Do końca kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do XX edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, której organizatorem jest Samorząd Mazowsza. Na laureatów inicjatywy czekają gratyfikacje finansowe.

Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida przyznana jest artystom tworzącym na Mazowszu, w pięciu kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki plastyczne, Teatr oraz „Dzieło Życia” wyróżnienie za całokształt twórczości.

Kandydatów do inicjatywy mogą zgłaszać ogólnopolskie związki twórcze, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku nagrody „Dzieło życia” uprawnionymi do zgłaszania artystów są również mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem kandydata [plik DOCX] przesłać na adres: Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5,00-142 Warszawa z dopiskiem: Nagroda Norwida. Formularz zgłoszeniowy można również przesłać drogą mailową na adres nagrodanorwida@mazovia.pl.

Laureaci kategorii: Literatura, Muzyka, Sztuki plastyczne oraz Teatr otrzymają okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 25 000 zł, a laureat nagrody „Dzieło Życia” 30 000 zł. Nominowani do nagrody wyróżnieni zostaną imiennym medalem okolicznościowym oraz nagrodą pieniężną w wysokości 5000 zł.

Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida uhonorowanych zostało już ponad 90 artystów. Są to m.in. Gustaw Holoubek, Jan Englert, Krystyna Janda czy Ernest Bryll. Nagroda „Dzieło życia” powędrowała m.in. do Danuty Szaflarskiej, Jana Kobuszewskiego, Tadeusza Konwickie-go czy Andrzeja Łapickiego.