Do 30 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do programu Lokalne Partnerstwa PAFW, którego organizatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności przy wsparciu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Nadrzędnym celem projektu jest inicjowanie i rozwój współpracy między uczestnikami rożnych programów PAFW. Ścieżka główna ogólnopolskiego konkursu grantowego skierowana jest do beneficjentów, którzy w ciągu ostatnich czterech lat zrealizowali w swoich społecznościach lokalnych działających na obszarze gmin do 50 000 mieszkańców projekty w ramach co najmniej trzech spośród następujących programów PAFW: Działaj Lokalnie, Równać Szanse, English Teaching, Program Rozwoju Bibliotek, Liderzy PAFW, Seniorzy w Akcji, Szkoła Ucząca Się oraz „Przemiany w Regionie” (RITA).

W programie została uruchomiona także ścieżka pilotażowa, adresowana do samozawiązujących się Grup Inicjatywnych, w ramach której organizatorzy oferują udział w programie tutoringu dla sześciu wybranych przez Komisję Rekomendacyjną Programu Grup Inicjatywnych. Program tutoringu obejmuje szkolenie z metody animacji społeczności lokalnych oraz indywidualne wsparcie doświadczonych animatorów. W ramach ścieżki pilotażowej można się również ubiegać o minigranty w wysokości 3000 zł dla sześciu wybranych przez Komisję Rekomendacyjną Programu Grup Inicjatywnych na przeprowadzenie lokalnej diagnozy i konsultacji społecznych, a także możliwość ubiegania się o start-up grant do 20 000 zł dla Grup Inicjatywnych, które ukończą program tutoringu, przeprowadzą diagnozę społeczną i przygotują partnerski projekt; Komisja Rekomendacyjna wybierze do 3 projektów. W ramach inicjatywy uczestnicy mogą również skorzystać ze wsparcia ekspertów i animatorów, udziału w szkoleniach, webinariach czy możliwości wymiany doświadczeń dla wybranych do udziału w programie maksymalnie 3 partnerstw.

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [plik DOC] i wysłać go na adresem e.dmochowska@filantropia.org.pl.