Do końca lipca trwa nabór wniosków do nowego programu realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura inspirująca”. Budżet przeznaczony na realizację projektu to 6 300 000 zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy „Kultura inspirująca” jest budowanie wizerunku Polski jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog oraz świadomego swojego wielowiekowego dziedzictwa.

Program ma być także szansą na nawiązanie kontaktów zagranicznych. Program przeznaczony jest dla instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stanowi on jeden z fundamentów zintegrowanego systemu promocji kultury polskiej za granicą, projektu strategicznego, realizowanego w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i koordynowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych.

Dofinansowanie w ramach programu Kultura inspirująca można otrzymać na realizację takich zadań jak: projekty promujące polską kulturę, skierowane do odbiorcy zagranicznego i realizowany poza granicami RP, pobyt zagraniczny pracowników polskich instytucji kultury w instytucjach partnerskich oraz wizyty studyjne tj. przyjęcie zagranicznych gości przez polskie instytucje kultury lub grupy instytucji mające na celu rozwój współpracy oraz realizację wspólnych projektów.

Maksymalna wnioskowana kwota na realizację jednego zadania to 800 000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [plik DOCX].