Do końca maja br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej już, letniej edycji „Praktykuj w kulturze”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kadra Kultury”. Nabór przewidziany jest dla instytucji.

Program „Praktykuj w kulturze” umożliwia studentom i absolwentom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a organizacjom pozyskanie nowych członków do swoich zespołów. Narodowe Centrum Kultury już od ponad 10 lat pośredniczy w nawiązaniu współpracy między tymi podmiotami.

Instytucje, które wezmą udział w projekcie, zyskują wsparcie nowego współpracownika, a także pomocy w realizacji nowych pomysłów. W związku z pandemią COVID-19 organizator zachęca instytucje kultury do rozszerzenia swojej oferty o możliwość praktykowania zdalnie i zaproszenia praktykantów do współtworzenia oferty online.

Instytucje przyjmujące praktykantów zobowiązane są w ramach projektu udostępnić stanowisko pracy, określić profil praktyk oraz zapewnić opiekę merytoryczną.

Letnia edycja inicjatywy potrwa od 15 czerwca do 28 września 2020 r.

Aby wziąć udział w projekcie, należy założyć konto na stronie Narodowego Centrum Kultury i dodać ofertę. Wszystkie oferty zostaną opublikowane na portalu w dniu uruchomienia naboru dla praktykantów.