Wydłużono termin składania wniosków do priorytetu „Literatura” Programu Ministra „Promocja literatury i czytelnictwa”. Aplikacje mogą składać m.in. samorządowe instytucje kultury.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań dotyczących publikacji:

  1. literatury polskiej, w tym utworów dla dzieci i młodzieży;
  2. literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski, w tym utworów dla dzieci i młodzieży;
  3. literatury polskiej oraz literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski w formie dostosowanej dla osób niewidomych i słabowidzących.

Celem priorytetu „Literatura” jest rozwój i upowszechnianie literatury oraz wspieranie nowoczesnych form jej udostępniania. W I naborze, który zakończył się 31 listopada 2011 r. dofinansowano 159 projektów na kwotę 3,3 mln zł.

Łącznie do rozdania jest 3,5 mln zł. Projektem zarządza Instytut Książki.