pracownicy i użytkownicy bibliotek, członkowie SBP i innych organizacji, jak również struktury SBP, organizacje, dyrekcje bibliotek i szkół, redakcje czasopism zawodowych, a także lokalne władze.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego wybierani są najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach, w drugim etapie natomiast, spośród laureatów regionalnych dokonuje się wyboru Bibliotekarza Roku 2019 cieszącego się największym uznaniem w kraju.

Do przeprowadzenia wyborów w I i II etapie wszystkie zarządy okręgów SBP powołują Okręgowe Kapituły Konkursu Bibliotekarz Roku 2019. Kapituły dokonują wyboru Bibliotekarza Roku 2019 danego województwa do 16 marca 2020 r. Ogólnopolski wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do 28 kwietnia br.