1 sierpnia br. ruszała kolejna edycja konkursu fotograficznego Wakacje z Wikipedią, czyli Wikiwakacje. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Dla autorów najlepszych zdjęć przewidziano gratyfikacje pieniężne. Inicjatywa potrwa do 30 września br.

Celem konkursu jest zgromadzenie zdjęć dokumentujących materialne i przyrodnicze dziedzictwo Polski. Zdjęcia zabytków, sztuki, natury ożywionej i nieożywionej wzbogacą zbiory Wikimedia Commons, będącego repozytorium zasobów multimedialnych Wikipedii.

Konkurs WikiWakacje jest kontynuacją konkursów Wiki Lubi Przyrodę i Wiki Lubi Zabytki. W zabawie mogą wziąć udział zdjęcia zabytków, obszarów chronionych przyrodniczo w tym parków narodowych i rezerwatów przyrody, dzieł sztuki wystawionych w miejscach publicznych oraz obiektów małej architektury o walorze historycznym. Wszystkie zdjęcia muszą być udostępnione na bezpłatnych licencjach, dzięki czemu będzie je można również wykorzystać również poza Wikipedią, m.in. do celów edukacyjnych lub do promocji naszego kraju w tym uzupełnią publiczną bazę danych o zabytkach tworzoną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody w postaci m.in. voucherów do sklepów fotograficznych. Najlepsze zdjęcia wybierze jury złożone z fotografów oraz edytorów Wikipedii z Polski i zagranicy. W ramach inicjatywy przewidziano trzy nagrody w kategorii ogólnej, dodatkowo przyznane zostaną nagrody specjalne w ramach każdej z kategorii tematycznych: „zabytki i obszary zabytkowe”, „obiekty i obszary przyrodnicze” oraz „publicznie wystawiona sztuka”.

Aby wziąć udział w zabawie, należy wejść na stronę WikiWakacje, a następnie na zamieszczonej mapie znaleźć właściwy zabytek i przesłać jego zdjęcie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca listopada 2018 r.