Do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do I edycji nagrody poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej za najlepsze haiku w 2018 r. Organizatorem inicjatywy jest Polskie Stowarzyszenie Haiku.

Nowo powołana nagroda skierowana jest do środowiska literackiego, organizacji i stowarzyszeń twórczych, wydawnictw, instytucji kultury, portali i mediów poetyckich, poetów niezrzeszonych i osób fizycznych.

Haiku musi być opublikowane po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r. w kraju lub za granicą przez żyjącego autora polskiej narodowości. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: haiku opublikowane w języku polskim oraz haiku opublikowane w języku angielskim. Laureatem inicjatywy może zostać tylko jedno haiku w każdej kategorii.

Do nagrody można zgłosić 1‒3 haiku w języku polskim i 1-3 haiku w języku angielskim, zarówno własnego autorstwa, jak i innych autorów.

Zgłoszenie w ramach inicjatywy powinno zawierać: imię i nazwisko autora, miejsce publikacji w tym tytuł i nr ISBN, nazwę i nr wydania czasopisma, źródło do publikacji internetowej oraz nazwę i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody wybierze 10 haiku nominowanych do nagrody w obu kategoriach, a następnie przedstawi laureatów.

Nagrodę stanowią list gratulacyjny, statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł brutto.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.