Do 31 lipca br. trwa nabór zgłoszeń projektu „Kluby kreatywności w bibliotekach — edycja pilotażowa”. Inicjatywa jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2017–2018 realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Organizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Na 5 finałowych bibliotek czeka wsparcie finansowe.

Klub kreatywności to miejsce uruchomione przez bibliotekę i prowadzone przez bibliotekę samodzielnie lub przez bibliotekę i jej instytucję lub organizację partnerską, w którym mieszkańcy mogą tworzyć i eksperymentować z wykorzystaniem technologii cyfrowych i innych. Biblioteki uczestniczące w edycji pilotażowej projektu to mają być miejsca, w których mieszkańcy w różnym wieku mogą tworzyć, eksperymentować, uczyć się poprzez współpracę, tworzenie i zabawę.

Nadrzędnym celem projektu „Kluby kreatywności w bibliotekach — edycja pilotażowa” zachęcenie bibliotek publicznych do uruchamiania i prowadzenia lokalnych klubów kreatywności — miejsc, w których mieszkańcy mogą tworzyć i eksperymentować z wykorzystaniem technologii — cyfrowych i innych, zachęcenie bibliotek do rozwijania działalności edukacyjnej i wdrażania nowych form i metod pracy edukacyjnej, dostarczenie bibliotekom wsparcia finansowego oraz wiedzy i zasobów edukacyjnych niezbędnych do uruchomienia Klubu oraz rozwój kompetencji bibliotekarzy w zakresie prowadzenia nowatorskich działań dla mieszkańców. W ramach projektu uczestnicy przetestują różne modele organizacyjne funkcjonowania twórczych przestrzeni typu „makerspace” oraz dowiedzą się, jak promować biblioteki jako miejsca, w których mieszkańcy w różnym wieku mogą tworzyć, eksperymentować, uczyć się poprzez współpracę, tworzenie i zabawę oraz zwiększać dzięki temu lokalny kapitał swoich społeczności.

Do udziału w Projekcie uprawnione są biblioteki publiczne, które brały bądź biorą udział w przynajmniej jednym programie lub projekcie zrealizowanym bądź realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wniosek złożyć mogą biblioteki gminne, miejskie oraz wiejsko-gminne.

W projekcie „Kluby kreatywności w bibliotekach — edycja pilotażowa” organizator szuka pięciu bibliotek z ciekawymi pomysłami na „formułę” klubu, jego charakter i prowadzone tam działania. Bibliotekom wyłonionym naborze zostanie zapewnione wsparcie w realizacji ich koncepcji w wysokości do 15 000 zł, szkolenia oraz promocję ich działań. Zostanie także przygotowana strona internetowa z materiałami edukacyjnymi pomocnymi we wdrażaniu i realizacji różnych twórczych działań w bibliotece.

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Lista bibliotek przyjętych do projektu zostanie ogłoszona na stronie Biblioteki.org do 17 sierpnia 2018 r.