Do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do 12. edycję konkursu im. Oskara Haleckiego na „Książkę Historyczną Roku”, inicjatywy, która popularyzuje dzieje Polski w XX w. oraz promuje czytelnictwo książek historycznych. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury.

Do konkursu można zgłaszać książki oraz publikacje elektroniczne wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2018 r. a 30 czerwca 2019 r. Prawo zgłaszania książek do konkursu mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni. Wydawca może zgłosić maksymalnie trzy tytuły, rektor jeden.

Kandydaci zgłoszeni do konkursu będzie walczyć w czterech kategoriach:

  • najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX w.,
  • najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX w.,
  • najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX w. oraz
  • najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX w.

Laureaci nagrody im. Oskara Haleckiego w kategoriach najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX w. oraz najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX w. zostaną wyłonieni w trzech etapach. W pierwszym etapie jury wybierze spośród nadesłanych propozycji te, które spełniają wymagania określone w regulaminie. W kolejnych, jury nominuje maksymalnie 10 książek z każdej kategorii, natomiast w etapie trzecim, ostatni wyłoni laureatów.

Swoich zwycięzców wskażą również czytelnicy, którzy od 1 do 31 października 2019 r. będą mogli zagłosować w plebiscycie internetowym w kategoriach „Najlepsza książka naukowa” i „Najlepsza książka popularnonaukowa”.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać na adres Instytutu Pamięci Narodowej ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, dwa egzemplarze zgłaszanej książki wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym.