Do 29 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki, cyklu szkoleniowego Narodowego Centrum Kultury. Inicjatywa jest zrealizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Akademia Łucznica. Wydarzenie odbędzie się w dniach 17‒25 lipca 2020 r. w Łucznicy.

Nadrzędnym celem Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki jest wzmocnienie kompetencji kadr kultury dotyczących rękodzieła artystycznego. Inicjatywa ma również za zadanie przekazanie wiedzy na temat tworzenia pracowni edukacji artystycznych i rękodzieła w społecznościach lokalnych oraz stworzenie przestrzeni do spotkań i dyskusji.

Kursy Letniej Akademii skierowane są do plastyków, instruktorów, pedagogów, animatorów oraz edukatorów.

Zainteresowani wydarzeniem mogą wziąć udział w jednym z czterech kursów rękodzieła: sitodruk, wiklina, witraż oraz ceramika.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Koszt uczestnictwa w Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki wynosi 800 zł netto. W cenę wliczone są: udział w kursie, wyżywienie, nocleg oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Uczestnicy szkoleń otrzymają dokumenty potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie rzemiosła artystycznego: dyplom o ukończeniu kursu oraz zaświadczenie o udziale w Letniej Akademii.

Osoby zakwalifikowane na LARiS zostaną poinformowane drogą mailową do 30 czerwca 2020 r.