Do 31 grudnia br. trwa nabór zgłoszeń do XVI edycji konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Organizatorem inicjatywy jest Teatr Miejski w Gdyni. Na laureata czeka 50 000 zł.

Nadrzędnym celem konkursu jest promowanie i popularyzowanie polskiej dramaturgii współczesnej.

Do konkursu można zgłaszać utwory, które zostały napisane w języku polskim przez żyjącego autora i powstały w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 40 półfinalistów. W kolejnym etapie kapituła nagrody wybierze maksymalnie 5 utworów, które przejdą do finału. W poprzedniej edycji konkursu triumfowała Malina Prześluga — autorka sztuki „Jeszcze tu jesteś”.

Aby wziąć udział w inicjatywie należy wydruk sztuki w trzech egzemplarzach przesłać pocztą na adres: Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza, ul. Bema 26, 81-381 Gdynia, z dopiskiem: Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna. Należy także przesłać wersję elektroniczną utworu na adres mailowy gnd@teatrgombrowicza.art.pl.

Ogłoszenie wyników konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną odbędzie się we wrześniu 2023 r.